Dekan Özgeçmiş


Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

DEÜ Hukuk Fakültesi

 

Akademik Özgeçmiş

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1985-1986

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 1990-1991

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 1994-1995

Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Nisan 2006

Profesörlük: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011.

 

Temel Çalışma Alanları

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • İnsan Hakları Hukuku

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

1- Korkusuz, Mehmet Refik/Uğur, Suat, Sosyal Güvenlik Hukuku (2018), Ekin Yayınevi, Basım sayısı: 6, ISBN:9786053277422

2- Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Mustafa Halit, Hukuk Başlangıcı (2018), Beta Basım Yayın, Basım sayısı: 4, ISBN:9786052422373

3- Korkusuz, Mehmet Refik/Kayalı, İpekel Ferna, Turkish Private Law, Bölüm adı: (2018), Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı: 1, ISBN:9789750248825, İngilizce (Bilimsel Kitap).

4- Korkusuz, Mehmet Refik/Kayalı, İpekel Ferna, Turkish Pablic Law, Bölüm adı: (2018), Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı: 2, ISBN:9789750248832, İngilizce (Bilimsel Kitap).

5- Korkusuz, Mehmet Refik/Kayalı, İpekel Ferna, Introduction to Turkish Law, (2016), Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı: 1, ISBN:9789750240188, İngilizce (Bilimsel Kitap).

6- Korkusuz, Mehmet Refik/Kayalı, İpekel Ferna Introduction to Turkish Law Student, (2016), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Basım sayısı:1, İngilizce (Ders Kitabı).

7- Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Mustafa Halit, Avukatlık Hukukuna Giriş (2016), Ekin Kitabevi, Basım sayısı: 4.

8- Korkusuz, Mehmet Refik, Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukukunda İşçilik Alacaklarının Korunması (2004), Roma Yayınları, Basım sayısı: 1.

9- Korkusuz, Mehmet Refik/Abalkhayl, Abdallah, Genel Çalışma Hukuku (Arapça Yayın/Arap ülkelerinde) (2012), Bilal Matbaa, Basım sayısı: 1, Arapça (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 5168427).

10- Korkusuz, Mehmet Refik/Abalkhayl, Abdallah, Sosyal Güvenlik Hukuku Temel İlkeleri (Arapça Yayın/Arap ülkelerinde) (2012), Bilal Matbaa, Basım sayısı: 1, Arapça (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 5168428).

11- Korkusuz, Mehmet Refik/Abalkhayl, Abdallah, İş Hukukunun Temel İlkeleri (Arapça Yayın/Arap ülkelerinde, Fakülte öğrencileri için kısa ders notu) (2011), Bilal Matbaa, Basım sayısı: 1, Arapça Kitap), (Yayın No: 5168429).

12- Korkusuz, Mehmet Refik, İcra Hukuku ve Uygulaması (2004), Roma Yay., Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 414, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 11225).

13- Korkusuz, Mehmet Refik, Dünyada İşçi Sendikalarının Faaliyetleri (2003), Birleşik Matbaacılık Yayınları, Basım sayısı: 1.

14- Korkusuz, Mehmet Refik, Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler, AB DGEP Yayını, İzmir-2005 (Basım 2).

15- Korkusuz, Mehmet Refik/Uğur, Ömer, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Atatürk Üniversitesi Yayını, 3. Baskı, Erzurum-2019.

16- Korkusuz, Mehmet Refik, 2000’e 3 Kala Ülkemizin Dokuma İşkolundaki Kadın Gerçekleri (1997), Basım sayısı: 1, Öz İplik İş Sendikası Yayını, Sayfa Sayısı 200, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 11235).

17- Korkusuz, Mehmet Refik, Dokuma İşkolunda Çalışma Koşulları (1995), Öz iplik-İş Sendikası Yay., Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 450, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 11246).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Hakemli Makaleleri

1- Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Ammar Yasir (2018). As a Risk of a Basic Social Security Work Accidents and the Rights of Victims, International Refereed Journal of Occupational Health and Safety, 2017(3), 30-54, Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.01 (Yayın No: 4677944).

2- Şakar, Mehmet Müjdad/Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Tuba Nur (2017). İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu, Tıp Hukuku Dergisi, 6(12), 241-253. (Yayın No: 3995811)

3- Şakar, Müjdat/Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Tuba Nur (2017). Obligation to Employ Occopational Physicians, Tıp Hukuku Dergisi, 6(12). (Yayın No: 3795469)

4- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). تسوية الخلافات العمالية البديلة (بالهيئاتشبه القضائية و الصلح والتحكيم. Mustansariye University Political and Law Sciences Journal (Yayın No: 3795203)

5- Korkusuz, Mehmet Refik (2011). The Implemantation of Human Rights in Islam and Arabic Countries, Impoving and Connection (Yayın No: 579754)

6- Korkusuz, Mehmet Refik (2011). Source of Law the Implemantation of Civil Law Compresation of Iraq and Turkey, No 3, Improving and Connection (Yayın No: 579509)

7- Korkusuz, Mehmet Refik (2008). Freedom of Thought Speech and Expression in Media And Reality, Kitabat Mouasira (Yayın No: 578841)

8- Korkusuz, Mehmet Refik/Uğur, Ömer (2019). Kamu Görevlileri Sendikalarının Dava Açma Ehliyeti ve Sınırları, Medeniyet Law Review (Kontrol No: 5168314)

9- Korkusuz, Mehmet Refik/Küçüköne, Halide Rumeysa (2018). İslam Aleminde Hukuk Birlikteliği Mümkün Mü?, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 4663607)

10- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). The Importance of Law and Human Rights Culture on the Development of A Society, Jalfa Üniversitesi Hukuk ve Sosyal Bilimler Dergisi, 239-248. (Kontrol No: 3795603)

11- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Jasta Kanunu ABD’li Terör Mağdurları İçin Bir Umut Olabilir Mi?, Medeniyet Law Review, 2(2) (Kontrol No: 3795121)

12- Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Halit (2015). Sağlık Elemanlarının Görevleri Nedeniyle Verdikleri Zararlara Karşı Kamu Kurumlarının Rücu Hakkı, Tıp Hukuku Dergisi, 4(8), 19-44. (Kontrol No: 2281595)

13- Korkusuz, M. R./Korkusuz, M. H. (2013). Baz İstasyonlarının Yaydığı Elektronmanyetik Zararlardan Doğan Hukuksal Sorumluluk, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1), 53-75. (Kontrol No: 582212)

14- Korkusuz, M. R./Korkusuz, M. H. (2013). Koruma Altına Alınan Çocukların Hukuki Statüsü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 581882)

15- Korkusuz, R./Doğan, B. (2011). Kırsal Kesimde Sağlık Hakkı, Mardin Barosu Dergisi(3), 21-43. (Kontrol No: 581631)

16- Korkusuz, R./Doğan/Çelik, Y. (2011). Diyarbakır İlinde Özel Sektör Bünyesindeki Kadın İstihdamının Analizi, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 13(2), 1-24. (Kontrol No: 581843)

17- Korkusuz, R./Doğan, B. (2010). Sağlık Hakkının Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri ve Önemi ile Gelişim Sürecindeki Eğilimler, D.Ü. İİBF Dergisi, 43-65. (Kontrol No: 581684)

18- Korkusuz, Mehmet Refik (2010). Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 65-81. (Kontrol No: 581733)

19- Korkusuz, Mehmet Refik (2009). Tehlike Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15. Yıla Armağan, 69-138. (Kontrol No: 581548)

20- Korkusuz, Mehmet Refik (2008). Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminde Hastalık ve Analık Halinde Sağlanacak Yardımlar, Şanlıurfa Barosu Dergisi (Kontrol No: 581132)

21- Korkusuz, Mehmet Refik (2008). Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde Genel Sağlık Sigortasının İçeriği ve Kapsamı, sosder(9). (Kontrol No: 581184)

22- Korkusuz, Mehmet Refik (2007). Hukuksal Boyutları İle Eski ve Yeni Vakıflar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (16), 69-138. (Kontrol No: 581265)

23- Korkusuz, Mehmet Refik (2007). Yeni Borçlar kanunu Tasarısında Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (16), 23-44. (Kontrol No: 581481)

24- Korkusuz, Mehmet Refik (2007). Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki Durumunun İncelenmesi, Sicil MESS Dergisi(8), 40-65. (Kontrol No: 581073)

25- Korkusuz, Mehmet Refik (2006). AB Mevzuatına Göre Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı, Sosyal Bilimler Dergisi, 123-156. (Kontrol No: 580644)

26- Korkusuz, Mehmet Refik (2006). Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Göre Kurulan İnsan Hakları Komitesine Kişisel Başvuru Hakkının Esasları, Hukuk Dünyası Dergisi, 73-103. (Kontrol No: 581004)

27- Korkusuz, Mehmet Refik (2006). İşe İadeye İlişkin Yargılama Yöntemi ve Türk Hukukunda Uygulaması, Kamu Hukuku Arşivi (Kontrol No: 3853806)

28- Korkusuz, Mehmet Refik (2005). Ülkemizde Kamu Görevlilerine Sendika Hakkı ve İçeriği, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 105-123. (Kontrol No: 581414)

29- Korkusuz, Mehmet Refik (2005). İşe İadeye İlişkin Yargılama Yöntemi ve Türk Hukukunda Tatbiki, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, Sosyal Bilimler Dergisi(6), 289-315. (Kontrol No: 580823)

30- Korkusuz, Mehmet Refik (2004). İş Hukukunda yeni Bir Kurum Ücret Garanti Fonu, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi(4), 1327-1345. (Kontrol No: 579952)

31- Korkusuz, Mehmet Refik (2004). Vardiyalı Postalar Halinde Çalışma Sistemi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, 65-82. (Kontrol No: 580719)

32- Korkusuz, Mehmet Refik (2004). İşe İade Kurumu, Prof. Dr. İl Han ÖZAY’a Armağan, Hukuk KhukA, 195-212. (Kontrol No: 580552)

33- Korkusuz, Mehmet Refik (2003). Polonya da İşçi Sendikacılığı ve Mesleki Faaliyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 62-83. (Kontrol No: 580886)

34- Korkusuz, Mehmet Refik (1999). Türk İşçi Sendikalarının Üyelerine Sundukları Hizmetler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 258-273. (Kontrol No: 580194)

35- Korkusuz, Mehmet Refik (1998). Kamu da İnsan Gücü Planlamasında Verimlilik ABD İngiltere Örneği, Dicle Üniversitesi Kamu Hukuku Arşivi Dergisi(2), 153-162. (Kontrol No: 580325)

36- Korkusuz, Mehmet Refik (1998). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukuk Dünyası Dergisi, 2001, 83-101. (Kontrol No: 580479)

II. Uluslararası Tebliğleri (İngilizce, Arapça ve Türkçe Olarak)

1- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Uluslararası Hukuk’ta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri, Dünya’ya İyi Örnek Türkiye Uygulaması, UA Hukukta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri/ Tenduf Üniversitesi Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174794)

2- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Uluslararası Hukuk’ta Azınlıkların Hak ve Özgürlükleri, Uluslararası Hukukçular Birliği İle Sri Lanka Müslüman Hukukçular Birliğinin Ortak Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174795)

3- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Temel Haklardan Mahrum Olmak, Beyr Zeit Unıversıty Hukuk Şenliği Programı (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174796)

4- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Hakimlik Mesleğinde Eğitimin Önemi, Filistin Hakimleri Eğitim Sempozyumu (/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:5174815)

5- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Türkiye’de Hukuk Fikrinin Gelişimi, International Maleysian Islamic University, Ibrahim Anwar Laws Faculty Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174800)

6- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). International Social Security Principles, International Maleysian Islamic University Öğrenci Konseyi Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174802)

7- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). The relation of Secularism and Islamic Law, International Maleysian Islamic University, Ibrahim Anwar Laws Faculty, Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174804)

8- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Improving of Law Consept, IMIU Laws Faculty Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174805)

9- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Improving of Speach Freedoms and Its Limitation in the Word and Turkey, International Maleysian Islamic University, Ibrahim Anwar Laws Faculty Etkinliği (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174806)

10- Korkusuz, Mehmet Refik (2019). Laiklik ve Genel Hukuk İlişkisi, ICLAS, Güney Asya ve Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Fakülteleri Dekanları Konferansı (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5168377)

11- Korkusuz, Mehmet Refik (2019). Cairo Declaration on Human Rights in Islam, International Human Rights Conferences / E-campus University (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:5235565)

12- Korkusuz, Mehmet Refik (2019). Having Regards the Workers Category, International Conferences on Human Rights (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5235967)

13- Korkusuz, Mehmet Refik (2019). Respect of Human Rights in Labour Law, International Human Rights Conferences / E-campus University (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5235568)

14- Korkusuz, Mehmet Refik (2019). Social and Security Right as base of Human Rights, International Human Rights Conferences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5235956)

15- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). “Uluslararası Belgelerde ‘İnsan Hakları ve Terörle Mücadele’ İlişkisine Genel Bir Bakış”, Uluslararası İnsan Hakları Semposyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4636277)

16- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türk ve Cezayir Aile Hukuklarına Yaklaşım, Uluslararası Hukukta Evlilik İçinde Kadının Korunması (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4664331)

17- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Barolar ve Avukatlar Arasında İşbirliği, 2. Avrasya Hukuk Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4663206)

18- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Terör İle Temel Hak ve Özgürlükleri Arasında Sıkışmış İslam Alemi, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konferansı (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:5168381)

19- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). Hukuk ve Etik İlişkisine Kısa Bir Bakış, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4743159)

20- Korkusuz, Mehmet Refik (2018). BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Getirilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sözleşmelerde Çocuk Hakları Sözleşmeleri, Cezair Aljafra Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Çocuk Hakları Sözleşmeleri Değerlendirme Sempozyumu (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174799)

21- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Türk İş Kanunu’nun Dili, Kanunların Dili Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3852809)

22- Korkusuz, Mehmet Refik/Korkusuz, Ammar Yasir (2017). Sosyal Güvenliğin Temel Risklerinden İş Kazaları ve Ülkemiz Gerçeği, IOHSC (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4678034)

23- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). The Main Commitments That the United Nations Has Adopted for Women, “Bridging the future: The Women´s perspective“ International Congress (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3855444)

24- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). BM’nin Kadınlara Yönelik Kabul Ettiği Temel Metinler ve Ortak İçerikler, Geleceğin Köprüsü Olarak Kadın Hakları Uygulamaları Konferansı (/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:5168326)

25- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). AB İçin Farklı Bir Değerlendirme, International Congress of Management Economy and Policy (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:4009921)

26- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Appearance of Traffic Rules and How They Become International Contracts, International Conference on the Role of Social Institutions in the Awareness among Young People in the Arab World (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3623645)

27- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Mecellenin Ayırt Edici Özellikleri, Uluslararası Mecelle Sempozyumu (Tedvini, Uygulaması ve Günümüze Etkileri) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3852909)

28- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Özel Sektörde Hekim Çalıştırma Zorunluluğunun Tıp Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3795680)

29- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Federe ve Federal Devletlerin Temel Özellikleri, TC Başbakanlık YTB Başkanlığı/ Moro Hakimlerine Yönelik Hukukçu Eğitimi Programı (/Sözlü Sunum) (Yayın No:5174792)

30- Korkusuz, Mehmet Refik (2016). Günümüz Hukuku ve İslam Hukuku’nda Adalet ve Sosyal Adalet Kavramlarının Gelişimi, Uluslararası Kur’an ve Sosyal Adalet Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

31- Korkusuz, Mehmet Refik (2016). Can Jasta Be a Hope For The Terror Stricken U S Citizens, Jasta Uluslararası Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:3042473)

32- Korkusuz, Mehmet Refik (2016). Towards Turkish Arab Joint Degree Programmes, Turkish-Arab Congress on Higher Education (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3041555)

33- Korkusuz, Mehmet Refik (2013). The Legal Coordination Roundtable on the Coup in Egypt, İstanbul, 27 March 2014.

34- Korkusuz, Mehmet Refik (2013). International symposium on Banksmoro Human Rights Violations and New Peace era in Philippinies, Cotabato University, April-2016.

35- Korkusuz, Mehmet Refik (2013). International Symposium on Banksmoro Human Rights Violations and New Peace era in Philippinies, Cotabato University, April-2017.

36- Korkusuz, Mehmet Refik (2013). International symposium on Banksmoro Human Rights Violations and New Peace era in Philippinies, Cotabato University, May-2018.

37- Korkusuz, Mehmet Refik (2013). International symposium on Banksmoro Human Rights Violations and New Peace era in Philippinies, Cotabato University, July-2019.

38- Korkusuz, Mehmet Refik (2017). Violence against Medical Doctors, III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 9-10 Ocatober 2019, (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

39- Korkusuz, Mehmet Refik (2017), الاتفاقيات الدولية بشأن القانون البيئي ومشاكل جديدة في حقوق البيئة الدوليةCezair, Berika University,  Hukuk Fakültesi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) 10 April 2018.

40- Korkusuz, Mehmet Refik, تحليل للمبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة لحماية المستهلك Cezair, Mesila University, Hukuk Fakültesi, 15 October 2019.

41- Korkusuz, Mehmet Refik, Basic Principles of International Labor Law, Malezya, Saba University, 3April 2018.

43- Korkusuz, Mehmet Refik, Basic Principles of International Social Security Law, Malezya, Kuala Lumpur IIU University, 6 April 2018.

43- Korkusuz, Mehmet Refik, New Searches in Labor Law, Malezya, Kuala Lumpur IIU University, 8 April 2018.

44- Korkusuz, Mehmet Refik, İtalya, Como Ecampus University, Law Faculty, General Mediation in Labor law, 23 Ağustos 2019.

45- Korkusuz, Mehmet Refik, İtalya, Como Ecampus University, Law Faculty, – The Relationship between Security and Freedom in Universal Law, 25 Ağustos 2019.

46- Korkusuz, Mehmet Refik, İtalya, Como Ecampus University, Law Faculty,  Is it Possible to Return Unfair Compensation?, 26 Ağustos 2019.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast