Dergi Yönetimi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Derginin Sahibi  :  Prof. Dr. İ. Sibel SAFİ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan V.)

Sorumlu Müdür  : Doç. Dr. Serdar NART (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yönetim Yeri        : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tınaztepe-Buca 35390 İZMİR

Yayının Türü        : Ulusal Süreli – 6 ayda bir yayımlanır.

DEÜHFD (ISSN 1303-6963) yılda iki sayı olarak yayınlanan, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veri Tabanına kabul edilmiş hakemli bir dergidir. Dergimiz ayrıca DergiPark, HeinOnline, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Academindex veri tabanları ile Asos Index’de taranmaktadır. 2020 yılından itibaren dergimiz Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 defa elektronik ortamda yayımlanmaktadır.   

 

Dergimize Makale Gönderim Adresi : 

DergiPark

 

Editör

Doç. Dr. Serdar NART (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Paola Todini (Università Telematica e-campus, İtalya)

Prof. Dr. Aissa Maisa (Djelfa University, Cezayir)

Prof. Dr. Ertan Demirkapı (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)

Prof. Dr. Mustafa Temmuz Oğlakcioglu (Universität des Saarlandes, Almanya)

Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Dr. Marat Ahmadi (M. Narikbayev KAZGUU University, Kazakistan)

Arş. Gör. Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. İlker TEPE (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Banu ATLI DARCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Egemen KARACA (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Arda Doruk KÖSE (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. İsmail ATAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Sena Berfin TUNÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. İzgi ÖNGÜNŞEN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Öğr. Görevlisi Serab ŞEN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

Birim Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Sibel İkbal SAFİ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)  (Dekan V. – Asil Üye) 

Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) (Asil Üye)

Doç. Dr. Ali Gümrah TOKER (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) (Asil Üye)

Doç. Dr. Serkan MERAKLI (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) (Yedek Üye)

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Yaşar Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI (İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Mine AKKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Özge KARAEGE (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Koray DOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)

Prof. Dr. Erdal ONAR (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara)

Prof. Dr. Melda SUR (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast