Prof. Şükrü POSTACIOĞLU


Sayın Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ’un kaleminden

 

tarihce-prof-sukru-postacioglu1962 yılı yaz ayları idi. Almanya’da hukuk doktoramı bitirdikten sonra ve yedek subaylık görevimi de tamamladıktan sonra, İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki hocalarımı ziyarete gitmiştim. Bu arada kendisinden çok şeyler öğrendiğimiz ünlü Usul ve İcra-İflâs Hukuku Prof. İlhan Postacıoğlu Hocam ile de odasında konuşabilmiştim Mezuniyetimden 7 yıl geçmesine rağmen, adımı hatırlayan Hocam’a karşı hayretimi ve hayranlığımı ifade ederken, benim Almanya’da doktora yapmış olmama çok sevinmiş ve akademik kariyere katılmak isteyip istemediğimi ısrarla sormuştu. Ben de kendisine cevaben, İzmir’de İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Ticaret Hukuku Prof.’ü olan ağabeyi Şükrü Postacıoğlu’nun yanında asistan olmak istediğimi belirtince, daha da memnun olmuş ve “Şansınız varmış, kendisi yarın İstanbul’a geliyor “diyerek bana ertesi gün için Taksim (Şehit Muhtar Cad.) deki tarihi sayılacak evlerinde randevu vermişti.

İşte Prof. Şükrü Postacıoğlu ile tanışmam burada gerçekleşti; Bana mezuniyet yılımı, diploma derecemi, Almanya’da ne kadar, kimin yanında hangi konuda doktora yaptığım gibi hususları inceden inceye sorup notlar aldıktan sonra, başvurumu Akademinin Prof.lar Kurulu’na intikal ettireceğini ve sonucu bana, Bursa’daki adresime bildireceğini söylemişti.

Gelen olumlu haber ve davet üzerine, 1962 yılı bütünleme sınavlarında gözcü asistan olarak İzmir’de görevime başladım (Akademi Reis Muavini rahmetli Prof. Dr. İsmail Şendil’in davet telgrafını el’an hatıra olarak saklarım.).

Asistanlık görevimle birlikte Hocamın sıkı denetimi altında, benim için oldukça uzun süren bir mesleki öğrenim ve eğitim dönemi başladı. İki yıl boyunca hocam Şükrü Postacıoğlu tarafından verilen Kara Ticareti Hukuku ve Medeni Adli Hukuk (Usul + İcra İflas Hukuku) derslerinin istisnasız tümünü izleyerek notlar tutuldu, her hafta sonunda Hocamıza okunarak düzeltildi ve elden ele dolaşan yanlışlarla dolu eski teksirler, gerek şekil gerekse içerik olarak tamamen değiştirilerek, tertemiz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.

Uzun yıllar birlikte çalıştığım değerli meslekdaşım ve kürsü arkadaşım Prof. Dr. Mahmut T.Birsel o dönemde benden bir yıl kıdemli bir Dr. Asistan idi ve İzmir İktisadi Ticari Bilimler Akademisi’nde iki doktor asistana sahip başka bir kürsü de yoktu.

Yazılı sınav sorularını Hocamızla birlikte hazırlar, sözlü sınavları ise -her birimiz Ticaret Hukuku’nun belli bir alanından soru yönelterek- ayrı ayrı takdir ettiğimiz notları toplayıp, öğrencinin sınav notunu tayin ederdik. Yazılı sınav soruları nasıl hazırlanır ve nasıl değerlendirilir? Sözlü sınavlarda sorular nasıl yöneltilir? Bunları, uzun ve titiz denemeler sonucunda hep Hocamızdan öğrendik.

Hukuk tahsilini Paris’te Sorbonne Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Prof. Şükrü Postacıoğlu, sahip olduğu köklü temel hukuk kültürünü, -50 yılı aşkın- avukatlık uygulamasının verdiği deneyimle zenginleştirmiş, İzmir’in yetiştirdiği güzide bir hukukçudur.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast