Kütüphane Hakkında


 

Çalışma Saatleri

Hafta içi her gün 08.30 – 17:30

Personel

Kütüphane hizmetleri; Kütüphane Sorumlusu 1, 1 Memur olmak üzere toplam 2 personel ile yürütülmektedir.

ADI SOYADI UNVAN TEL ÇALIŞTIĞI BİRİM
Yasin DEĞİRMEN

Kütüphaneci 

Kütüphane Sorumlusu

301 61 58 Yabancı Dil Yayınlar
Evrim GÜNEY   301 6257  
       

 

Koleksiyon & Bilgi Kaynakları

40.412  adet  kitap, 63 adet dergi, 12 adet elektronik veri tabanı bulunmaktadır.

Hukuk ile ilgili abone veri tabanlarına DEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan ulaşılabilir.

http://www.kutuphane.deu.edu.tr/tr/veri-tabanlari/abone-veri-tabanlari/

 

Kat Planı

Kütüphane 700 m2 olup 250 okuyucu kapasitesine sahiptir. Kütüphane 2. kattadır.

2. Kat       : Yabancı dil yayınlar ve Türkçe yayınlar bölümü

 

Kütüphane Yönetmeliği

26.07.1991 tarih ve 20941 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği”ne göre DEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kütüphane hizmetlerini yürütmektedir.

 

Kütüphane Politikası, Vizyon, Misyon

Fakültenin eğitim ve öğretim politikasına göre ihtiyaç duyulan bilgiyi karşılamak, okuyucuların  kendi kendini eğitmesi için güncel, gerçekçi bilgi kaynaklarını sağlamak.

Fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin çalışmalarına ışık tutacak teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek olanak ve ortam yaratıp hizmet vermek. Yerel, Ulusal, Uluslararası konularla ilgili her türlü kayıtlı görüş ve düşünceyi tarafsız ve dengeli biçimde üniversite öğretim elemanı ve öğrencisine sunmak.

Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin, yüksek öğrenim, bilimsel araştırma faaliyetlerini nitelikli olarak yürütebilmeleri için bilgi ve belge ihtiyacını karşılamaktır.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin yaptıkları ulusal ve uluslar arası alandaki bilimsel çalışmalarını derleyip toplamak ve kullanıcılara sunmak.

Ulusal ve Uluslar arası alanda hukuk alanında üretilen basılı ve elektronik ortamdaki bilgileri (Online Veri tabanları, elektronik dergiler, elektronik kitaplar vb.) en hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunmak

 

Görevi & İşlevi

Fakültede yapılan eğitim-öğretim ve araştırmalar için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak, bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına hazır bulundurmak ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermek.

Kitap, süreli yayın, tez ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak, sağlanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak; bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kütüphane hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

 

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

Fakülte Kütüphanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu olan akademik, idari personel ile bütün öğrencilere açıktır.

Kütüphane içerisinde yiyecek ve içecek maddeleri tüketilmez.

Diğer kullanıcıları rahatsız edecek şekilde sesli çalışma yapılmaz

Kütüphane içerisinde cep telefonları kapalı tutulur.

Kütüphane içerisinde sigara içilmez.

Kütüphane koleksiyonundan izinsiz yayın çıkarılmaz; aksi takdirde yasal işlem yapılır.

Okuyucuların yanlarında bulunan şahsi eşyalarının kaybolması halinde kütüphane personeli ve yönetimi sorumlu tutulmaz.

Başkalarının haklarına saygının bir göstergesi olan telif haklarına uyulur.

 

Danışma Hizmeti

Her birimde görevli personelden bilgi alınabilir,yönlendirmeleri takip ederek gerekli  bilgi ihtiyacı karşılanır.

 

Bağış Politikası

Kütüphaneye akademik ve bilimsel çalışmalara katkısı olabilecek her türden yayın bağışı kabul edilebilir.

 

Departmanlar

– Türkçe Kitaplar Bölümü

Koleksiyonumuzda mevcut olan Türkçe kitap ve tezlerin tamamı bu bölümde bulunmaktadır. Araştırılacak yayın bilgisayar taraması yapılarak bulunur. Kitaplar açık raf sistemine (Library of Congres) göre düzenlenmiştir. Çalışma yapmak için yeterli  alan olmadığından incelenecek yayınlar kimlik karşılığı günlük alınıp okuma salonu ve serbest çalışma salonunda çalışma yapılır. Bu bölümde ödünç verme işlemi yapılmaktadır.

– Yabancı Dil Yayınlar Bölümü

Koleksiyonumuzda mevcut olan Yabancı dil kitaplar ve dergilerin tamamı bu bölümde bulunmaktadır. Buradaki yayınlar sadece fakültede görevli öğretim elemanlarına ödünç verilmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü ve Prof. Dr. M. Kudret Ayiter tarafından bağışlanan kitaplarda bu bölümdedir.

– Süreli Yayınlar Bölümü

Süreli yayınların tamamı süreli yayınlar bölümde yer almaktadır. Süreli yayınlar ödünç verilmez. Kütüphane içinde kullanılmalıdır.

– Okuma Salonu

Öğrenciler kendi kitapları yada kütüphaneden günlük aldıkları kitaplarla çalışma yapabilirler.

– Fotokopi

Kütüphane koleksiyonundan fotokopi çektirmek istendiğinde, Bodrum katta bulunan fotokopi odasında fotokopi çekilebilmektedir. Bu hizmet kütüphanenin açık olduğu saatlerde verilir.

 

Kütüphane İçi Ödünç

– Politika, Kurallar, Şartlar

* D.E.Ü. öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli kütüphaneyi üye olmaksızın kullanabilirler. Üniversite kimlik kartları (akıllı kart) ile ödünç yayın alabilirler.

* Üyeler, kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

* Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek fakülte kütüphanesinden “ ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.

* Emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik nedeniyle belli bir süre Üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldığı yayınları iade ederek Kütüphaneden ve bağlı “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.

* Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, ödünç verilmez. Bu yayınlardan fotokopi hizmeti verilir.

* Üzerinde para cezası, iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.

* Kütüphaneden;

Öğretim elemanları               : 28 gün süreyle 5 kitap

İdari personel                       : 14 gün süreyle 3 kitap

Yüksek lisans öğrencileri       : 28 gün süreyle 3 kitap

Doktora öğrencileri                : 28 gün süreyle 4 kitap

Lisans öğrencileri                  : 14 gün süreyle 2 kitap alabilirler.

* Üyeler ödünç aldıkları yayınları uzatabilirler. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri isteme hakkına sahiptir.

* Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

* Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için, yayının temin edilmesi istenir. Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise Daire Başkanlığınca belirlenen yayın fiyatı ve $50 dolar karşılığı Türk lirası işlem ücreti alınır.

* Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.

* Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.

* Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır ve 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

* Cezalar her yıl Rektörlük tarafından belirlenir.

* Gerekli durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.

 

Bilgisayar & Otomasyon

Kütüphanemiz koleksiyonundaki kitapların tamamı üniversitemiz bilgi işlem birimince yazılımı yapılan dokuz eylül üniversitesi kütüphane otomasyon programında kayıtlıdır. On-line olarak  web’ten tarama yapılabilmektedir. Bu programda sadece kitaplar kayıtlıdır.

 

Teknik Hizmetler, Kataloglama, Sınıflama, Diğer İşlemler

* Satın alma yada diğer yollardan kütüphaneye sağlanan kitapların kütüphaneye kayıtları yapılır.

* Kitapların Anglo American Catalogue Rules2’ye göre kataloglanması,

Uluslararası Library of Congress Classification sınıflama sistemine göre sınıflaması yapılır.

* Katalog ve sınıflaması yapılan bibliyografik künyelerin kütüphane otomasyon programına girişi gerçekleştirilir.

* Programa girişi yapılan bibliyografik künyelerin Cep-Sırt etiketi, kart basımı yapılıp kullanıma sunulur.

 

Kütüphaneye Sorun

E-posta             : yasin.degirmen@deu.edu.tr 
Telefon             : +90 232 301 61 58

İletişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
Tınaztepe Yerleşkesi, 35390 Buca/İZMİR

Telefon      : +90 0 232 301 61 58 – 301 61 56 – 301 61 55

E-mail        : yasin.degirmen@deu.edu.tr


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast