Cilt 20, Sayı 2, 2018


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 20    Sayı: 2     Yıl: 2018

İÇİNDEKİLER

 

 Doç. Dr. Mine AKKAN

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları (s. 1-31)

Doç . Dr. Ceyda SÜRAL EFEÇINAR

Uluslararası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanının Masraflar İçin Teminat Gösterilmesi Kararının Verilmesine Etkileri (s. 33-62)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL

İsviçre Medenî Kanunu’na Göre Kayyımlık Türleri (s. 63-87)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BİRİNCİ UZUN

Eğitimine Devam Eden Ergin Çocuğa Ödenen Nafakanın Bazı Yargıtay Kararlarında Yardım Nafakası Olarak Nitelendirilmesi (s. 89-125)

Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ

Yargı Kararları Işığında Müesses Durum (s. 127-157)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Özel Hayatın Korunması Menfaati Kapsamında Medenî Yargılamada Alenîyet İlkesinin Sınırlandırılması (s. 159-189)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

İsveç Basın Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler (s. 191-212)

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

Anayasal Demokrasilerde Şeffaflığı Sağlamanın Bir Yolu Olarak Paranın Denetimi ve Yönetimi (s. 213-238)

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KAYAK

Roma Hukukunda Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığının Hükümleri ve Türk Hukukunu Etkileyen Yönleri (s. 239-305)

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖNCÜ

Vasiyetnamelerin Yorumunda İma Teorisi (s. 307-374)

Dr. Öğr. Üyesi  Yıldırım TAYLAR

Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter, Kayıt ve Belgelerin Yargılama Aşamasında Vergi Yargısı Organlarına İbrazı (s. 375-408)

Dr. Öğr. Üyesi Engin TOPUZKANAMIŞ

Hukuk ve İktidar Üstüne Bir Taslak (s. 409-428)

Dr. Ahmet Hakan DAĞDELEN (Çev.)

Tüketici İşlemlerinde Ayıbın Sebep Olduğu Zararlardan Satıcının Kusursuz Sorumluluğu (s. 429-455)

Arş. Gör. Kaan Muharrem YAĞCIOĞLU

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Arabuluculuk ve Arabuluculuğun İş Yargılamasına Etkileri (s. 457-486)

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 20     Number: 2     Year: 2018

CONTENTS

 

Assoc. Prof. Dr. Mine AKKAN

Prohibition of Litigation on Agreed Matters in Mediation and Consequences of Prohibition (p. 1-31)

Assoc. Prof. Dr. Ceyda SÜRAL EFEÇINAR

Impact of Third Party Funding to the Decision of Arbitrators Relating to Security for Costs in International Arbitration (p. 33-62)

Assist. Prof. Dr. Mehmet AKÇAAL

The Types of Curatorship under the Swiss Civil Code (p. 63-87)

Assist. Prof. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN

The Characterization of the Maintenance Paid to the Major Child Who Continues His or Her Education As a Duty of Assistance in Some Judgments of the Cassation Court (p. 89-125)

Assist. Prof. Dr. Selman Sacit BOZ

Established Situation in the Light of Court Decisions (p. 127-157)

Assist. Prof. Dr. Pınar ÇİFTÇİ

Restriction of the Principle of Publicity in Civil Proceedings Based on the Interest of Protection of Private Life (p. 159-189)

Assist. Prof. Dr. Serkan EKİZ

Governing Principles of Swedish Press Law (p. 191-212)

Assist. Prof. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

The Supervision and Management of the Money As a Way of Ensuring Transparency in Constitutional Democracies (p. 213-238)

Assist. Prof. Dr. Sevgi KAYAK

Roman Law Approach to the Impossibility of the Performance in Contacts for Work and its Influences on the Turkish Law (p. 239-305)

Assist. Prof. Dr. Özge ÖNCÜ

Theory of Intimation in Interpretation of Testaments (p. 307-374)

Assist. Prof. Dr. Yıldırım TAYLAR

Submission of Books, Records and Documents Not Submitted During Tax Inspection to the Tax Judiciary Organs During Judgement Process (p. 375-408)

Assist. Prof. Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

A Draft on Power and Law (p. 409-428)

Dr. Ahmet Hakan DAĞDELEN (Transl.)

Strict Liability of the Seller for Damages Caused as a Result of Defective Goods in Consumer Transactions (p. 429-455)

Research Assist. Kaan Muharrem YAĞCIOĞLU

Mediation According to New Labor Court Law and Effects of Mediation on Labor Court Proceedings (p. 457-486)

 

DEÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 20, Sayı 2, 2018


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast