Dergi Yönetimi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Derginin Sahibi  :  Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan V.)

Sorumlu Müdür  : Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yönetim Yeri        : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tınaztepe-Buca 35390 İZMİR

Yayının Türü        : Ulusal Süreli – 6 ayda bir yayımlanır.

DEÜHFD (ISSN 1303-6963) yılda iki sayı olarak yayınlanan, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veri Tabanına kabul edilmiş hakemli bir dergidir. Dergimiz ayrıca DergiPark, HeinOnline veri tabanları ile Asos Index‘de taranmaktadır. 2020 yılından itibaren dergimiz Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 defa çıkmaktadır.   

 

Dergimize Makale Gönderim Adresi : 

dergi.hukuk@deu.edu.tr

 

Editör

Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

Editörler Kurulu

Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Dr. Öğr. Üyesi Engin TOPUZKANAMIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. İlker TEPE (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Banu ATLI (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Egemen KARACA (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Arş. Gör. Arda Doruk KÖSE (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Öğr. Görevlisi Serab ŞEN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 
 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Yaşar Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI (İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Mine AKKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Özge KARAEGE (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Koray DOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)

Prof. Dr. Erdal ONAR (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara)

Prof. Dr. Melda SUR (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast