Fakültemiz Misyon ve Vizyonu


Fakültemizin iç ve dış paydaşlarının görüşleri alınarak Fakülte Kurulunun 06.05.2024 tarihli 10/1 sayılı kararıyla Fakültemiz Misyon ve Vizyonunun aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir:

MİSYON

“Hukuk bilgisinin gerektiği her alanda tercih edilen ve etkili roller üstlenebilen, hukukun evrensel değerlerine hâkim hukukçular yetiştirmek.”

VİZYON

“Ulusal ve uluslararası düzeyde hukukun gelişimine katkı sağlayan etkin ve saygın bir kurum olmak.”


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast