Fakülte Kurulu


Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile fakültemize bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu müdüründen ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, Dr. Öğretim Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri;

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ (Başkan)

Prof. Dr. Hacı CAN

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Prof. Dr. Sibel İkbal SAFİ

Prof. Dr. Mine AKKAN

Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

Raportör Arzu KÜLEY (Fakülte Sekreteri V.)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast