Arş. Gör. İlker TEPE

02-07-2015

Arş. Gör. İlker TEPE

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 20 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: tepe.ilker@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

10.03.1983 tarihinde K.Maraş’da doğdu. Lisans öğrenimini 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında lisansüstü öğrenimine başladı. 2006 yılında aynı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2009 Bahar Yarıyılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Almanya’da Friedrich Alexander Üniversitesi (Erlangen) Hukuk Fakültesi ve Julius Maximilian (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kısa süreli akademik çalışmalarda bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku Felsefesi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

I. Tezler

 • Modern Ceza Hukuku Anlayışında İnternet Suçluluğu ve Türk Ceza Hukukundaki Yansımaları, (Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Antalya 2009.

II. Kitaplar

 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 9. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2010, 1. Baskıdan itibaren).
 • Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2010, 1. Baskıdan itibaren).
 • Ceza Muhakemesi Hukuku (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 11. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2011, 2. Baskıdan itibaren).
 • Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 9. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2010, 1. Baskıdan itibaren).
 • Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 9. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2012, 3. Baskıdan itibaren).
 • Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı – II/ Ceza Muhakemesi Hukuku (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI, Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK ile birlikte), 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2011, 2. Baskıdan itibaren).
 • Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı – III/ Ceza Hukuku Özel Hükümler Hukuku (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI, Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK ile birlikte), 15. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2011, 1. Baskıdan itibaren).
 • Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı – I/ Ceza Hukuku Genel Hükümler (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI, Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK ile birlikte), 17. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2011, 4. Baskıdan itibaren).
 • Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte), 14. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018 (2010, 1. Baskıdan itibaren).

III. Kitap İçi Bölümler

 • TCK İzmir Şerhi/Türk Ceza Kanununun Anlamı, Cilt: 1 – Genel Hükümler, Editör: Prof. Dr. Veli Özer Özbek, 4. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2010 (Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler (Prof. Dr. Veli Özer Özbek ile birlikte), s. 354-602).

IV. Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan
Bildiriler

1. Ulusal Bilimsel Toplantılar

 • “Ceza Hukuku Felsefesi Perspektifinden İnternetin Temel Problemleri”, (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Editör: Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz /Doç. Gülriz Uygur, C: 22, İstanbul 2010, s. 294-307 (Tebliğ, 25-28 Ağustos 2008 tarihleri arasında İstanbul’da organize edilen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu”nda sunulmuştur.).
 • “Türk Hukuk Tarihinde Örnek Bir Kağızmanlı: Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce”, (Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman, Ankara 2012, s. 283-288) (Tebliğ 24-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kars’ta organize edilen “Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu”nda sunulmuştur).

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılar

 • “İnternet (Bilişim) Ceza Hukuku Örneğinde Türk Ceza Hukuku’ndaki Yeni Gelişmeler”, (Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku-I, Editörler: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf/Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul 2010, s. 267-291) (Tebliğ, 30 Ağustos-1 Eylül 2007 tarihleri arasında Würzburg’da organize edilen I. Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu’nda “Neue Entwicklungen im türkischen Strafrecht am Beispiel Internet (Informatiks-)strafrechts” başlığıyla Almanca sunulmuş olup, tebliğ sahibi tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir).
 • “TCK’da Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)”, (Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku-III, Editörler: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf/ Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul 2010, s. 681-715) (Tebliğ 13-15 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da organize edilen “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Avrupa Ceza Hukuku Standartları ve Türk Ceza Hukuku Sempozyumu”nda sunulmuştur.).
 • “İçerik Suçu Kavramı ve TCK Açısından İnternetin Basın Yayın Aracı Olma Karakteri”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y:7, S. 20, 2012, s. 129-145) (Tebliğ, 17-19 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir’de organize edilen “II. Uluslararası Bilişim Kurultayı”nda sunulmuştur.).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Alman Hukukunda ‘Kültür Varlığı (Kulturdenkmal) Kavramı ve Başlıca Koruma İlkeleri”, (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan-II, C. 11, Özel Sayı, 2009 (Basım Yılı 2010), s. 1753-1802).
 • “Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin Soruşturmalarının Temel Esasları”, (Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ile birlikte), (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, C. 69, S. 1-2, Özel Sayı, 2011, s. 251-271).
 • “Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. Erdem Özkara, Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Can, Dr. Uğur Kavaklı ile birlikte), (Adli Tıp Dergisi, C. 25, S. 1, 2011, s. 11-23).

2. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Das Tötungsmotiv ‘Blutrache’ im deutschen und türkischen Strafrecht”, (Prof. Dr. Hans Kudlich ile birlikte), (Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Vol: 155, No: 2, 2008, s. 92-103).

3. Diğer Makaleler

 • “Türk Ceza Hukukunda ‘Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları’ ile Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedeni Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 3, S. 8, 2008, s. 127-153).
 • “İnternet ve Ceza Hukuku – I: Modern Ceza Hukuku Teorisinde İnternet ve İnternet Suçluluğunun Konumu”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 4, S. 9, 2009, s. 259-273).
 • “Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 5, S. 14, 2010, s. 89-102).
 • “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239/1-3)”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 5, S. 14, 2010, s. 103-128).
 • “Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüşümüz (Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan ve Arş. Gör. Serkan Meraklı ile birlikte)”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 6, S. 15, 2011, s. 149-166).
 • “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme (Reformatio In Peius) Yasağına İlişkin – Öğreti ve Uygulama Boyutlarıyla – Genel Bir Değerlendirme”, (Prof. Dr. Veli Özer Özbek ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 3759-3797). 

II. Çeviriler

 • “Hakimin Bakış Açısından Ceza Muhakemesinde Tarafların Birlikte Etkileme Hakları-Bir İsviçre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Öntasarısı’na İlişkin Eleştirisel Düşünceler” (Prof. Dr. Peter Albrecht), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 3/ Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2004, s. 457-465).
 • “Çocuk Pornografisi ve İnternet” (Priv. Doz. Frank Neubacher/ -Dtt. Ss. Giorgia Rollo), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 4/ Çocuk-Suç ve Ceza, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2005, s. 651-663).
 • “Shakespeare’den Bir Konu Üzerine Kriminolojik Versiyonlar” (Prof. Dr. Wolfgang Heinz), (Prof. Dr. Osman İsfen ile birlikte), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 4/ Çocuk- Suç ve Ceza, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2005, s. 501-533).
 • “Anayasanın İnsan Onuru Garantisi – Devletin Cezalandırma Gücünün Mutlak ve Göreceli Sınırları Üzerine”, (Prof. Dr. Horst Schlehofer), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 5/ Suç Politikası, Prof. Dr. Klaus Roxin’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2006, s. 557-564).
 • “Compu – Serve Davası”, (Dr. Seung Hee-Hong), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 7/ Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Hans Joachim Hirsch’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2007, s. 323-332).
 • “Irk Ayrımcılığı ve İnternet”, (Prof. Dr. Marcel Alexander Niggli), (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 2, S. 4, 2007, s. 249-284).
 • “Tek Başına Bir Disiplin Olarak Enformasyon Hukuku? Hukuk Bilişiminin ve Enformasyon Hukukunun Temel Sorunları Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler”, (Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf), (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 3, S. 7, 2008, s. 177-194).
 • “Bilgilenme ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamasında Yardımcı Araç Olarak Bilişim”, (Prof. Dr. Hans Kudlich), (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, 2008, s. 151-167).
 • “Beş Tezle Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Çizgisi” (Prof. Dr. Jörg Arnold), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 8/ Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Prof. Dr. Wolfgang Frisch’e Armağan, Editör: Doç. Dr. Yener Ünver, Ankara 2008, s. 527-550).
 • “İnancı Kötüye Kullanma ve Bağlantılı Suçlar”, (Prof. Dr. Johannes Wessels/Prof. Dr. Thomas Hillenkamp), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 9/ Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk, Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf’a Armağan, Editör: Prof. Dr. Yener ÜNVER, Ankara 2009, s. 183-217).
 • “Nakil İçin Organ Temininin Cezalandırılabilirliği Üzerine”, (Prof. Dr. Gerhard Wolf), (Prof. Dr. Veli Özer Özbek ile birlikte), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 10/ Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu, Prof. Dr. Brigitte Tag’a Armağan, Editör: Prof. Dr. Yener Ünver, Ankara 2009, s. 325-359).
 • “Avrupa ve Ceza Hukuku – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Avrupa Birliği Önlemlerinin Esasları, Konusu ve Hedefleri”, (Prof. Dr. Eckhard Pache), (Alman – Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku – III (Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Editörler: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf/ Prof. Dr. Yener Ünver, İstanbul 2010, s. 11-21).
 • “Online Aramaların Uygulanabilirliği Üzerine”, (Prof. Dr. Hans Kudlich), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 11/ Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri, Prof. Dr. Hans Lilie’ye Armağan, Editör: Prof. Dr. Yener Ünver, Ankara 2011, s. 225-238).
 • “Federal Yüksek Mahkeme’nin 53, 294 Sayılı Kararının Analizi Çerçevesinde Tutukluluk Esnasında Eşler Arasındaki Görüşmelerin Gizli Akustik Yöntemle Dinlenilmesinin Kabul Edilebilirliği Üzerine”, (Prof. Dr. Klaus Rogall), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 11/ Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri, Prof. Dr. Hans Lilie’ye Armağan, Editör: Prof. Dr. Yener Ünver, Ankara 2011, s. 239-255).
 • “Akademik Bakış: Modern Hukuk Devletinde Ceza Hukuku ve Anayasa İlişkisi” (Prof. Dr. Winfried Hassamer/Prof. Dr. Henning Radke/Prof. Dr. Mathias Jahn/Prof. Dr. Chiristian JÄGER), (Araş. Gör. Serkan Meraklı ve Wiss. Mit. Mustafa Oğlakçıoğlu ile birlikte) (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 6, S. 17, 2011, s. 204-219).
 • “Reformun Reformu: Embriyonik Anomali Endikasyonunun Geç Dönem Kürtaj Uygulamalarında Yeniden Benimsenmesi Sorunu”, (Dr. Frank Czerner), (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 12/ Adli Tıp ve Ceza Hukuku, Prof. Dr. Hamit Hancı’ya Armağan, Editör: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver, Ankara 2012, s. 251-261).
 • “Tıp Ceza Hukukunda Öldürme Kastının Sınırları”, (Prof. Dr. Hans Kudlich), (Tıp Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2, 2012, s. 161-171).
 • “Akademik Bakış: Kusur İlkesi Işığında Objektif Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar”, (Prof. Dr. Detlev Strenberg- Lieben/Prof. Dr. Gereon Wolters/Prof. Dr. Chiristian Jäger), (Arş. Gör. Serkan Meraklı ve Wiss. Mit. Mustafa Oğlakçıoğlu ile birlikte), (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 7, S. 18, 2012, s. 283-293).
 • “Akademik Bakış: Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti ve Maslahata Uygunluk Arasındaki Denge” (Prof. Dr. Jörg Martin Jehle/ Prof. Dr. Michael Heghmanns/Prof. Dr. Volker Erb), (Arş. Gör. Serkan Meraklı ve Wiss. Mit. Mustafa Oğlakçıoğlu ile birlikte), (Ceza Hukuku Dergisi, Y: 7, S. 19, 2012, s. 360-369).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast