Arş. Gör. İlker TEPE

03-07-2015

Arş. Gör. İlker TEPE

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 20 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: tepe.ilker@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

10.03.1983 tarihinde K.Maraş’da doğdu. Lisans öğrenimini 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında lisansüstü öğrenimine başladı. 2006 yılında aynı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2009 Bahar Yarıyılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Almanya’da Friedrich Alexander Üniversitesi (Erlangen) Hukuk Fakültesi ve Julius Maximilian (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kısa süreli akademik çalışmalarda bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku Felsefesi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

Modern Ceza Hukuku Anlayışında İnternet Suçluluğu ve Türk Ceza Hukukundaki Yansımaları

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Das Tötungsmotiv “Blutrache” im deutschen und im türkischen Strafrecht” (Friedrich Alexander Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Hans KUDLICH ile birlikte) Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, ISSN 0017-1956, Vol. 155, Nº. 2, 2008, sh:  92-103.
 • Türk Ceza Hukukunda “Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları” ile Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedeni Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış, in: CHD, S:8, 2008, sh: 127-153.
 • İnternet ve Ceza Hukuku – I “Modern Ceza Hukuku Teorisinde İnternet ve İnternet Suçluluğunun Konumu, in: CHD, S: 9, 2009, sh: 259-273.

II. Çeviriler

 • Prof. Dr. Peter ALBRECHT :Bir Yargıcın Bakış Açısıyla Tarafların Ceza Yargılamasına Katılım Hakları” in: “Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku/Prof. Dr. Nurullah KUNTER’e Armağan”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 3, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, sh: 457-465.
 • “Priv. Doz. Frank NEUBACHER, Dtt. Ss. Giorgia Rollo  – “Çocuk Pornografisi ve İnternet”, in: “Çocuk – Suç ve Ceza/Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER’e Armağan”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 4, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, sh: 651-663.
 • Prof. Dr. Wolfgang HEINZ – “Shakespeare’den Bir Konu Üzerine Kriminolojik Versiyonlar” (Osman İsfen birlikte), in: “Çocuk – Suç ve Ceza/Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER’e Armağan”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 4, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, sh: 501-533.
 • Prof. Dr. Horst SCHLEHOFER – “Anayasa’nın İnsan Onuru Garantisi – Devletin Cezalandırma Gücünün Mutlak ve Göreceli Sınırları Üzerine ”, in: “Suç Politikası/Prof. Dr. Dr. Klaus ROXIN’e Armağan”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 5, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, sh: 557-564.
 • Dr. Seung Hee – HONG  – “Compu-Serve Davası”, in: “Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku/Prof. Dr. Dr. Hans Joachim HIRSCH’e Armağan” – Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 6, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007, sh: 323-332.
 • Prof. Dr. Jörg ARNOLD – “Beş Tezle Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Çizgisi”in: “Terör ve Düşman Ceza Hukuku”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi, Cilt: 7, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008, sh: 527-550.
 • Prof. Dr. Marcel Alexander NIGGLI – “Irk Ayrımcılığı ve İnternet”, in: CHD, S:4, 2007, sh: 249-284.
 • Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF – “Tek Başına Bir Disiplin Olarak Enformasyon Hukuk? Hukuk Bilişiminin ve Enformasyon Hukukunun Bazı Temel Sorunları Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler”, in: CHD, 2008, sh: 253-266.
 • Federal Alman Anayasa Mahkemesinin Online Araştırmalara İlişkin 28 Şubat 2008 Tarihinde Verdiği Karar (Özet), in: CHD, S: 8, 2008, sh: 177-194.
 • Prof. Dr. Hans KUDLICH – “ Bilgilenme ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku Uygulamasında Yardımcı Araç Olarak Bilişim”, in: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:5, S: 2, 2008, sh:

IV. Tebliğler

 • 30.09.2007/01.10.2007 – “Das Strafrecht im deutsch- türkischem Rechtsvergleich” (Julius Maximilian Üniversitesi (Würzburg)) – Neuere Entwicklungen im türkischen Strafrecht am Beispiel des Internetstrafrechts” başlıklı tebliğ.
 • 25.09.2008/29.09.2008 – “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar -IV” (İstanbul) – “Ceza Hukuku Felsefesi Perspektifinden İnternetin Güncel Problemleri” başlıklı tebliğ.
 • 13.03.2009/15.03.2009 – “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Avrupa Ceza Hukuku Standartları ve Türk Ceza Hukuku (III. Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu – İstanbul)” – “TCK’nda Fiyatları Etkileme Suçu” başlıklı tebliğ.
 • 14.05.2005 – Globale Systeme und Interkulturelle Kompetenz (Julius Maximilian Üniversitiesi ( Würzburg)) – “Multikulturalismus und Blutrache” başlıklı tebliğ.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast