Prof. Dr. Hacı CAN

03-09-2015

Prof. Dr. Hacı CAN

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 78 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: haci.can@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1972 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğan Hacı CAN, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Can, 11.04.1994-03.01.1996 tarihleri arasında Ankara Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı nezdinde “hakim-savcılık” stajı yapmıştır. Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı öğrenim bursuyla Almanya’da öğrenim görmüştür. Almanya’da bulunduğu dönemde ilk önce Köln şehrinde 8 aylık Almanca dil kursuna katılmış, akabinde Saarland Üniversitesi (Universität des Saarlandes) Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenimine (“Magister der Rechte, LL.M.”) başlamıştır. Prof. Dr. Wilfried FIEDLER’in danışmanlığında hazırladığı “Der Einfluss der deutschen Bundesländer auf die Entscheidungen der Europäischen Union” başlıklı tez ile yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Bunun üzerine, 1998 yılında Heidelberg Üniversitesi (Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg) Hukuk Fakültesi’nde doktora öğrenimine (“Promotion”) kabul edilmiştir. Doktora öğrenimi kapsamında Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Abr. FROWEIN’in danışmanlığında “Das Assoziationsverhältnis zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei” başlıklı doktora tezini (Dissertation) hazırlamıştır. 16.05.2002’de yapılan doktora bitirme sınavında da başarılı bulunarak kendisine “Dr. iur” unvanı verilmiştir.

Can, Türkiye’ye geri döndükten sonra 24.08.2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında çalışmaya başlamıştır. Bir süre (2004-2009) Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosunda görev yaptıktan sonra yeniden Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalına geçmiştir.

Can, “Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku” adlı çalışması ile 2010 yılında doçentlik unvanını ve “Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku” takdim teziyle de 2016 yılında profesörlük unvanını almıştır.

Can, Alman Max-Planck Enstitüsü, YÖK, Ulusal Ajans (Erasmus) bursları ile Almanya’da bilimsel faaliyetlerde (araştırma, tebliğ, ders verme) bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları milletlerarası özel hukuk, milletlerarası usul hukuku, milletlerarası ticaret hukuku, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, gümrük hukuku ve Avrupa Birliği hukuku olmakla birlikte, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku ve tahkim alanlarında da çalışmalar yapmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

 • Yüksek Lisans Tezi: Einfluss der deutschen Bundesländer auf die Entscheidungen der Europäischen Union (Alman Eyaletlerinin Avrupa Birliği Kararlarına Tesiri), Prof. Dr. Wilfried Fiedler,  Ekim 1996 – Eylül 1997.
 • Doktora Tezi: Das Assoziationsverhältnis zwischen Europäischen Gemeinschaft und der Türkei (Avrupa Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi), Prof. Dr. Jochen Abr. Frowein,  Mart 1998 – Mayıs 2002.
 • Doçentlik Tezi: Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.
 • Profesörlük Tezi: Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

II. Kitaplar

 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku – Temel Bilgiler, Adalet Yayınevi, Ankara 2020 (Ekin Tuna ile Birlikte).
 • Milletlerarası Özel Hukuk, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 (Ekin Tuna ile Birlikte). 
 • Milletlerarası Usul Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019 (Ekin Tuna ile Birlikte).
 • Çocuk Hukuku, Nobel Yayınevi, Ankara, 2019 (Ekin Tuna ve Nehir Tuna ile Birlikte).
 • Mavi Kartlı Yabancılar, Adalet Yayınevi, Ankara 2018 (Ekin Tuna ile Birlikte).
 • Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018 (Ali Gümrah Toker ile Birlikte).
 • Avrupa Birliği Hukuku – Ders Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Avrupa Birliği Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Avrupa Birliği Sözleşme Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • Avrupa Birliği Hukuku, Sürat Yayınevi, İstanbul, 2013.
 • Avrupa Birliği’nin Yargısal Koruma Sistemi ve Türk Şirketlerinin Durumu, TİSK, Ankara, 2011 (Seher Sarıaslan ile birlikte).
 • Avrupa Birliği’nin Kurucu Andlaşmaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.
 • Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku, Adalet Yayınevi Ankara 2008.
 • Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı (edt.), TOBB Yayınları, No: 2006-31, Ankara, 2006.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku, Gazi Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2005 (Çınar Özen ile birlikte).
 • Das Assoziationsverhältnis zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei, Peter Lang, Frankfurt a.M., 2002.

III. Kitap İçi Bölümler

 • Türkiye-Avrupa Birliği (Ortaklık) İlişkileri, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Edt: Rıdvan Karluk/Betül Yüce Dural, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ankara 2013.
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sorunları, Türkiye – AB İlişkileri, Edt: Yrd. Doç. Dr. Ertan Efegil, Ankara 2007, Syf.281-308.
 • Genel Olarak Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklığı, içinde: Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, Hacı Can (edt.) TOBB Yayınları, No: 2006-31, Ankara, 2006, s. 9-27.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklığı’nda Kişilerin Serbest Dolaşımı, içinde: Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, Hacı Can (edt.) TOBB Yayınları, No: 2006-31, Ankara, 2006, s. 28-71.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler: Gümrükten Geçmeyen Mallardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğa İlişkin Bir Vaka İncelemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21/2161-2203/2019, 2019 (Ekin Tuna birlikte).
 • Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler: Sözleşme Alacağından Üçüncü Kişilerin Sorumlu Tutulması Çerçevesinde Zamanaşımı Defisinin İleri Sürülmesine İlişkin Bir Vaka İncelemesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Haziran 2019 (Ekin Tuna birlikte).
 • Milletlerarası Özel Hukukta Çok Tabiyetlilik ve Atıf Konularına İlişkin Yeni Yaklaşımlar, Devletler Özel Hukukçular Toplantısı (Ulusal Sempozyum), Yetkin Yayınevi,  Ankara, 2016.
 • Avrupa Birliği Vatandaşı Yabancı Futbolcuların Hukuki Statüsü, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt, 6, Sayı 1, s. 260-277, 2014, 2014.
 • Avrupa Ortak Satım Hukuku Tüzüğü Önerisi, Asomedya, Temmuz/Ağustos 2013, s. 44-69, 2013.
 • Avrupa Birliği Yargılama Hukukunda Maddi Olayın Tespiti, Fasikül, Yıl 5, Sayı 43, s. 7-17, 2013.
 • Avrupa Birliği Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma Hakları Bağlamında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Tuğrul ARAT’a Armağan, s. 245-270, 2012.
 • Türk Hukuk Düzeninin Milletlerarası Hukuka Açıklığı, Yasama Dergisi, Sayı 12, 2009 (Basım yılı 2010), 2010.
 • Türk Futbol Takımlarında Oynayan Avrupa Birliği Vatandaşı Profesyonel Futbolcuların Yabancı Statüsüne Tabi Tutulması Sorunu – 1/80 Sayılı Türkiye  – Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Bir İnceleme, TİSK Akademi Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2010.
 • Avrupa Birliğinde İçtihat Yoluyla Hukuk Geliştirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2008.
 • Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, Legal Mâli Hukuk Dergisi, 39/569-591/2008, 2008.
 • Avrupa Birliğinde Türk Girişimcilerinin Serbest Dolaşımı, Asomedya (Ankara Sanayi Odası Dergisi), Mart/2008.
 • Avrupa Birliği Andlaşmasının Düzenleme Alanlarında Yargısal Denetim, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan), Cilt 9, Özel Sayı, 2007.
 • Turkey and the European Union? From Association to Future, German Yearbook of International Law, 48/367-389/2005, 2006 (Çınar Özen ile birlikte).
 • Politisierung türkisch-griechischer Probleme auf europäischer Ebene und deren Folgen; am Beispiel “Zypern”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/1/6576/2004.
 • Avrupa Birliği İç Pazarı Çerçevesinde Öngörülen Serbest Dolaşım İlkelerinin İhlali Olarak Örtülü Ayrımcılık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1-2/45-79/2004.
 • Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 1/19-43/2003.
 • Verdeckte Diskriminierung in der Systematik der Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft, Ankara Avrupa Çalışmalar Dergisi, 4/47-72/2003.
 • Problematik eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union, Turkish Public Administration Annual, 27-28/83-99/2001-2002.

II. Karar İncelemeleri

 • Avrupa Birliği Üye Devletlerinde Hizmet Almak İsteyen Türk Vatandaşlarının Serbest Dolaşımı-Avrupa Birliği Adalet Divanı ‘Ecem Demirkan’ Kararı”, ASOMEDYA, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ocak/Şubat 2014, s. 26-53.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararına Dair Kısa Bir Değerlendirme, S. 74, TBB Dergisi, 2008, s. 398-426.
 • Türk İşçilerinin Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşımı – Avrupa Toplulukları Adalet Divanının 24 Ocak 2008 Tarih ve C-294/06 Esas Sayılı Payır ve Diğerleri Kararına Bir Bakış ve Düşündürdükleri, (Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, 5, 2007, s. 265-293).
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı – Wählergruppe Gemeinsam Zayedno ve Diğerleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/29-59/2004 (Eda Azık ile birlikte).
 • 21 Ekim 2003 Tarih ve C-317/01 Sayılı Abatay (Diğerlerinin yanında) ve C-369/01 Sayılı Nadir Şahin ? Federal Çalışma Kurumu Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 1/435-474/2004.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Kurz Kararı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4/273-298/2003.

III. Çeviriler

 • Avrupa Birliği Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararına Dair Kısa Bir Değerlendirme, S. 74, TBB Dergisi, 2008, s. 401-417.
 • Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesinin 30 Mart 2006 tarih ve T-367/03 esas sayılı Yedaş kararı çevirisi, Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayınları, No: 2006-31, Ankara, 2006, s. 300-305.
 • Uluslararası Hukuka Meydan Okuma Olarak Terörizm (Jochen Abr. FROWEIN), 2004.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı – Wählergruppe Gemeinsam Zayedno ve Diğerleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/29-50/2004 Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı Wählergruppe Gemeinsam Zayedno ve Diğerleri
 • 21 Ekim 2003 Tarih ve C-317/01 Sayılı Abatay (Diğerlerinin yanında) ve C-369/01 Sayılı Nadir Şahin ? Federal Çalışma Kurumu Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 1/435-474/2004.
 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Kurz Kararı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4/273-298/2003.

IV. Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildiriler

 • Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi – Hukuki Temeller ve Uygulamalar, Göç: Kritik Konular ve Politikalar, Uluslararası Sempozyum, Gediz Üniversitesi, İzmir,  Mayıs 2016.
 • Milletlerarası Özel Hukukta Çok Tabiyetlilik ve Atıf Konularına İlişkin Yeni Yaklaşımlar, Devletler Özel Hukukçular Toplantısı (Ulusal Sempozyum), Nisan 2016 Eskişehir.
 • Türk Yargı Sisteminde Yabancıların Durumu, Uluslararası Göç ve İltica Uluslararası Sempozyumu, İzmir Üniversiteleri ve İzmir Barosu, Balçova/İzmir Nisan 2016.
 • Avrupa Birliği Vatandaşı Yabancı Futbolcuların Hukuki Statüsü, VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Eskişehir,  Kasım 2014. http://www.sosyalhaklar.net/2014/bildiriler/sihus2014.pdf,269-288.
 • İyi Yönetişim/İyi Yönetim Hakkı (ATHŞ m. 41-44), Benim İçin İnsan Hakları – Human Rights for Me?, TR2009/0136.01-02/409, Uluslararası Organizasyon, Konak/İZMİR, Nisan 2014.
 • Avrupa Vatandaşlık Yılı Kapsamında Girişimcilik ve Bireysel Girişim Hakkı, Avrupa Vatandaşlık Yılı Kapsamında Girişimcilik ve Bireysel Girişim Hakkı, İzmir,  Eylül 2013.
 • Avrupa vatandaşlık yılı kapsamında temel hak ve özgürlükler, Avrupa vatandaşlık yılı kapsamında temel hak ve özgürlükler, EGİAD, AB Bilgi Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi AB Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle düzenlenen panel, İzmir, Eylül 2013.
 • Das türkische Ausländerrecht im EU-Harmonisierungsprozess: Entwurf eines Gesetzes über Ausländer und internationalen Schutz, Die Türkei und Deutschland in Europa, Symposion, 10./11. Mai 2013, Augsburg University, Almanya,  Mayıs 2013.
 • Avrupa Ortak Satım Hukuku Tüzük Önerisi, Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi, İstanbul, Şubat 2013.
 • Arabuluculuk, Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Paneli, İzmir,  Mayıs 2012.
 • Avrupa birliği Yargı sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları, Hukukta Güncel Gelişmeler Paneli, İzmir Üniversitesi, Karabağlar/İzmir,  Mayıs 2012.
 • Juristische Aspekte einer Mitgliedschaft der Türkei in der EU, Rechtsstellung von Ausländern in der Türkei unter besonderer Berücksichtigung der EU-Staatsangehörigen, Erasmus Akademisyen değişim programı çerçevesinde Trier/Almanya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Almanca ders sunumu, Almanya,  Haziran 2010.
 • Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde Spor: Sporun Ekonomik Niteliği ve AB Rekabet Hukukuna Göre Değerlendirilmesi, Galatasaray Üniversitesi, Spor Hukuku Enstitüsü ve Futbol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 2009-2010 Spor Hukuku Sertifika Programında sunum, Beşiktaş/İstanbul,  Mayıs 2010.
 • Die Rechte deutscher Staatsangehöriger und Unternehmen in der Türkei aus dem Assoziationsabkommen EG/Türkei, Erasmus-Akademisyen Değişimi Programı Çerçevesinde 16 Eylül 2007 Tarihinde Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Almanca Ders Sunumu, Konstanz/Almanya,  Eylül 2007.
 • Das Verhältnis der Grundfreiheiten des Europäischen Binnenmarktes zu den Gemeinschaftsgrundrechten, AİHM’nin İçtihatlarının Milli Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sistemlerine Etkileri, Dokuz Eylül, Konstanz, Trier, Giessen Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Yaz Okulu, Çeşme/İzmir, Eylül 2007.
 • Türkiye – AB İlişkileri: Tam Üyelik Yolunda Türkiye’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Sorunu, Dokuz Eylül, Konstanz, Trier, Giessen Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Yaz Okulu, Foça/İzmir, Eylül 2005.
 • Avrupa Birliğinin Hukuk Düzeni ve Kurumsal Yapısı, İzmir Barosu, Nisan 2005.
 • Verfassungsrechtliche Problematik eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union, Max-Planck-Institut für öffentliches ausländisches Recht und Völkerrecht, Almanya,  Ağustos 2003.
 • Verdeckte Diskriminerung in der Systematik der Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft, Krakau, Mainz ve Heidelberg Üniversitelerin ortaklaşa düzenlemiş oldukları seminer, Krakow/Polonya, Mart 2002.

İdari Görevler

 • Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2019-Devam ediyor
 • Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
 • Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2011- Nisan 2014 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014
 • Mart 2010- Mart 2013 Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2009- Kasım 2009

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Gümrük Hukuku
 • Temel Hukuk
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Assoziationsrecht Türkei/EU
 • Einführung in das türkischen Ausländerrecht

B.  Lisansüstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Milletlerarası Ticaretin Otonom Kuralları
 • Milletlerarası Taşınır Mal Satışı Sözleşmesi
 • Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku
 • Türkiye’de Yabancıların Sahip Olduğu Hak ve Özgürlükler
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Avrupa Birliği Kurumları ve Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast