Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

02-09-2015

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir/TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 53 Cep Tel: 0535 742 38 54 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: maydogdu1970@gmail.com murat.aydogdu@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1970 İzmir doğumlu olan, 1993 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Murat AYDOĞDU, 1995 yılı sonunda aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. AYDOĞDU, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında yayımladığı teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” aldı. AYDOĞDU, 1999 yılında başladığı doktora eğitimini “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlâtlık İlişkisinin Kurulması” konulu doktora teziyle 2004 yılında tamamladı. Tezine eklemeler yaparak, 2006 yılında “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme” olarak yayımladı. 2006 yılında Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Almanya’da, 1997-1998 yılları arasında Münster şehrinde on ay, 2001-2002 yılları arasında Mannheim şehrinde on ay ve 2007 yılında Osnabrück şehrinde 3 ay olmak üzere bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur. AYDOĞDU, tüketici hukuku dalında yazdığı eserlerden ötürü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Bilimsel Eser Dalında” ödüle layık görülmüş, 15 Mart 2017 tarihinde ödülü verilmiştir. Şubat 2011 tarihi itibariyle Doçent olan AYDOĞDU, 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren Profesör olarak öğretim üyeliği faaliyetini yürütmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Enerji Hukuku, Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler Kitaplar :

 • Türk Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı ve Yargı Kararları Ekli, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, (Dr. Öğr. Üyesi Nalan Kahveci ile birlikte).
 • Türk Borçlar Hukuku – Özel Hükümler, Özet Ders Kitabı; Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, (Dr. Öğr. Üyesi Nalan Kahveci ile birlikte).
 • Genel İşlem Koşulları Şerhi (TBK 20-25), Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • Dövizli veya Dövize Endeksli Ödemeleri İçeren Sözleşmelerde Öngörülen Uyarlamalara İlişkin Değerlendirmeler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.
 • İnşaat Sektöründe Tüketici Uygulamaları, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2018, (Öz Maya Turgut, Çabri Sezer, Akipek Öcal Şebnem, Çınar Ömer, Şahin Turan, Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun, Yeniocak Umut ile birilikte)
 • Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 3.Baskı, Ankara 2017 (Yrd.Doç.Dr. Nalan Kahveci ile birlikte).
 • İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu, Genel İşlem Koşulları, m. 20-25 şerhi, s.9-368, İstanbul 2017.
 • İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu, Faiz m. 88 şerhi, s.899-919, İstanbul 2017.
 • İstanbul Şerhi – Türk Borçlar Kanunu, Temerrüt Faizi m. 120 şerhi, s.1069-1094, İstanbul 2017.
 • Milli Şerh (National Commentary), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Bölüm-Madde Yazarlığı, m.5 Şerhi (Prof.Dr. Şebnem Akipek ile birlikte), m.12 şerhi (Yrd.Doç.Dr. Nalan Kahveci ile birlikte), İstanbul -Ekim 2016.
 • Milli Şerh (National Commentary), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Bölüm-Madde Yazarlığı, m.8-9 şerhi, m.11 şerhi, m.13-16 şerhi, m.77-78 şerhi, İstanbul-Ekim 2016.
 • Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı C:2, 1. Kitap, 2. Kısım, Taşınmaz Satış Sözleşmesi (s.21-65), İstanbul 2016.
 • Borçlar Özel Hukuku-Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 6.bası, İzmir 2015 (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Yrd.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
 • Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2.Baskı, Ankara 2014 (Yrd.Doç.Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • Tüketici Kılavuzu – Hukuk Rehberi, İstanbul 2014.
 • Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.
 • Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara 2014 (Yrd.Doç.Dr. Serkan AYAN ile birlikte).
 • Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013 (Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2013 (Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre ile birlikte).
 • Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013.
 • Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler, Ankara 2010.
 • Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2014, Genişletilmiş 5. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
 • Borçlar Özel Hukuku-Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2011, Genişletilmiş 4. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).
 • Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Genişletilmiş 3. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
 • Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2001, Genişletilmiş 2. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
 • Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998 (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ve Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK ile birlikte).
 • İçtihatlı – Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir 1997 (Prof.Dr. Şeref ERTAŞ ve Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).

Tezler :

 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2009 (Doçentlik Yayını).
 • Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara 2009, Genişletilmiş 2. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek).
 • Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, İzmir 2006, 1. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek).
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Kapıdan Satışlar, İzmir 1998 (Yüksek Lisans Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)

I. Makaleler

 • Sahipsiz Köpeklerin Popülasyonunun Kontrol Altına Alınması ve Buna İlişkin Hukuki Altyapının Oluşturulması, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 2129-2159.
 • İsviçre Borçlar Kanunu’nun Satış ve Eser Sözleşmelerinde Ayıp Sorumluluğuna Yönelik Zamanaşımı Hükümlerini (ART. 210 VE 371 OR) Revize Eden 16 Mart 2012 Tarihli İsviçre Federal Kanunu’nun Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, Yıl : 2018 S: 134, s.451-486 (Yrd.Doç.Dr.Serdar Nart ile birlikte).
 • Toprak Sistemimiz ve Bir Yerel Mahkeme Kararının Düşündürdükleri : 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Müşterek (Ortak) Mülkiyet İlişkisinde ve Ortaklığın Giderilmesi (İzalei Şuyu) Davasında Hangi Kapsamda Uygulanması Gerektiği Konusundaki Değerlendirmeler, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 19, Özel Sayı, Yıl : 2017, s.3-24. (https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/1-MURAT-AYDOGDU.pdf).
 • Roma Hukukunda Toprak Sistemi Ve Tarım Reformu Girişimleri, Hakemli, Prof.Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Yıl 2016 Sayı 3 ( Özel Sayı), s. 371-378.
 • Ortaçağ Feodal Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Hukukundaki Toprak Sisteminin Türk Hukukundaki Tarımsal İşletmelerin Mirasçılara Özgülenmesine Etkiler, Hakemli, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 17, Sayı: 2, Yıl : 2015, Basım Yılı: Nisan 2016, s. 1-26. (https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/murat_aydo%C4%9Fdu.pdf)
 • “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Akdettiği Kira Sözleşmelerinde Uygulanacak ve Uygulanmayacak Türk Borçlar Kanunu Hükümleri”, Hakemsiz Makale, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2014, Sayı : 2 (2014/2), C.79, s.142-158.
 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, Hakemli, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, s.571-621.
 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı” Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Yıl 2012, Sayı 2, Basım yılı 2013, s.1-50.
 • “Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342)”, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1, 2012, s.1-53 (Basım Yılı: 2013).
 • “Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler”, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2010/1 (basım yılı 2011), Cilt 12, s.85-136. (http://web.deu.edu.tr/hukuk/egitimogretim/dergi/icindekiler12-1.htm)
 • “Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2007/1, Cilt 9, s.1-32.
 • “Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2007/Özel Sayı, Cilt 9, s.553-632.
 • “Cemaatlere (Azınlıklara) Ait Vakıfların Taşınmaz Mal Edinmeleri Sorunundaki Son Hukuki Durum”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2008/1, Cilt III, s.197-253.
 • “Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname”, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl : 2002/1, s.711-733.
 • “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması)”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.13-29.
 • “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti”, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.1-28.
 • “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 1997/4, s.28-81.
 • “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip”, Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU’na Armağan, Yıl 1997, s.319-347.
 • “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcrada Yetki İtirazı”, Manisa Barosu Dergisi, Yıl 1994, Sayı 50, s.21-24.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz : Hakemli Makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Sayı: 2, 2013, s. 1-62 (Basım Yılı: 2014).

II. Tebliğler

 • “Kira Artışları Bakımından Türk Borçlar Kanunu 344 Hükmü-Kira Endeksi Yayımlayan TÜİK Tarafından Yapılan Yanlış”, Prof.Dr. Şeref Ertaş Armağanı Takdim Töreni-Kira Hukukunun Güncel Sorunları Paneli, DEÜ. Hukuk Fakültesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu, 3.1.2018.
 • Rahatsız Edici Ticari Elektronik İletiler, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Tüketici Hukuku Kongresi 2015-2016, s. 246-261, Ankara 2016.
 • “Tarımsal Taşınmazların Bölünmesinin Engellenmesi, Tarımsal Taşınmazların ve Yan Sınai İşletmelerin Devrinin Gerçekleşmesi” İzmir Barosu Toprak Hukuku Semineri, 12.03.2016.
 • “Tarımsal Taşınmazların Bölünmesinin Engellenmesi, Tarımsal Taşınmazların ve Yan Sınai İşletmelerin Devrinin Gerçekleşmesi” Kadir Has Üniversitesi “Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu”, 17-20 Şubat 2016, İstanbul.
 • Avukatlık Vekalet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Bakımından Değerlendirilmesi” İzmir Barosu Semineri, 25.12.2015.
 • “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Haksız Şart Kuralları ve Türk Borçlar Kanunu Bakımından Genel İşlem Koşulları İle Karşılaştırılması” İzmir Barosu Semineri, İzmir, 25.12.2015.
 • Haksız Şartlara Karşı Tüketicinin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi-Desem Tüketici Hukuku Sempozyumu, 03.04.2015 tarihli tebliğ.
 • “Rahatsız Edici Ticari Elektronik İletilerde Tüketici Haklarının Korunması” 5. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, 19-21 Kasım 2015.
 • “5403 Sayılı Kanuna Göre Tarımsal Taşınmazların ve Yan Sınai İşletmelerin Devrinin Gerçekleşmesi” Toprak Hukuku Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Ekim 2015.
 • Kira Hukuku Sempozyumu I – Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342) -EBSO Salonunda 28 Şubat 2015 Tarihli Sunum.
 • Kira Hukuku Sempozyumu II – Kiraya Verenden Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri EBSO Salonunda 9 Mayıs 2015 Tarihli Sunum
 • Konut Finansman Sözleşmesi, Gediz Üniversitesi Tüketici Hukuku Sempozyumu, 20.12.2014 tarihli tebliğ.
 • Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler, 22.11.2014, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Üsküdar-İstanbul.
 • “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, İzmir Hukuk Merkezi, 23.01.2014 tarihli sunum.
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin sekizincisi (19-20 ve 22-23 Kasım 2012 tarihli Sunumlar, Samsun) “Genel İşlem Koşulları Konulu Sunum” (http://www.taa.gov.tr/359-borclar-kanunu-tanitim-seminerleri-samsun.html, e.t.9.5.2013).
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin dokuzuncusu (03-04 ve 06-07 Aralık 2012 tarihleri arasındaki sunumlar) “Genel İşlem Koşulları ve 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu” konulu sunumhttp://www.taa.gov.tr/368-borclar-kanunu-tanitim-seminerleri-hatay.html(e.t.9.5.2013).
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.
 • “Türk Borçlar Kanununda Faiz” -Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” 09.06.2011 (Tebliğ).
 • “Yasadışı Hayvan Ticareti” I.Hayvan Hakları Sempozyumu” Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak. 2010 (Tebliğ).
 • “Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarında Yasal Açmazlar (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Buca, Mart 2007.
 • “Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları”, İzmir Barosu Konferansı, Konak, Haziran 2006.
 • Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Ocak 2001.

III. Konferanslar

 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
 • Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.

Halen Verdiği Dersler A.  Lisans Dersleri

 • Borçlar Özel Hukuku (Örgün)

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Türk Borçlar Kanunu Güncel Sorunları (Doktora)
 • Genel İşlem Koşulları (Doktora)
 • Tüketici Sözleşmeleri (Doktora)
 • BM Viyana Satım Sözleşmesi Hukukuna Göre Uluslararası Taşınır Satışı Sözleşmeleri (Doktora)
 • Enerji Sözleşmeleri, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı
 • Enerji Sözleşmeleri-Giriş, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Enerji Hukuku Programı
 • Nükleer Enerji Alanında Sorumluluk, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Enerji Hukuku Programı

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast