Yüksek Lisans


Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisans

Lisans eğitimi, hukuk nosyonu ve temel hukukî bilgilerin sağlıklı şekilde öğrenilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, lisans aşamasında, öğrencilerin kavramlara, kurumlara, kurallara, kaynaklara hâkim olmaları ile hukukçu kimliği kazanmaları hedeflenir. Lisansüstü eğitim ise, elde edilen bu temel üzerinde uzmanlaşmayı, derinleşmeyi, araştırma yeteneğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Uygulanan aktif eğitim sistemi sebebiyle, DEÜ Hukuk Fakültesi mezunu öğrencilerin, araştırma, inceleme ve bir konuya derinlemesine vakıf olma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu sebeple, yüksek lisans aşamasında DEÜ Hukuk Fakültesi mezunu öğrenciler bu konuda bir zorluk yaşamamaktadır.

Lisansüstü eğitim çerçevesinin ilk basamağı yüksek lisanstır. Yüksek lisanstan sonra isteyen öğrenciler doktora eğitimine de devam edebilirler. Her ne kadar yüksek lisans yapmadan, normal doktora eğitimine göre daha uzun süren doğrudan doktora şeklinde bir program mevcutsa da, bu program Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından açılmamaktadır.

Yüksek lisansa başvuru için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak, ayrıca her yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilân edilen şartları yerine getirmek gereklidir. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olarak ikiye ayrılmaktadır. Tezli programlar bakımından, ALES Sınavı, diploma notu ile o alanda yapılan bilim sınavı notlarının bileşkesine göre, en yüksek notu alan adaylar arasında ilân edilen kontenjana girenler kabul edilmektedir. Tezsiz programlarda ise, bu sıralama ve kabul ALES Sınavı ile diploma notunun bileşkesine göre ortaya çıkan nota göre yapılmaktadır. Ancak her yıl bu başvuru şartları ile kontenjanların yeniden Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden öğrenilmesi zorunludur.

Tezli yüksek lisans programları, iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez hazırlama aşamasından oluşmaktadır. Tezsiz programlar ise, üç yarıyıl ders ve bunların sonunda proje çalışması aşamasından oluşmaktadır. Her iki programın sonunda, jüri tarafından yapılan savunma ve sınavda başarılı olmak gerekir. Yüksek lisans eğitiminin istenen kalitede yürütülebilmesi için, bir yabancı dilin en azından orta seviyede kullanılması beklenmektedir.

Şu anda Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku  ve İnsan Hakları Hukuku olarak dört tezli, Ceza Hukuku,  Ekonomi Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Aile Hukuku, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk şeklinde altı da tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur. Birçok hukuk fakültesinde yüksek lisans eğitimi kalabalık sınıflarda yürütülmekte iken, DEÜ Hukuk Fakültesinde bir dersi seçecek öğrenci sayısı sınırlandırılmıştır. Bu sebeple dersler sekiz veya on kişilik gruplarla yürütülmektedir.

Öğrencilerin istedikleri alanlarda çalışabilmeleri, uzmanlaşabilmeleri için son yıllarda öğrencilerin ders seçim imkânları artırılmıştır. Örneğin, özellikle tezli yüksek lisans programlarında, her yarım dönem alınması zorunlu ders sayısının iki katı oranında ders önerilmekte, öğrenciler belirli kontenjanlarla bu dersleri seçebilmektedirler. Öğrenciler, öğretim üyelerinin dersleri işleme tarzına göre, belirli alanlarda ödevler, karar incelemeleri, seminerler hazırlamakta ve tartışmalı olarak dersler yürütülmektedir. Öğrenciler, ayrıca istedikleri alanlarda bir danışman seçmekte, bu danışman aynı zamanda tez aşamasında tez, proje aşamasında proje danışmanı olarak tezi veya projeyi yönetmektedir.

Yüksek lisans aşamasında başarılı olabilmeleri ve istenilen sonucu elde edebilmeleri için öğrencilerin, öncelikle zorunlu olmadıkları bu aşamayı severek ve isteyerek yürütmeleri beklenmektedir. Bunun dışında araştırma ve inceleme yöntemlerinin çok iyi öğrenilmesi, konulara farklı açılardan, hem dikey hem yatay olarak derinliğine bakılabilmesi şarttır. Özellikle tez aşamasında, yüksek lisansın niteliğine uygun, bilimsel kurallar çerçevesinde, belirli alandaki bilgilerini geliştirecek, ancak doktora tezi boyutuna da varmayacak şekilde, bir konunun araştırılması, incelenmesi ve sistematik olarak değerlendirilmesi zorunludur. Yüksek lisans eğitiminde başarılı olanlar o alanda “bilim uzmanı” unvanını almaktadırlar. Ülkemizdeki bu eğitimin yabancı ülkelerdeki karşılığı, LLM, Magister veya Master dir.


KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

Avrupa Birliği Hukuku (Tezli)

Ceza Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.)

Ekonomi Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.)

İnsan Hakları Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.)

İnsan Hakları Hukuku (Tezli)

Kamu Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.)

Kamu Hukuku (Tezli)

 

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

Aile Hukuku (Tezsiz) (İ.Ö.) 

Özel Hukuk (Tezli)

Özel Hukuk (Tezsiz) (İ.Ö.) 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast