Yayın İlkeleri


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Amaç

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı; hukuk biliminin gelişmesine katkı sağlamak için hakem denetiminden geçen, nitelikli, özgün akademik makalelerin yayınlanmasıdır.

Kapsam

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda akademisyen, uygulayıcı ve araştırmacıların kamu hukuku ve özel hukuk alanlardaki makaleleri, karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çevirilerin orijinal dildeki nüshasının gönderilmesi şarttır. Ayrıca; çevirilerde, çeviri yapan yazar, asıl eser üzerindeki hak sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak yazılı izin almış olmalıdır.
 2. Dergimizde (ULAKBİM/HeinOnline)’in kriterlerine göre, bilimsel yazılar türlerine göre (makale, çeviri, karar incelemesi, … vb.) sınıflandırılmaktadır. Gelen yazıların niteliğinin ne olduğu hakem tarafından değerlendirilecektir.
 3. Yazılar A-4 boyutunda tek nüsha olarak teslim edilmelidir.
 4. Dergiye gönderilen makalelerde, hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale başlığı (title)öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.
 5. Gönderilecek yazıların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların 10 punto olarak hazırlanması ve 50 sayfayı (Bu sayfa sayısı belirtilen format için geçerlidir; mizanpajdan sonra artabilir.) geçmemesi gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir.
 6. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. Dipnotların ve Kaynakçanın şu şekilde olması zorunludur:

            Kitaplar için: Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Eserin Adı, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası (Yazarın iki kitabı kullanılması
           halinde kısaltma şeklinde dipnotlarda ve kaynakçada belirtilmelidir.)

            Makaleler için: Yazarın Soyadı (Bold), Adı: Makalenin Adı (tırnak içinde), Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numaraları

 1. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adres-leri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
 2. Yazıların ilk değerlendirilmesi editör tarafından yapılacak ve daha sonra Yayın Kuruluna sunulacak olup, yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayımlanmaması konusundaki takdir hakkını saklı tutar.
 3. Editör tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra Yayın Kuruluna sunulan ve geri çekilmeyen yazılar (ULAKBİM/HeinOnline) kriterlerine göre ismi saklı tutulan iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar, durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir.
 4. Hakemlerden gelen raporlardan birinin olumsuz, diğerinin olumlu olması durumunda, üçüncü bir hakem incelemesi yapılacaktır. Hakem raporlarının olumsuz olması durumunda yazı yayımlanmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazarına geri gönderilmeyecektir.
 5. Hakemlerin incelemesinden geçen ve yayımlanmasına ve/ya da düzeltilerek yayımlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin “Office’98 Word” programı altında kaydedilmiş dosyanın e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.
 6. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın yazılı veya elektronik ortamda gönderdiği biçimiyle “basıla” verdiği kabul edilir.
 7. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Dokuz Eylül Üniversitesi, elektronik ortamda tam metin (her türlü formatta) olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast