Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI

04-09-2015

Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 14 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: behiye.eker@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1997’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1998 yılı Aralık ayında D.E.Ü Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde açılan yüksek lisans sınavını kazanarak eğitimine başlamış; bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam edip “pekiyi” dereceyle bitirmiştir. 2001-2002 öğretim döneminde Westfaelische Wilhelms Üniversitesinin sağladığı araştırma bursu ile Almanya’nın Münster şehrinde araştırma ve dil gelişimi amacıyla bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimini “Türk Ceza Kanunun’ da Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık Suçu” konulu teziyle 2002 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde doktora eğitimine başlamış. 2003 ve 2005 yıllarında çeşitli zamanlarda Justis Liebig Üniversitesinin davetiyle Almanya’nın Giessen şehrinde ve Osnabrück Üniversitesinin davetiyle Almanya’nın Osnabrück şehrinde tezi ile ilgili araştırma yapmak amacıyla bulunmuştur.  2005 yılı Aralık ayında “Türk Ceza Kanununda İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma” konulu doktora tezini, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof.Dr. Bahri Öztürk, Prof.Dr. Timur Demirbaş, Doç.Dr. Meltem Kutlu-Gürsel ve Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem’ den oluşan jüri önünde savunarak doktor unvanını almıştır. 2006 Ağustos ayından beri Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 12.05.2009 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 2006 yılından beri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel Araştırma Etik Kurulunda görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Kriminoloji, İnfaz Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 •  Türk Ceza Kanununda Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık Suçu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2002.
 • Türk Ceza Kanununda İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Ankara 2008.
 • En Son Değişikliklerle İçtihatlı Ceza Kanunları, Ankara 2002(Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ ve Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK ile birlikte).
 •  Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap, D.E.Ü Yayını, İzmir 2003 (Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a ait doktora dersi kapsamında yapılmış olan çevirilerle, araştırma görevlileri Behiye Eker, Sesim Soyer, R. Murat Önok ve Serkan Ekiz’in katkıları ile hazırlanarak yayımlanmıştır).
 • CMK İzmir Şerhi, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı), Ankara 2005 (Doç. Dr. Veli Özer Özbek’ in hazırladığı kitapta “Tanıklık” ile ilgili bölümde katkısı bulunmaktadır).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması Çerçevesinde Görüntülü ve Sesli İfade Alma” Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 7, Temmuz 2006, s. 158 vd.
 • “Hileli ve Taksirli İflas Suçları”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 9, Aralık 2006, s. 152 vd.
 • “Ceza Hukuku Boyutuyla Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, s.923 vd(Sesim Soyer ile birlikte).
 • “Yolsuzluk Kavramı ve TCK’ da Yolsuzlukla Mücadeleyi Amaçlayan Hükümler, Ceza Hukuku Dergisi, yıl: 3, Sayı:6, Nisan 2008, s. 51 vd.
 • “Kişilerin İzinsiz Görüntülerinin Alınmasının TCK m. 134 Çerçevesinde Korunması” DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, Sayı: 1, 2007, s.131 vd.
 • Veröffentlichung Von Fotoaufnahmen Aus Dem Privatleben Prominenter, Fasikül, S.1, Aralık 2009, 23 vd.
 • Hekimler Tarafından İşlenen Suçlar, Türk Tabipler Birliği Yayını Sempozyum Kitapçığı, s.(Yayın Aşamasında)

IV. Tebliğler, Konferanslar ve Paneller

 • 1999 yılında Almanya Trier’ de, Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Der türkische Entwurf eines Strafverfahrensgesetzes im Lichte europaeischer Regelungen und der Herausforderungen der organisierten Kriminalitaet“  konulu seminere katılmış ve seminerde “Die Revision nach dem türkischen StPO-Entwurf“ isimli tebliği Almanca olarak sunmuştur.
 • 2001 yılında Uluslar arası İnternet Hukuku Sempozyumunun hazırlanmasında ve yürütme kurulunda yer almıştır.
 • 01-14 Eylül 2002, Gümüldür, İzmir: Leipzig-Osnabrück-Kültür ve Bahçeşehir Üniversitelerinin de katılımı ile D.E.Ü Hukuk Fakültesi ve Trier Üniversitesi tarafından düzenlenen (Anayasa, İdare, Ceza Hukukunda ve Medeni Hukukta İnsan Hakları (Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf- und Zivilrecht) konulu Yaz Okulunda “Die Unschuldsvermutung Art. 6 Abs. 2 EMRK” ve ”Kostenloser Beistand durch Dolmetscher” konulu iki Almanca tebliğ sunmuştur.
 • 02.09.2003, Giessen: Justis Liebig Üniversitesinin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalının düzenlediği seminer çerçevesinde, “Voraussetzungen der Beschlagnahme nach türkischem Recht” konulu tebliği sunmuştur.
 • Aralık 2003’te, İstanbul’da Aybay Vakfı tarafından düzenlenen seminerde “Avrupa Savcısı” konulu tebliği sunmuştur (Bu çalışma daha sonra, Yeşil Kitap içerisinde yayımlanmıştır).
 • 14-28 Eylül 2003: İstanbul Kültür Üniversitesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Antalya’ da düzenlenen 2003 Yaz Akademisinde, Almanca ve Türkçe olarak “AHİM Kararları Işığında Elkoyma” “Voraussetzungen der Beschlagnahme nach türkischem Recht im lichte der EMRK” konulu tebliğleri sunmuştur.
 • 04-11 Eylül 2004: İstanbul Kültür Üniversitesi ve Trier Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen farazi dava (Moot Court) yarışmasına savcı olarak katılmıştır.
 • 13-15 Eylül 2004, Ürkmez, İzmir: Hekimin Sorumluluğu konulu uluslararası Sempozyumunda “Recht Auf Eigenen Tod”  konulu tebliği sunmuştur.
 • 01-02 Ekim 2004 Denizli: Denizli Barosu tarafından düzenlenen Kadının Korunması konulu uluslararası sempozyumda (Internationales Seminar über Schutz von Frauen)  “Schutz von Frauen” (Kadının Korunması) konulu tebliği sunmuştur.
 • 27-28 Kasım 2004 tarihleri arasında Türk Ceza Yasası Değişiklikleri ve Uygulaması Sempozyumunda katılımcı olarak bulunmuştur.
 • 8 Ocak 2004’te başlayan ve dört hafta süren Yeni Türk Ceza Kanunu ve Uygulaması konusunda DESEM’de düzenlenen sertifika programına eğitici olarak katılmıştır.
 • 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesinde Almanca olarak düzenlenen uluslararası Moot-Court yarışmasına hakim olarak katılmıştır.
 • DEHAMER tarafından düzenlenen ve 19 Mart 2005’ te başlayıp üç hafta süren Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uygulaması konusundaki sertifika programına eğitici olarak katılmıştır.
 • Haziran 2006’da İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirilen ceza hukuku sempozyumunda “Tanıkların Korunması Çerçevesinde Görüntülü Ve Sesli İfade Alma” konulu tebliğ.
 • 30 Mayıs 2007 İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirilen ceza hukuku forumunda “İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 20-21 Nisan 2009 tarihleri arasında TC. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş bulunan Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursuna katılmış ve başarı ile tamamlayarak Sertifika almıştır.
 • 15-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında İzmir Barosunca düzenlenmiş bulunan “CMK Çalıştayı”nda “İfade Alma ve Sorgu” ve “Tanıklık ve Tanıklığın Korunması” konulu iki tebliğ sunmuştur.
 • 30 Mayıs-1 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Ceza Hukuku Günleri Uluslararası Sempozyumunda  “AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yakalama Ve Tutuklama Koruma Tedbiri İle Kişi Güvenliği Ve Hürriyetinin Sınırlandırılması” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 1-10 Eylül 2009 tarihleri arasında Kültür ve Trier Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Yaz Okuluna Katılmış ve “Veröffentlichung Von Fotoaufnahmen Aus Dem Privatleben Prominenter” başlıklı tebliği sunmuştur.
 • 5 Kasım 2009 İstanbul Kültür Üniversitesi Prof Dr.Dr.hc.Hans Heiner Künhe’ ye onursal doktora verilmesi töreni ve Bilimsel Etkinlik programına katılmıştır.
 • 6 Mart 2010 tarihinde “Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumu”na Katılmış ve Malpraktis konulu oturumda “Hekimler tarafından İşlenen Suçlar” konulu tebliğ sunmuştur.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri 2009-2010 Öğretim Yılı

I. Dönem

 • Ceza Özel Hukuku (Örgün Eğitim 3. Sınıf A-B Şubesi)
 • 4. sınıf 31.şube Hukuk Uygulamaları dersi
 • Ceza Hukuku Bilgisi (AYO I. Şube)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde “Malvarlığına Karşı Suçlar”

II. Dönem

 • Ceza Özel Hukuku (Örgün Eğitim 3. Sınıf A-B Şubesi)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde “Şüpheli ve Sanığın İfadesinin veya Sorgusunun Alınması ve İşkence” dersi
 • 4. sınıf 31.şube Hukuk Uygulamaları dersi
 • Kriminoloji (2. sınıf)
 • Suç Bilgisi (AYO 1.Şube)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast