Dekan Mesajı


Sevgili gençler; 

Toplumumuzda yaşayan herkesin hemen her gün onlarca kez tekrar ettiği; hak, hukuk ve adalet gibi kavramların kurumsal olarak inceleme konusu yapıldığı bir ilmi mekandır. Bu kavramlar, en geniş anlamı ile ve ilmi esaslara dayalı olarak verilen ülkemizin en temel hukuk eğitim kurumlarından biridir. 

Fakültemiz,  

*  Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı,

*  Hukuk devleti ilkelerini tesis,

*  Zayıfın korunması gibi, hemen her hukukçunun “erdem” olarak kabul ettiği temel umdeler üzerinden, hukuk eğitimi vermek için çaba göstermektedir. Temel hukuk bilgileri verirken hem pozitif hukuk metinlerini hem de bu metinlerin arkasındaki özü, ruhu ve kanunun koruduğu değeri de öğretmeye gayret ediyoruz.

*  Fakültemiz, Türkiye’nin en iyi hukuk fakültelerinden biridir ve sizlere de Türkiye’nin en iyi hukukçuları arasında katılmanız için gereken tüm imkanları seferber etmektedir. Fakültemizin öğretim kadrosu sadece alanında en iyilerden olmaktan öte, aynı zamanda en idealist ve bilimsel araştırma yanında eğitime de gereken önemi veren akademisyenlerden oluşmaktadır.

*  Yeni binamız ve kütüphanemiz ile gereken tüm imkanlar, hem öğrencilere hem de bilimsel araştırma ve çalışma yapmak isteyen herkese açıktır. Kısacası, Fakültemiz öğrenciler ve araştırmacılar için bilginin en temel kaynağını oluşturmaktadır. Kütüphaneye erişimin dışında, çok sayıda spor ve sosyal alanda faaliyet gösteren “öğrenci kulüpleri” de, alanlarında güzel etkinlikler organize etmektedirler. Öğrencilerimizin, temel hukuk eğitimine halel gelmeksizin, spor ve sosyal etkinliklere de iştirak etmelerini bekliyoruz.

*  Fakültemizde, lisans öğreniminin yanı sıra sosyal bilimler enstitüsü çatısı altında sunduğumuz çok sayıda ve zengin içerikli yüksek lisans ve doktora programlarında da, Türk hukuk sisteminin temel motor güçlerinden biri olmaya devam edecektir.  

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Dekan


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast