Mevzuat


İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI

(Üniversite Senatosunun 09 Aralık 2022 tarih ve 622/2 sayılı kararı ile DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapılmış olup; lütfen inceleyiniz.

Madde 7/2, Madde 18/3, Madde 20/1, Madde 20/2 ve Madde 21/1   

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları  

 

YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

 

DİKEY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 

D.E.Ü. MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi

 

D.E.Ü. ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

 

D.E.Ü. YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

 

D.E.Ü. KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast