Fakülte Kurulu


Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile fakültemize bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu müdüründen ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, Dr. Öğretim Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri;

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

Prof. Dr. Mustafa ALP

Prof. Dr. Hacı CAN

Prof. Dr. Ahmet TÜRK

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Doç. Dr. Serkan AYAN

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Raportör Arzu KÜLEY (Fakülte Sekreteri V.)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast