Cilt 18, Sayı 1, 2016


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 18    Sayı : 1     2016

İ Ç İ N D E K İ L E R

“Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk” Hakkında 1259/2010 Sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (s. 1-32)

Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

 

Protection of Personal Data in International Law and the General Aspects of the Turkish Data Protection Law  (s. 33-61)

Dr. İlke GÜRSEL

 

Alt İşverenlikte Asıl İş – Yardımcı İş Ayrımı  (s. 63-111)

Arş. Gör. Betül ERKANLI

 

Belirli Sözleşmesine İlişkin Sınırlamalar ve Esneklik Olanakları – Avrupa Birliği Örnekleriyle  (s. 113-153)

Arş. Gör. Asiye ŞAHİN EMİR

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 18     Number : 1     2016

C O N T E N T S

 

EU Council Regulation No. 1259/2010 on “Law Applicable to Divorce and Legal Separation” (1-32)

Assistant Prof. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

 

Protection of Personal Data in International Law and the General Aspects of the Turkish Data Protection Law  (s. 33-61)

Dr. İlke GÜRSEL

 

The Division of Main Activities and Auxiliary Works in Subcontractor Relationship (s. 63-111)

Research Assistant Betül ERKANLI

 

Restrictions and Flexibility Opportunities in Employment Contracts of Definite Term with European Union Examples (s. 113-153)

Research Assistant Asiye ŞAHİN EMİR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast