Cilt 24, Sayı 2, 2022


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 24    Sayı: 2     Yıl: 2022

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Doç. Dr. Emel BADUR / Dr. Öğr. Üyesi Eser US DOĞAN

Hekimin Rücuen Tazminat Sorumluluğu Hakkında Güncel Gelişme ve Değerlendirmeler   (s. 581-618)

Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ

Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokmak Suretiyle İşlenen Cinsel Saldırı Suçu Bakımından Teşebbüse İlişkin Sorunlar   (s. 619-672)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgün KARAAHMETOĞLU

Limited Şirketler Hukukunda Geçerli Yazılı Olmayan Prensipler   (s. 673-715)

Dr. Öğr. Üyesi Semih Batur KAYA

Parliamentarism, Rationalized Parliamentarism and Applicability in Turkey   (s. 717-741)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can PEHLİVANOĞLU

Anonim Şirketlerde Metaverse Ortamında Genel Kurul Toplantısı Yapılması   (s. 743-770)

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Kamu Alacaklarının Vergi İncelemesi Sürecinde Teminat Altına Alınması   (s. 771-803)

Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA

Miras Payının Devrine Yönelik Sözleşmelerin Konu Unsuru Bakımından İncelenmesi   (s. 805-832)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU

Ölüm Karinesi   (s. 833-885)

Arş. Gör. Dr. Ali Selkor ATAK

Antik Roma’da Atletizm Yarışmalarının Tarihî Gelişimi ve Roma Hukukunda Profesyonel Atletlere İlişkin Bazı Hukukî Meseleler   (s. 887-929)   (s. 887-929)

Arş. Gör. Dr. Dr. Cansu KOÇ BAŞAR

Orta Çağ Avrupası’nda Cadı Yargılamaları   (s. 931-964)

Arş. Gör. Nihal ÖZKARDEŞ

Devlet Desteği Hukuku Bakımından Kamu Özel İşbirliği Modeline Dayalı Sözleşmelerde Yer Alan Devlet Garantilerinin Değerlendirilmesi   (s. 965-1015) 

Arş. Gör. Mehmet Mert ÖZYILDIRIM

Roma Hukukunda Uzun Süreli Kira Hakkı (Ius Emphyteusis)   (s. 1017-1057)

Arş. Gör. Arif Emre SÜMER

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinden Yeni Olaylar veya Yeni Delillerin Ortaya Çıkması   (s. 1059-1092)

Orhan Gazi SARIDAĞ

Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuktan Kaynaklanan Bazı Sorunlar   (s. 1093-1119)

Tahira GARABEYLİ

Historical Overview of the Concept of Children’s Rights   (s. 1121-1167)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 24     Number: 2     Year: 2022

CONTENTS

RESEARCH ARTICLES

Assoc. Prof. Dr. Emel BADUR / Assist. Prof. Dr. Eser US DOĞAN

Current Developments and Evaluations About the Physician’s Liability for Recourse   (p. 581-618)

Assist. Prof. Dr. Efser ERDEN TÜTÜNCÜ

Issues Regarding Criminal Attempt in Terms of Rape and Sexual Assault by Penetration   (p. 619-672)

Assist. Prof. Dr. İsmail Özgün KARAAHMETOĞLU

Unwritten Principles Applied to Law of Limited Liability Companies   (p. 673-715)

Assist. Prof. Dr. Semih Batur KAYA

Parliamentarism, Rationalized Parliamentarism and Applicability in Turkey   (p. 717-741)

Assist. Prof. Dr. Murat Can PEHLİVANOĞLU

Shareholder Meetings in Metaverse   (p. 743-770)

Assist. Prof. Dr. Burak PINAR

Securing Public Receivables in the Tax Inspection Process   (p. 771-803)

Assist. Prof. Dr. Murat SARIKAYA

Examination of the Contracts Regarding the Transfer of Shares of the Estate in Terms of the Relevant Subject   (p. 805-832)

Assist. Prof. Dr. Ali Haydar YAĞCIOĞLU

The Presumption of Death   (p. 833-885)

Research Assist. Dr. Ali Selkor ATAK

The Historical Development of Athletic Contests in Ancient Rome and Some Legal Issues Concerning Professional Athletes in Roman Law   (p. 887-929)

Research Assist. Dr. Cansu KOÇ BAŞAR

The Witch Trials in the Medieval Europe   (p. 931-964)

Research Assist. Nihal ÖZKARDEŞ

Evaluation of State Guarantees Involved in Public Private Partnership Contracts Within the Scope of State Aid Law   (p. 965-1015)

Research Assist. Mehmet Mert ÖZYILDIRIM

Emphyteutic Lease in Roman Law (Ius Emphyteusis)   (p. 1017-1057)

Research Assist.  Arif Emre SÜMER

Retrial in Criminal Procedure Law Due to Emergence of New Events or New Evidences   (p. 1059-1092)

Orhan Gazi SARIDAĞ

Some Problems Arising from Mediation in Individual Labour Law   (p. 1093-1119)

Tahira GARABEYLİ

Historical Overview of the Concept of Children’s Rights   (p. 1121-1167)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 24, Sayı 2, 2022 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast