Etik İlkeler ve Yayın Politikası


DEÜ Hukuk Fakültesi Yayın İlkelerinde belirtildiği üzere; yayımlanmak üzere gönderilecek olan bütün çalışmaların (çeviri hariç) ekinde intihal programı çıktısının da gönderilmesi gerekir. Kabul edilebilir benzerlik oranı, dipnotlar, alıntılar ve kaynakça hariç olmak üzere en fazla %15’tir. 

Ayrıca makalelerde, ilk dipnota şu cümlenin eklenmesi gerekmektedir. “Yazar, eserinin Dergimize ait bilimsel etik ilkelere uygun olduğunu taahhüt eder.”

Değerlendirme süreci tamamlanarak, yayıma kabul edilen makalelerin yazarlarından Telif Hakkı Devir Formu talep edilmektedir. Telif Hakkı Devir Formunda belirtildiği üzere yazarlar :

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın çalışması olduğunu ve makalede intihal yapılmadığını,
b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
e) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler.
f) Makaleler kaynak göstererek yeniden üretilip dolaşıma açılabilir, herhangi bir ücret alınmaz ve yalnızca gayri-ticari kullanıma açıktır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast