Prof.Dr. Zafer GÖREN


dekanlarimiz-zafer-gorenProf. Dr. Zafer GÖREN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı hukuk öğrenimini, Münih Ludwig – Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi’nde “Türk ve Alman Hukukuna Göre Radyo-Televizyonun Anayasa Hukukuna İlişkin Başlıca Sorunları” başlığını taşıyan bir doktora tezi hazırlanmış ve aynı Üniversiteden “Doktor iuris” unvanını almıştır.

1973-1977 yılları arasında Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Hukuku ve Kanun Koyma Bilimi kürsülerinde asistan ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1980-1988 yılları arasında Bakırköy ve İzmir hakimliği görevlerinde bulunmuştur. Bu görevden DEÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine naklen atanmıştır.

1990 yılında Anayasa Hukuku Anabilim Dalında “Doçent” unvanını almış, 1992-1996 yılları arasında DEÜ Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1996’da “Anayasa Hukuku Profesörü” unvanını alan Prof. Dr. Zafer GÖREN, 1997-2000 yılları arasında DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast