Cilt 17, Sayı 2, 2015


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 17     Sayı : 2     2015

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

Ortaçağ Feodal Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Hukukundaki Toprak Sisteminin Türk Hukukundaki Tarımsal İşletmelerin Mirasçılara Özgülenmesine Etkileri   (s. 1-26)

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

 

Uluslararası Hukuk ve Denizde Yasadışı Faaliyetlerin Önlenmesi   (s. 27-62)

Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER ÖZER

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yeniliklerle
Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Hukuki Sonuçları   (s. 63-112)

Doç. Dr. Ahmet TÜRK

 

Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi   (s. 113-139)

Yrd. doç. Dr. Armağan BOZKURT YÜKSEL

 

Neoliberal Policies and Human Rights   (s. 141-164)

Prof. Michael FREEMAN

 

Neoliberal Politikalar ve İnsan Hakları   (s. 165-188)

Yrd. Doç. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Ortaklık Hukukunda Hizmet Alıcılarının
Durumu: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Demirkan Davası   (s. 189-232)

Yrd. Doç. Dr. Gözde KAYA

 

Fiili veya Hukuki İmkansızlığın İdari İşleme Etkisi Üzerine Bir Deneme   (s. 233-271)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 17     Number : 2     2015

C O N T E N T S

 

The Concept of Medieval Feudal Ownership and Influences of  The Land System in Ottoman Law on the Transfer and Allocation of Agricultural Enterprises to Heirs  (s. 1-26)

Assoc. Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

 

International Law and Prevention of Unlawful Acts at Sea  (s. 27-62)

Assoc. Prof. Dr. Deniz KIZILSÜMER ÖZER

 

Capital Loss and Its Legal Consequences in Light of New Turkish Commercial Code   (s. 63-112)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet TÜRK

 

Examining Internet of Things From a Legal Perspective   (s. 113-139)

Assist. Prof. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

 

Neoliberal Policies and Human Rights   (s. 141-164)

Prof. Michael FREEMAN

 

Neoliberal Policies and Human Rights   (s. 165-188)

Assist. Prof. Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

 

The Situation of Service Recipients under European Union and  Turkish Association Law: Demirkan Judgement of the European Court of Justice   (s. 189-232)

Assist. Prof. Dr. Gözde KAYA

 

An Essay Regarding the Effects of Factual or Legal Impossibility on Administrative Acts   (s. 233-271)

Assist. Prof. Dr. Ahmet YAYLA


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast