Cilt 19, Sayı 2, 2017


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 19    Sayı: 2     Yıl: 2017

İÇİNDEKİLER

 

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Yunanistan Anayasasına Göre Devlet Kilise İlişkisi   (s. 1-59)

 

Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Kurulmuş Olan Rehinli Taşınır Sicilinin Tapu Sicili İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi   (s. 61-102)

 

Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Yabancı Kararların Türk Hukukunda Tanınması Konusunda 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Yenilikler   (s. 103-127)

 

Öğr. Gör. Dr. Ayça İZMİRLİOĞLU

Sendikaların Yargılama Alanına İlişkin Bireysel Nitelikli Faaliyetleri   (s. 129-176)

 

Aigul NURMUKHAMBETOVA

İş Kanununun Yeni Düzenlemesi Karşısında Geçici İş İlişkisi   (s. 177-221)

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 19     Number: 2     Year: 2017

CONTENTS

 

Assistant Prof. Dr. Turgay CİN

State-Church Relationship in the Constitution of Greece   (p. 1-59)

 

Assistant Prof. Dr. Damla GÜRPINAR

Analysing of the Registry for Pledged Movable Goods, Which Has Been Established According to the Act About Pledge On Movable Goods in Trade Transactions, Compared to the Land Registry   (p. 61-102)

 

Assistant Prof. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Reformations Regulated by Statutory Decree No 690 Relating to Recognition of Foreign Decision in
Turkish Law   (p. 103-127)

 

Lecturer Dr. Ayça İZMİRLİOĞLU

Individual Activities of Trade Unions Related to Judiciary   (p. 129-176)

 

Aigul NURMUKHAMBETOVA

Temporary Employment Relationship in View of New Regulation of Labor Law   (p. 177-221)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast