Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

03-09-2015

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 38 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: oguz.simsek@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1987’da DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Oğuz Şimşek, 1988 yılında aynı Fakülte’de Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programını 1999 yılında tamamladı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Anayasa Hukuku, İnsan Hakları

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Anayasa Hukuku Açısından Ailenin Korunması (Yüksek Lisans Tezi-DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı ve Korunması (Doktora Tezi- DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Konut Dokunulmazlığı Temel Hakkı, İzmir Barosu Dergisi, 1998/4, s. 88 vd.
 • 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 4. Maddesine Göre Kayıt ve Verilerin İncelenmesi ve Kişisel Nitelikli Verilerin Korunması, İzmir Barosu Dergisi, 2001/1, s. 94 vd.
 • Federal Alman Anayasa Hukukunda Temel Hakların Düşmesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, s. 94 vd.
 • Grundzüge der Türkischen Grundrechtsordnung und ihre Bezüge zur EMRK, in: Leipziger Juristische Vorträge, (Hrsg. Von: Helmut Goerlich/Felix Böllmann), Leipzig 2003, s. 49 ff.
 • Die Kommunikation zwischen Stat und Religionsgemeinschaften  – Der rechtliche Status des Präsidiums für Religionsangelegenheiten, in:  Zwischen Säkularität und Laizismus, Deutsch-Türkisch Forum für Staatsrechtslehre (hrsg.von: Deppenheuer/Dogan/Can), Köln 2005, s. 121-128.
 • Das Grundrecht auf Datenschutz aus verfassungsrechtlicher Sicht,in:  Die Menschenrechte als Grundlage für eine gesamteuraepische Rechtsentwicklung und ihr Einfluss auf das Strafrecht, das Öffentliche Recht und das Zivilrecht (Hrsg von. Felix Böllmann, Susanne Hemme, Ömer Korkmaz, Friedrich Kühn, Arndt Sinn.), Deutsch-Türkische Rechtstudien Band:5, Berlin 2006, s. 59-64.

II. Çeviriler

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tutuklama Konusundaki Yargısı, (Prof.Dr. H.H.Kühne/Dr.R.Esser; Çev. O.Şimşek), Adil yargılanma ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza hukuku Serisi 3, Seçkin yayınları, Ankara 2004, s. 153 vd.
 • Genç Ceza Hukukuna İlişkin Yaptırım Uygulaması- Eyaletler Bakımından Karşılaştırma (Prof.Dr. W. Heinz, Çev. O. Şimşek), Yayınlandığı yer: Çocuklar Suç ve Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Seçkin Yayınları, Ankara 2005, s. 307 vd.
 • Alman Yargıtayı İçtihatlarında Avrupa Ceza Hukuku (Prof.Dr. G. DANNECKER, Çev: O.Şimşek), Yayınlandığı yer: Suç Politikası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi Seçkin yayınları, Ankara 2006, s. 177 vd.

Halen Verdiği Dersler

A.  Lisans Dersleri

 • Anayasa Hukuku
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Siyasi Partiler Hukuku
 • AB Anayasası
 • AB de Demokrasi ve İnsan Hakları
 • AB de Temel Hakların Korunması

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast