Prof. Dr. Hacı CAN

02-09-2015

Prof. Dr. Hacı CAN

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 78
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: haci.can@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1993’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Hacı Can, 1994 yılı başında Ankara Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı nezdinde “Hakim ve Savcılık“  stajına başladı. Can, 1996-2002 tarihleri arasında bulunmuş olduğu Almanya’da önce Saarland Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1997 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini (“Magister der Rechte, LL.M.”) “Einfluss der deutschen Bundeslaender auf die Entscheidungen der Europaeischen Union” konulu yüksek lisans tezini, sonra da Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1998’de başladığı doktora eğitimini (“Promotion”) “Das Assoziationsverhaeltnis zwischen der Europaeischen Gemeinschaft und der Türkei” konulu doktora teziyle 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl içerisinde DEU Hukuk Fakültesi’nde Devletler Özel Hukuku ABD’da öğretim görevlisi oldu. 2004 yılında Avrupa Birliği Hukuku ABD’nın kurulması üzerine bu anabilim dalına geçen Can, bu tarihten itibaren bu anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları “Avrupa Birliği Hukuku”, “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri” olmakla birlikte, bu alanlar dışında yargılama hukuku ve ticaret hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle “Avrupa Birliği iç pazar hukuku ve yargı düzeni” üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Einfluss der deutschen Bundeslaender auf die Entscheidungen der Europaeischen Union (Alman Eyaletlerinin Avrupa Birliğinin Kararlarına Etkisi), Yüksek Lisans Tezi, 1997.
 • Das Assoziationsverhaeltnis zwischen der Europaeischen Gemeinschaft und der Türkei (Avrupa Topluluğu ile Türkiye Arasındaki Ortaklık İlişkisi), Doktora Tezi, Frankfurt a.M., 2002.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku (Doç Dr. Çınar Özen ile birlikte), Gazi Kitap ve Yayınevi, Ankara 2005.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, Ankara 2006.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Problematik eines Beitritts der Türkei zur Europaeischen Union”, Turkish Public Administration Annual, Vol 27-28, 2001-2002, s. 83 vd., TODAİE.
 • “Verdeckte Diskriminierung in der Systematik der Grundfreiheiten der Europaeischen Gemeinschaft”, ATAUM Ankara Avrupa Çalışmalar Dergisi, 2003, Band 1, s. 47 vd.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi, ATAUM Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Band 3/ 1 2003, s. 19 vd.
 • Politisierung türkisch-griechischer Probleme auf europaeischer Ebene und deren Folgen; am Beispiel “Zypern“, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2004, s. 65 vd.
 • Avrupa Birliği İç Pazarı Çerçevesinde Öngörülen Serbest Dolaşım İlkelerinin İhlali Olarak Örtülü Ayrımcılık, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXII, Sayı 1-2, 2004, s. 45 vd.
 • Turkey and the European Union – From Association to Future Membership, (Doç. Dr. Çınar Özen ile birlikte), Kiel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Walther-Schücking-Enstitüsü, German Yearbook of International Law, Band 48, Kiel, 2005, s. 365 vd.
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sorunları, Ertan EFEGİL/Mehmet Seyfettin EROL (derleyenler), Türkiye – AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara, 2007, s. 281 vd.

II. Karar İncelemeleri

 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın Kurz Kararı: Urteil “Kurz“ des EuGH“, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Band 52/ 4 2003, s. 273 vd.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı‘nın “Waehlergruppe Gemeinsam“ Kararı: Urteil “Waehlergruppe Gemeinsam“ des EuGH (Eda Azık ile birlikte), D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2004, s. 34 vd.
 • 21 Ekim 2003 Tarih ve C-317/01 Sayılı Abatay (Diğerlerinin yanında) ve C-369/01 Sayılı Nadir Şahin – Federal Çalışma Kurumu Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, 1/2004, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, s. 435 vd.

III. Çeviriler

 • Der Terrorismus als Herausforderung für das Völkerrecht“, Prof. Dr. Jochen Abr. Frowein, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Sayı 40, 2004, S. 64 vd.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı‘nın “Waehlergruppe Gemeinsam“ Kararı (Eda Azık ile birlikte), D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2004, s. 34 vd.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı‘nın “Abatay“ Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’a Armağan, Cilt I, 2004, s. 435 vd.
 • Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nda görülen ve 30 Mart 2006 tarihinde karara bağlanan Yedaş davasına (bir Türk firmanın Gümrük Birliği’nden doğan zararlarının tazminine yönelik Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Toplulukları Komisyonu’na karsı açtığı dava) ilişkin kararı, IKV, 2006, (erişim: http://www.ikv.org.tr/pdfs/yedaskararcevirisi-final.pdf).

IV. Tebliğler

 • Verdeckte Diskriminerung in der Systematik der Grundfreiheiten der Europaeischen Gemeinschaft, Krakau, Mainz ve Heidelberg Üniversitelerin ortaklaşa düzenlemiş oldukları seminer, 18-21 Mart 2002, Krakau/Polanya.
 • Verfassungsrechtliche Problematik eines Beitritts der Türklei zur Europaeischen Union, 25 Ağustos 2003, Max-Planck-Institut für öffentliches auslaendisches Recht und Völkerrecht, Heidelberg/Almanya.
 • Avrupa Birliğinin Hukuk Düzeni ve Kurumsal Yapısı, 29. Mart 2005, İzmir Barosu.
 • Türkiye – AB İlişkileri: Tam Üyelik Yolunda Türkiye’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Sorunu, 1-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuku Fakültesi, Kültür Üniversitesi Hukuku Fakültesi, Osnabrück Üniversitesi Hukuku Fakültesi, Justus-Liebig , Leipzig Üniversitesi Hukuku Fakültesi und Trier Üniversitesi Hukuku Fakültesi Yaz okulu, 18-30 Eylül 2005, Foça/Izmir.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Yargı Örgütü
 • PDÖ Eğitim Yönlendiriciliği

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Avrupa Birliği‘nin Hukuki Sistemi ve Kurumsal Yapısı
 • Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
 • Avrupa Birliği İç Pazarında Malların Serbest Dolaşımı
 • Avrupa Birliği Dış Ticaret Hukuku

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast