Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

04-09-2015

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi – Buca 35390
İzmir/TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 97
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: yusuf.karakoc@deu.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

1.     Adı Soyadı                : Yusuf KARAKOÇ

2.    Akademik Unvanı  : Prof. Dr.

3.     Öğrenim Durumu     

3.1.   Lisans                       : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Temmuz 1982)

3.2.   Yüksek Lisans       : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (4 Nisan 1985)

3.3.   Doktora                   : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (9 Mayıs 1994)

3.4.   Doçentlik                : 17 Kasım 1999

3.5.   Profesörlük            : 13 Eylül 2005

4. Akademik Kariyer

4.1.   Araştırma Görevlisi : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye Anabilim
Dalı (31 Mayıs 1983-30 Haziran 1987)

                                          : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi
Hukuku Anabilim Dalı (6Temmuz 1987-28 Ağustos 1994)

4.2.   Öğretim Görevlisi     : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi
Hukuku Anabilim Dalı (29 Ağustos 1994-31 Ocak 1996)

4.3.   Yardımcı Doçent       : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi
Hukuku Anabilim Dalı (1 Şubat 1996-26 Mart 2000)

4.4.   Doçent                      : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi
Hukuku Anabilim Dalı (27 Mart 2000-12 Eylül 2005)

4.5.   Profesör                   : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi
Hukuku Anabilim Dalı (13 Eylül 2005 – )      

 

5. Akademik Yayınlar

I.    Tezler

 1.     Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1985.
 2.     Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), Ankara 1994.

 

2.   Kitaplar

 1.     Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 23), Ankara 1990, (Yüksek Lisans Tezi).
 2.     Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 76), İzmir 1997.

– Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, (Denge Yeminli Mali Müşavirlik), İzmir 1994.

 1.     Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 77), İzmir 1997.

– Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, (Denge Yeminli Mali Müşavirlik), İzmir 1994, (Doktora Tezi).

 1.     Vergi Yargılaması Hukuku, (Alfa Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 1995.
 2.     Sosyal Maliye, (DEÜHF. Döner Sermaye işletmesi Yayınları No: 62), İzmir 1995, (Makale Derlemesi).
 3.     Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, (DEÜHF. Döner Sermaye işletmesi Yayınları No: 69), İzmir 1996, (Makale Derlemesi).
 4.     Vergi Yargılaması Hukukunda Süreler, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000.
 5.     Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000.
 6.     – Genel Vergi Hukuku, 7. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2014.

– Genel Vergi Hukuku, 6. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2012.

– Genel Vergi Hukuku, 5. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2011.

– Genel Vergi Hukuku, 4. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2007.

– Genel Vergi Hukuku, 3. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2004.

– Genel Vergi Hukuku, 2. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2003.

– Genel Vergi Hukuku, (Yetkin Yayınları), Ankara 2002.

 1.   Kamu Malları Hukukunda Ecrimisil Kurumu, (Yetkin Yayınları), Ankara 2005.
 2.   Vergi Hukuku Uygulamaları, (Yetkin Yayınları), Ankara 2007.
 3.   Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), 3. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2015.

– Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), 2. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2013.

– Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, (Vergi Yargılaması Hukuku), (Yetkin Yayınları), Ankara 2007.

 1.   Vergi Yargılaması Hukuku, 2. Baskı, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), Eskişehir 2014.

– Vergi Yargılaması Hukuku, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), Eskişehir 2013.


III. Kitap İçi Bölümler

 1.     Genel Vergi Hukuku (Ünite 1, 3), (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi), Eskişehir 2012.
 2.     Vergi Ceza Hukuku (Ünite 1-2), (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi), Eskişehir 2012.
 3.     Hukuk Test Kitabı, (Seçkin Yayınları), (Editör Doç. Dr. Veli Özer Özbek, bu kitapta yer alan Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi Soruları kısmı), Ankara 2004.

 

IV. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1.     “Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, (Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargısı 13, Ankara 1996, s. 249-373).
 2.     “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”, (TÜRMOB-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Bilirkişi Eğitimi Semineri, Nisan 2001, s. 5-34).
 3.     “Kamu Kesimi İç Borçlanma İşlemlerinin Hukuki Niteliği”, (XVIII. Türkiye Maliye Sempozyumu – ‘Türkiye’de Kamu Borçlanması’ – 12-16 Mayıs 2003, Girne-Kıbrıs, MÜ. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 16, İstanbul 2003, s. 55-88).
 4.     “Hukukî Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları”, (19. Türkiye Maliye Sempozyumu “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları”, 10-14 Mayıs 2004 Belek/Antalya, Uludağ Üniversitesi İİBF. Maliye Bölümü, Bursa 2004, s. 90-114).
 5.     “Hukuklaşamayan Bir Alan : Vergi Mevzuatı – Vergi Hukuku”, (“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – II” Sempozyumu, 7-11 Eylül 2004 İstanbul, Bildiriler/4, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 14, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2005, s. 135-141).
 6.     “Vergi Hukuku – Vergi Mevzuatı İlişkisi”, (Prof. Dr. Adnan TEZEL Günleri: Vergi Hukuku Toplantısı, (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Global Hukuk Eğitimi Girişi (IGUL), 14-15 Ocak 2005 İstanbul, s. 25-34).
 7.     “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi ve Sonuçları”, (Danıştay’ın 138. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü”, 10-12 Mayıs 2006, Danıştay Başkanlığı 138. Yıl Sempozyumu, Ankara 2008, s. 181-188).
 8.     “Yargı Kararlarının Dili ve Gerekçesi”, (“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – III” Sempozyumu, 7-9 Eylül 2006 İstanbul, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 16, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007, s. 275-282).
 9.     “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Gözüyle Probleme Dayalı Öğrenme (Aktif Eğitim)”, (IV. Aktif Eğitim Kurultayı, 9-10 Haziran 2007, Bildiriler Kitabı, İzmir 2007, s. 73-82).
 10.   “Vergi (Hukuku) Alanının Düzenleme, Uygulama ve Yargılama Sorunları”, (23. Türkiye Maliye Sempozyumu  “Türk Vergi Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi”, 7-11 Mayıs 2008 Belek-Antalya, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Ankara 2009, s. 301-313).
 11.   “Eleştirel Düşünme ve Hukuk” (“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – IV” Sempozyumu, 25-26 Ağustos 2008 İstanbul, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S.20, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2010, s. 193-200).
 12.   “Anayasa’nın Vergi Ödevine İlişkin Hükmünün Değerlendirilmesi”, (Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 8-9 Ocak 2010), (Editörler Prof. Dr. Feridun Yenisey/Prof. Dr. Gülsen Güneş/Yrd. Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin, Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2012, s. 83-98).
 13.   “Hukuk – Etik İlişkisi” (“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – V” Sempozyumu, 13-17 Eylül 2010 İstanbul, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 24, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2012, s. 91-95).
 14. “Suç Ekonomisi ve Mücadele Yöntemleri”, (Suç Ekonomisi, Mücadele Yöntemleri ve Türkiye Değerlendirmesi (Panel) 09 Ocak 2013, T.C. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Ankara 2013, s. 45-49).
 15.   “Sosyal Düzen Kurallarının İşlevi” (“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VI” Sempozyumu, 26-29 Kasım 2012 İstanbul, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 26, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2014, s. 215-218).

 

V.   Makaleler

A.   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1.     “Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözümünde Görevli Yargı Organları”, (Mükellefin Dergisi, Mayıs 2000, S. 89, s. 110-117).
 2.     “Kamu İcra Hukuku Açısından Yükümlendirme Süreci”, (Mükellefin Dergisi, Nisan 2001, S. 100, s. 63-66).
 3.     “Mücbir Sebeplerin Vergi Yargılaması Hukukunda Dava Açma ve Kanun Yollarına Başvuru Sürelerine Etkisi”, (Mükellefin Dergisi, Mayıs 2001, S. 101, s. 45-52).
 4.     “Kamu İcra Hukukunda Tahsilin Hukuki Niteliği (I-II)”, (Mükellefin Dergisi, Eylül 2001, S. 105, s. 27-41; Ekim 2001, S. 106, s. 125-135).
 5.     “Vergi İdaresince İade Edilmesi Gereken Yükümlü Alacaklarına Faiz Uygulaması (I-II)”, (Mükellefin Dergisi, Kasım 2001, S. 107, s. 33-44; Aralık 2001, S. 108, s. 114-125).
 6.     “Die Beziehung Zwischen den Schlichtungswegen Und dem Gerichtlichen Verfahren Über Die Steuerstreitigkeiten Im Türkischen Recht”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, 2005, s. 51-63).
 7.     “Vergi Yargılaması Hukukunda Avukatın Rolü”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005, S. 59, s. 63-89).

 

B.   Diğer Makaleler

 1. “1274/1858 Tarihli Arazi Kanunu’nun 20. Ve 78. Maddelerinde Düzenlenen ‘Hakkı Karar’ Müessesesi”, (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, C. 1, S. 2, s. 395-411).
 2. “1475 Sayılı İş Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Üzerine”,  (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1984, C. 1, S. 2, s. 443-452).
 3. “Parafiskal Gelir ve Diğer Kamu Gelirleri İle Karşılaştırılması”, (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1985, C. 2, S. 3, s. 373-397).
 4.     “Kamusal Nitelikli Fon Gelirleri I-II”, (Mali Hukuk, Yıl: 1986, Temmuz-Ağustos, S. 4, s. 57-66; Eylül-Ekim, S. 5, s. 21-29).
 5.     “Kamu Mallarının Değerlendirilmesi Açısından Ecrimisil”, (Türk İdare Dergisi, Yıl: 65, Haziran 1993, S. 399, s. 163-172).
 6.     “Veraset ve intikal Vergisinde Değerleme Günü Esası”, (Mali Hukuk, Yıl: 1993, Mart-Nisan, S. 44, s. 9-12).
 7.     “Türk Vergi Hukukunda Mirasçıların Vergi Sorumluluğu”, (Yaklaşım, Yıl: 1, S. 8, Ağustos 1993, s. 20-25).
 8.     “Götürü Usulde Vergilemenin Sakıncaları”, (Vergi Sorunları Dergisi, Eylül-Ekim 1993, S. 68, s. 72-80).
 9.     “Sosyal Maliye Kavramı”, (Mali Hukuk, Yıl: 1993, Eylül-Ekim, S. 47, s. 18-23).
 10.   “Kamu Gelirlerini Artırmanın Yolları”, (Maliye Yazıları, S. 41, Ekim-Aralık 1993, s. 98-104).
 11.   “Vergiye Karşı Tepkilerden Vergiden Kaçınma”, (Mali Hukuk, Yıl: 1993, Kasım-Aralık, S. 48, s. 18-25).
 12.   “Faturanın Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Olması”, (Yaklaşım, Yıl: 2, S. 18, Haziran 1994, s. 103-108).
 13.   “Vergi Yargılaması Hukuku Açısından Takdir Komisyonu Kararları”, (Vergi Dünyası, S. 161, Ocak 1995, s. 110-116).
 14.   “Ceza Mahkemesinde Yargılanması Gereken Vergi Suçları Hakkında Kamu Davası Açılmasının ‘Mütalâa’ Şartına Bağlı Olması”, (Vergi Dünyası, Şubat 1995, S. 174, s. 140-150).
 15.   “Vergi Kaçağı Kavramı ve Türleri”, (Vergi Dünyası, S. 163, Mart 1995, s. 97-108)
 16.   “Devlet Adamının Vasıfları”, (Maliye Yazıları, S. 47, Nisan-Haziran 1995, s. 87-92).
 17.   “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, (Vergi Dünyası, S. 168, Ağustos 1995, s. 136-155).
 18.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Defterlerin Delil Olması”, (Vergi Dünyası, S. 169, Eylül 1995, s. 102-115).
 19.   “Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay (Gelirin Elde Edilmesi) I-II”, (Vergi Dünyası, S. 181, Eylül 1996, s. 102-125; S. 182, Ekim 1996, s. 108-134).
 20.   “Vergi Hukuku Açısından Bağış ve Yardımlar I-II”, (Vergi Dünyası, Mart 1997, S. 187, s. 103-124; Nisan 1997, S. 188, s. 77-92).
 21.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması”, (DEÜ. Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 81, Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir 1997, s. 225-293).
 22.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1998, S. 117, s. 104-148).
 23.   “Vergi Yargılaması Hukukunun İşlevleri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1999, S. 129, s. 84-96).
 24.   “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, (Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 18, S. 71, s. 40-45).
 25.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Süreleri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2000, S. 143, s. 168-177).
 26.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Yargılama Usulüne İlişkin Süreler”, (Vergi Dünyası, Eylül 2000, S. 229, s. 97-102).
 27.   “Vergi Yargılaması Hukukunda Sürelerin Hesaplanması”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 2001, S. 148, s. 82-93).
 28.   “Kamu Alacaklarının Tahsili: Kamu İcra Hukuku”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2001, S. 153, s. 116-135).
 29.   Yusuf Karakoç/Muhammet Özekes, “Yükseköğretimde Sorunlar…”, (Güncel Hukuk, S. 11, Kasım 2004, s. 30-37).
 30.   “Hukukçunun Yargılama Hukukundaki Konumu”, (Güncel Hukuk, 15, Mart 2005, s. 52-53).
 31.   Yusuf Karakoç/Muhammet Özekes, “Hukuk Öğretim ve Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması (Hukuk Eğitimi Anabilim Dalı Önerisi)”, (Eskişehir Barosu Dergisi, Haziran 2005, S. 7, s. 15-20).
 32.   “Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi”, (Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl: 1, Kasım 2005, S. 11, s. 2953-2963).
 33.   “İşe Başlatılmayan İşçiye Ödenen Tazminatın Gelir Vergisi Açısından İrdelenmesi”, (Sicil, S. 7, Eylül 2007, s. 189-193).
 34.   “Kamu İcra Hukukunda Menkul İhalesinin Feshi/İptal Davası”, (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 1275-1293).
 35.   “Kamu İcra Hukukunda Menfi Tesbit Davası”, (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 219-261).
 36.   “Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davası”, (Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2009, s. 375-426).
 37.   “Kamu İcra Hukukunda Gayrimenkul Malların İhalesinin Feshi”, (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s. 2811-2832).
 38.   “Kamu İcra Hukukunda İstihkak Davası”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C. 11, Özel Sayı, 2009 (Basım Yılı 2010), s. 1621-1656).
 39.   “Mecelle (Mecelle-i Ahkâmı Adliyye)”, (Güncel Hukuk, Şubat 2012/2-98, s. 60-61).
 40.   “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Özel Sayı, 2010 (Basım Yılı 2012), Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, C. I, s. 3-26).
 41. “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, C. II, İzmir 2014, s. 1259-1308).

42   “Tarafsızlığı Şüpheli Hale Gelen Yargıyı Herkes Etkilemek İsteyebilir”, (Medyatik Deklanşör, Haziran-Temmuz 2014, s. 46-51).

 1. “Vergi Sistem(sizliği)nden Kesitler”, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 1187-1213).
 2. “Vergi Cezası Anlaşmazlıklarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim Müessesesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 3637-3739).

 

VI. Karar İncelemeleri

 1.  “Ecrimisil Alacaklarında Zamanaşımı (Danıştay Kararının Düşündürdükleri)”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 1995, S. 85, s. 85-98).

 

VII. Çeviriler

 

VIII. Diğer Yayınlar (Derleme-Düzenleme)

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın Kataloğu (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Yayına Hazırlayanlar: Yusuf Karakoç/ Mine Akkan/Koray Doğan), İzmir 2013.

 

6.   Yurtdışı Burs

YÖK Bursu (Doktora Tezi İle İlgili Araştırma Bursu) (Freiburg-ALMANYA) 1990-1992

 

7.   Görevler

7.1.                  İdari Görevler

7.1.1.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (3 Ekim 1994-2 Nisan 1997; 3 Nisan 2000-

7.1.2.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölüm Başkanı
(19 Eylül 2000-Eylül 2009)

7.1.3.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (19 Eylül 2000-

7.1.4.     Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (30 Haziran 2001- 12 Eylül 2005)

7.1.5.     Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye Anabilim Dalı Başkanı (8 Aralık 2004 – Eylül 2009)

7.1.6.     Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Müdürü
(29 Aralık 2004 –

7.1.7.            Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
(26 Eylül 2007 -11 Kasım 2008)

7.1.8.            Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili (6 Kasım 2008-10 Kasım 2008)

7.1.9.          Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (11 Kasım 2008 –10 Kasım 2011).

7.1.10.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili (11 Kasım 2008 – 11 Mayıs 2009).

7.1.11.       Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı (Nisan 2011 –

7.1.12.      Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (Aralık 2009 –

7.1.13.     Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı (Aralık 2009 – Kasım 2011).

7.1.14.    Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı (Aralık 2009 – Kasım 2011).

7.1.15.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili (11 Kasım 2011 –
08 Şubat 2012)

7.1.16.        Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (09 Şubat 2012 –

 

7.2.         Diğer Görevler

7.2.1.     VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (1999-2000)

7.2.2.      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörü (Hakemli Dergi) (2002 – 2007)

7.2.3.     18., 19., 20., 21., 22., 23. , 24., 27. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Komitesi Üyesi (2003- 2004 – 2005 -2006 – 2007 – 2008 -2009, 2012)

7.2.4.      Vergi Konseyi Üyesi (23 Ağustos 2005 – 13 Ekim 2011).

7.2.5.     IX. Kalkınma Plânı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi – Başkanı (2005-2006)

7.2.6.     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu (Başkan Yardımcısı) Üyesi (10 Kasım 2005 – 29 Mart 2006; 26 Mayıs 2006 – 10 Ocak 2009).

7.2.7.      TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyesi (21.01.2006 –

7.2.8.      Basın İlân Kurumu (Denetçi/Yönetim Kurulu) Üyesi (13.1.2009 –

7.2.9.     Onuncu Kalkınma Plânı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi – Başkanı (2012-2013).

  

8.   Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler

8.1.         Lisans Düzeyinde Verilen Dersler

8.1.1.      Zorunlu Dersler

8.1.1.1.   Vergi Hukuku

8.1.1.2.   Kamu Maliyesi

 

8.1.2.      Seçimlik Dersler

8.1.2.1.   Hukuk Metodolojisi

8.1.2.2.   Vergi Ceza Hukuku

8.1.2.3.   Vergi Yargılaması Hukuku

8.1.2.4.   Kamu İcra Hukuku

 

8.2.         Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler

8.2.1.      Yüksek Lisans

8.2.1.1.   Hukuk Metodolojisi

8.2.1.2.   Vergi Ceza Hukuku

8.2.1.3.   Vergi Yargılaması Hukuku

8.2.1.4.   Kamu İcra Hukuku

 

8.2.2.      Doktora

8.2.2.1.   Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri

8.2.2.2.   Kamu İcra Hukuku

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast