Erasmus Programı


ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği’nin eğitim programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, öğrenci, idari ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Erasmus Programının adı 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus’dan gelmektedir. Bununla birlikte, “Erasmus” adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: “European Community Action Scheme for the Mobility of University Students”. Erasmus Programının amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmaktadır.

AVANTAJLAR ve FIRSATLAR

Günümüz dünyasında esnekliğin özellikle iş yaşamında ne denli önemli bir yer tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, eğitim ve öğrenim yaşamında esneklik sağlayan bu programın öğrencilere iş yaşamına hazırlıkta sağladığı avantajlar rahatlıkla anlaşılabilir. Sürekli yeni koşullara uyum sağlamayı gerektiren çağdaş iş yaşamına yönelik olarak yapılacak en iyi hazırlık, eğitim ve öğretim yaşamında da yeni koşullara uyum deneyimini yaşamak olacaktır.

  Günümüzde, iş yaşamında başarının temel belirleyicileri, yabancı bir ülkede çalışabilme, oranın kültürüne uyum sağlayabilme, gelişmiş düzeyde yabancı dil bilgisi gibi yetileri içermektedir. Mezuniyet sonrasında uzun süre aynı işi yapacağınızdan emin olsanız dahi bu iş kapsamında da yabancı kültürlerle diyaloga girmeniz gerekeceğinden, sosyal uyum yeteneğinizi geliştirmeniz bakımından Erasmus size paha biçilmez bir fırsat sunuyor.

  Bir başka ülkede yaşamak ve çalışmak, oranın idari işleyişleri ve bürokrasisi ile uğraşmak, onlarca form doldururken Avrupa bürokrasisiyle de tanışmak ve tüm bu süreçleri başarıyla tamamlamak, kendinize olan güveninizi artıracak, yaşadığınız tecrübeler olgunlaşmanıza son derece değerli katkılarda bulunacak.

  Yurtdışında kazanacağınız tecrübelerle özgeçmişinize ekleyeceğiniz yeni satırlar, mezuniyet sonrası atılacağınız iş yaşamını da yeni sayfalarla zenginleştirecek!

DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ OLMAK İÇİN NE GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMAK GEREKİR?

DİKKAT! : Erasmus programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerimizin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerde değişiklik söz konusu olabilir. Bu nedenle, programa ilgi duyan öğrencilerimizin mutlaka Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus sayfasındaki güncel bilgileri kontrol etmeleri tavsiye edilir.

ERASMUS’TAN NASIL YARARLANILIR?

Erasmus programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz, öncelikle Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün internet sayfasından https://international.deu.edu.tr/ bilgi edinmelidirler. Fakültemizin anlaşmalı olduğu partner eğitim kurumlarını, programa katılım şartlarını, burs miktarı ve süresini ilgili sitede bulabilirsiniz.

Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra gitmesi kesinlik kazanan öğrenciler, Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde kendilerine atanan akademik danışmanlarının desteğiyle gideceği üniversitede alacağı/alabileceği derslerin seçimini yaparlar. Aldığı derslerin kendi üniversitesine döndüğüne tanınmasını sağlamak için akademik danışmanının yardımıyla öğrenci ve gideceği üniversitenin akademik danışmanı arasında “Öğrenim Anlaşması” imzalanır.

ORTAK KURUM NE ANLAMA GELİR?

Ortak kurum, fakültemiz ile Erasmus Programı çerçevesinde İkili Anlaşmayla (Bilateral Agreement) anlaşılmış bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus fonundan finansal destek almanız ve Erasmus öğrencisi olmanız mümkün değildir.

PARTNER KURUMDA NE KADAR KALINABİLİR?

Partner kurumda kalacağınız süre 1 dönem (3-4 ay) olabileceği gibi, 2 dönemi, yani bir akademik yılı da kapsayabilir. Sürenin ne kadar olacağı, gideceğiniz kurumla fakültemiz arasında imzalanmış olan ikili anlaşmayla belirlenir. Bununla birlikte partner kurumda geçirilecek süre 3 aydan az olamaz.

GİDECEĞİM KURUM İÇİN HARÇ ÖDEMEM GEREKİYOR MU?

Erasmus Programının öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlardan biri de gidilecek kurum için harç ödenmesinin gerekmemesidir.

ERASMUS PROGRAMINDAN NE KADAR PARA ALABİLİRİM?

Tam miktarı, gidilecek ülkenin ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan aylık tahsisat, 450 veya 600 Euro tutarındadır. Bu miktar, ilk bakışta düşük görünmekle birlikte gidilecek kuruma hiçbir kayıt ücretinin veya harcın ödenmeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Kaldı ki, Erasmus programı kapsamında sağlanan tahsisat, bir burs olmadığından buradaki temel amaç, öğrencileri eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında geçirmeye teşvik etmektir. Her yıl tahsisat, gidilecek ülkeye göre yeniden belirlenmektedir.

BU PARA NASIL ÖDENİR?

Alacağınız toplam para, yurtdışında kalış sürenize bağlı olarak hesaplandıktan sonra toplam paranın % 80’i yolculuğunuzdan önce, % 20’sı de dönüp gittiğiniz eğitim kurumundaki etkinliklerinizi anlattığınız nihai raporunuzu teslim ettikten sonra ödenecektir.  

GİDECEĞİM ÜLKEDE AYLIK NE KADAR HARCAMAM OLUR?

Sorunun cevabı gidilecek ülkeye göre değişmekle birlikte, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki partner kurumlar söz konusu olduğunda, bir öğrencinin aylık ortalama masrafı, 800 ila 900 Euro arasında değişmektedir.  

KALACAK YER SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Gideceğiniz yerde, nerede kalacağınız sorunu hakkında gerekli tüm bilgi, gideceğiniz kurumun Erasmus koordinatörleri tarafından sağlanacaktır. Aslında, bu bilgiler, partner kurum tarafından hazırlanıp ilan edilmiş olan bilgilendirme paketi içinde olduğundan yola çıkmadan önce kalacağınız yer hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olacaksınız.  

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Aksi ikili anlaşmada düzenlenmediği sürece sınavlar, gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar, o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada yurtdışında bulunduğunuz dönemle ilgili olarak ayrıca bir sorumluluğunuz olmayacaktır. 

GİDECEĞİM KURUMDA ALACAĞIM DERSLERİN BELİRLİ BİR SAYISI VAR MI?

Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin belirli bir sayısı yoktur fakat bir sömestir (yarıyıl) için en az 20 ECTS kredilik en fazla 30 ECTS kredilik ders almanız gerekmektedir. Aldığınız derslerin 2/3’ ünden başarılı olmak durumundasınız, aksi takdirde Erasmus hibenizin % 20’lik kısmı ödenmeyebilir.  Ortak kurumda alınacak derslere, değişime gidecek öğrenci ve akademik koordinatörü, birlikte karar verirler. Öğrenim anlaşması (Learning Agreement) doldurup gidilecek kurumdaki akademik koordinatörün onayına sunulur. Öğrenim anlaşması (Learning Agreement), öğrenci, gideceği kurum ve kendi kurumu arasında yapılan ve öğrenci tarafından ülkesinden ayrılmadan önce imzalanması gereken çok önemli bir belgedir. Öğrenim anlaşması, öğrencilerin yurtdışında geçirdikleri eğitim süresini ve derslerini teyit eden ve öğrenciler değişimden döndükten sonra aldıkları derslerin olabildiğince sayılmasını sağlayan yegâne belgedir.

TÜRKİYE’ DE BİR BURSA SAHİP OLDUĞUM HALDE YİNE DE ERASMUS PROGRAMINDAN YARARLANABİLİR MİYİM?

Kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus’tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır; Erasmus burs değil destek programıdır.

ERASMUS PROGRAMINDAN YÜKSEKÖĞRETİMİN HANGİ DÜZEYLERİNDE YARARLANABİLİRİM?

Lisans, yüksek lisans ve doktora dahil olmak üzere yükseköğretimin her düzeyindeki öğrenciler, ikili anlaşmalara uygun olarak, Erasmus programından yararlanabilirler. Bununla birlikte bir öğrenci, yüksek öğrenim hayatı boyunca bu programdan ancak bir kez faydalanabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast