Prof. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan


PROF. ŞÜKRÜ POSTACIOĞLU’NA ARMAĞAN

İzmir – 1997

 

 

İÇİNDEKİLER  (s. I-VIII)

Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ

Prof. Şükrü Postacıoğlu   (s. 1)

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Belli Başlı Kanun Dışı Grev Tipleri   (s. 3-36)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi   (s. 37-46)

Prof. Dr. Jochen TAUPITZ/Prof. Dr. Şeref ERTAŞ (Çev.)

İmalatçının Sorumluluğu Avrupa Topluluğu Yönergesi ve Alman İmalatçının Sorumluluğu Kanunu   (s. 47-54)

Prof. Dr. Nisim FRANKO

Haksız Rekabet Sebebiyle Tesbit Men İzale Davaları ve Tarafları   (s. 55-83)

Prof. Dr. Melda SUR

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sendikal Haklar   (s. 85-96)

Prof. Dr. Jean-Pierre LABORDE

Securite Sociale Et Droit Compare   (s. 97-108)

Doç. Dr. Huriye KUBİLAY

Uluslararası Bir Ticari Tahkim Olayı   (s. 109-126)

Doç. Dr. Huriye KUBİLAY

Türkiye’nin Piyasa Sisteminde Yeni Bir Aşama: Rekabet Kurumu Yeni Bir Meslek: Rekabet Uzmanlığı   (s. 127-142)

Doç. Dr. Nevzat KOÇ

İsviçre Türk Hukukunda Bankaya Tevdi Sözleşmesi   (s. 143-207)

Doç. Dr. Ziya AKINCI

Hakemlerin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararı Verme Yetkisi   (s. 209-224)

Yrd. Doç. Dr. H. Ercüment ERDEM

Développements récents en droit de société anonyme turc   (s. 225-257)

Prof. Dr. Dr. h.c. Erwin DEUTSCH/Yrd. Doç. Dr. Ayşe HAVUTÇU (Çev.)

Avrupa Ortak Pazarında Tüketicinin Korunması-Avrupa Direktifi ve Alman Genel İşlem Şartları Hakkında Kanun  (s. 259-269)

Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATALAY

Bankaların İflasında İflas Tasfiyesi   (s. 271-290)

Yrd. Doç. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

Avukat Yükümlülükleri   (s. 291-308)

Dr. L. Kemal REİSOĞLU

Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı   (s. 309-318)

Arş. Gör. Murat AYDOĞDU

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip   (s. 319-347)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Çevre Suçları İle İlgili Bazı Değerlendirmeler   (s. 349-378)

Prof. Dr. Antoine VIALARD/Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (Çev.)

Fransız Devrimi Ara Dönem Hukuku   (s. 379-389)

Prof. Dr. Jacques SOUBEYROL/Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (Çev.)

Bir Devrimin Doğumu ve Ölümü: 1791 ve 8. Yıl Anayasaları   (s. 391-397)

Prof. Dr. Jean Claude GAUTRON/Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (Çev.)

Avrupa Yurttaşlığı ve Fransa’daki Hukuki-Siyasi Tartışma   (s. 399-415)

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Federal Almanya’ya Türk İşçi Göçü ve Bunun Yarattığı Sorunlar   (s. 417-436)

Yrd. Doç. Dr. Esra ATALAY

Yargısal Temel Haklar   (s. 437-454)

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması   (s. 455-493)

Arş. Gör. Burcu DERMEN

Anayasa Mahkemesinin Zina Suçuna İlişkin Kararının Düşündürdükleri   (s. 495-504)

Arş. Gör. Ramazan GÖKBUNAR

Kamu Finansmanında Demokratikleşme ve Ekonomik Anayasa Önerisi   (s. 505-516)

Muhsin ALTUN

Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Çevre Hukukundaki Yeri   (s. 517-523)

Atilla İNAN

Sayıştay Kararları Işığındaki Etkinlik ve Mevzuata Uygunluk Denetim Yöntemlerinin Gelişimi   (s. 525-536)

Doç. Dr. Ömer AKAT

Küresel Pazarlamada Hiper-Rekabetin Boyutları ve Rekabet Kanunları   (s. 537-544)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast