Prof.Dr. Turhan Tûfan YÜCE


Sayın Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ’un kaleminden

 

tarihce-prof-turhan-tufan-yuceTurhan Tûfan YÜCE, 1926 da Erzurum’un Pâsinler (Hasankale) ilçesinde dünyaya geldi. Babası uzun yıllar (yaklaşık) 50 yıl adalet hizmetinde bulunmuş, 1944 yılında Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden emekliye ayrılmış Ali Sabri YÜCE’dir. Turhan Tûfan YÜCE’nin aile kökeni Kağızman’dadır. “Beyler” adı ile tanınmış bu geniş ailenin bir bölümü yaklaşık 250 yıl önce Kağızman’dan Erzurum’a göç etmiştir (bu ailenin o zamanki durumu ve milli hizmetleri için bkz: Profr. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU, Kağızmanlızâdelerin İki Vakfiyesi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi Sayı: 7 den ayrı bası, Sevinç Matbaası, Ankara 1976).

Turhan Tûfan YÜCE 1944’de Erzurum Lisesi’ni, 1949’da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetini Ankara’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda askerî hâkim olarak yaptı. 30 Nisan 1952’de terhis edildi.

Adalet Bakanlığınca açılan ve Ankara Hukuk Fakültesi profesörleri tarafından yapılıp değerlendirilen yarışma sınavını kazanarak hukuk doktorası yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. YÜCE, Freiburg/Breisgau Hukuk Fakültesi’nde Ceza Hukuku Profesörü Dr. Hans-Heinrich JESCHECK nezdinde doktora çalışmasını 1956 yılının sonunda “iyi (Cum laude) derece ile tamamladı. Bundan sonra Adalet Bakanlığı Dr. YÜCE’yi, Fransızca bilgisini ilerletmek ve İsviçre Federal Mahkemesi’nde staj yapmak üzere İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrine gönderdi. Bir yıl süren stajdan sonra YÜCE, yurda döndü.

Dr. YÜCE, Türkiye’de yarım kalmış hâkimlik stajını da tamamladıktan sonra kendi isteği ile Erzurum adliyesine ağır ceza mahkemesi üyesi olarak atandı (1959). Ayni yıl içinde yakın hısımlarından Ülkü YÜCE ile evlendi. Bu mutlu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya gelmiştir. (Sabri Cem ve Yaman Dede)

Dr. YÜCE, hâkimlik görevi sırasında, “Türk ve Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları” konusunda doçentlik tezi hazırladı ve 1964 de ceza ve ceza usul hukuku dalında “üniversite doçenti” ünvanını aldı.

Bir süre Erzurum ve Ankara’da hâkimlik görevi (ağır ceza üyeliği ve asliye hukuk hâkimliği) yaptıktan sonra Doç. Dr. YÜCE, Erzurum Atatürk Üniversitesi işletme bölümüne (sonra fakülte) hukuk doçenti olarak atandı. Mayıs 1969’da, o zamanki usule göre Erzurum İşletme Fakültesi’ne “benzer” fakülte sayılan Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulunca “Hukuk Profesörü” seçildi.

2 Ağustos 1970 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Prof. Dr. YÜCE’yi Atatürk Üniversitesi Kanununun verdiği yetki ile İşletme Fakültesi Dekanlığına atadı. 18.8.1978’de Atatürk Üniversitesi’nden Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza ve ceza usul hukuku profesörlüğüne naklen tâyin edildi.

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE Fakülte Kurulu tarafından Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Adalet Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne seçildi (28.12.1979). 15.04.1981 tarihinde Hukuk Fakültesi kurulu, Prof. YÜCE’yi oy birliği ile fakülte dekanı seçti (Karar no.1981/4).

Prof. YÜCE, YÖK tarafından başka bir dekan atanıncaya değin dekanlık görevini sürdürmüştür. 2.01.1987 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast