Prof. Dr. Sibel İkbal SAFİ

17-08-2017

Prof. Dr. Sibel İkbal SAFİ

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 87 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta:  ikbalsibel.safi@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Profesör Dr. Sibel Safi orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesinde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.  Birinci yüksek lisansını University of Bucharest Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları alanında ‘honour’ derecesi ile, ikinci yüksek lisansını University of East London Hukuk Fakültesinde Uluslararası Kamu Hukuku alanında ‘merit’ derecesi ile tamamladı. University of Bucharest’te Milletlerarası Kamu Hukuku alanında başladığı  doktorasının son yılında AB bütünleşik doktora işbirliği programı kapsamında University of East London’da bulundu ve ‘honour’ derecesi ile tamamladı. Daha sonra İngiltere’de University of East London’da Mülteci Hukuku alanında çalışmalar yapmış olup, Senior research fellow ünvanı alarak aynı üniversitede CMRB’de yıllarca araştırma projelerinde çalıştı. Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora sonrası çalışmalar yapmış, visiting fellow olarak bulunmuştur. Safi, University of East London’da Centre for Migration, Refugees and Belonging’de- CMRB (Mülteciler, Göç ve Aidiyet Araştırma Merkezinde) associate member olup, 13 Mart 2015 tarihinde İngiltere’de kitap olarak yayınlanan ‘Death by Culture; Accountability in International Law’ teziyle Türkiye’de doçentlik ünvanı almaya hak kazanmıştır. 22 Ekim 2020 tarihinde ‘Mülteci Hukuku’ teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesörlük ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Temel Çalışma Alanları

Mülteci Hukukunda belli bir sosyal gruba aidiyet kriteri temelinde yargı kararlarında içtihat bozukluğu ve Konvansiyonda reform önerisi, AB Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Islah yasalarına olumlu etkileri, İnsan Hakları Hukuku, Mülteci Hukuku, Uluslararası Ceza Hukukunda Sorumluluğu kaldıran ve azaltan sebepler. 

Üyelikler:

 • Dünya Mülteci Hukuku Networku Yönetim Kurulu Üyesi-Bristol University/Sussex University, https://www.uwe.ac.uk/research/centres-and-groups/global-crime-justice-security/women-in-refugee-law/members#a3eeaddb8-770e-4532-8063-40a6be40cbf1
 • University of East London-Centre for Migration, Refugees and Belonging(CMRB)-MERKEZ ÜYESİ

A. Başlıca Çalışmaları

I. Kitaplar

 • Freedom of Press and Expression in International Law- 978-3-639-51148-2 ISBN-. Scholars’ Press Publishing : AV Akademikerverlag GmbH&  Co. KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany Amazon.co.uk..Paperback: 440 pages   Publisher: Scholar’s Press (2 May 2013) ISBN-10: 3639511484   ISBN-13: 978-3639511482
 • Death by Culture-Accountability in International Law- ISBN 978-3-659-46749 OmniScriptum GmbH & Co. KG.Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken,
 • Edition: Edited  e-book: E-kitap editörlüğü: Gender and the Law: Limits, Contestations  and Beyond, ISBN (eBook-PDF) : 978-0-9570887-3-3 İki yazarlı: Sibel Safi-Eda Aycan Aras, 2015
 • MÜLTECİ HUKUKU- (2017-9) -Doçent Dr. Sibel Safi- Legal Yayınevi-861 sayfa  ISBN: 978605315177
 • TOPLUMSAL CİNSİYET-(Farklı Disiplinlerden yaklaşımlar) Nika Yayınevi-Kitap Bölümü-ISBN: 9786059386272 -yazarlar:Birgül Değirmenci, Derya Altun, Derya Şaşman Kaylı, Elif Gürsoy, Gülgönül Bozoğlu Batı, Güzin Özdağoğlu, Huriye Toker, Sibel Safi, Şehriban Kaya, 2017
 • Evaluation of Human Rights in International Law, Case of Turkey, Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Konseyi. ISBN:978-973-7626-56-1
 • MÜLTECİ HUKUKU DERS KİTABI-(2018-10)-Doçent Dr.Sibel Safi-Legal Yayınevi-506 sayfa-ISBN:9786053153054-Legal Yayınevi
 • Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, Editörler: Sibel SAFİ-Lale Burcu ÖNÜT), Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 1-5275-8312-0.
 • Uluslararası Hukukta ve Mülteci Hukukunda İnsan Ticareti Suçu, Legal Yayıncılık, ISBN: 9786053159964, İstanbul 2022.

II. Tezler

 • Relatiile Dintre Comunitatea Europeana şi Turcia (danışman: Prof. Dr. Augustin Fuerea)
 • Gender Refugees and Particular Social Group Criteria: Do the Refugee Convention Adress The Core Issues?  (danışman: Prof. Dr. John Strawson)
 • Evaluation of Human Rights in Turkey; Positive influence of European Convention of Human Rights (danışman: Prof. Dr. Adrian Nastase)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • The International Journal of Communication and Arts, -Judicial Reforms in Turkey- Nr. 2-3, An 1, 2007, p. 48-53, ISSN-1842-9130
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal-, “Historical and Conceptual Background of Turkey’s Security Perspective as an euro Atlantic Country’’, no. 26, 2008, p. 124-128, ISSN-1583-543X
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal, Security Concerns of Turkey Cold-war and post-cold war periods, no.28, 2008, p.172-179, ISSN-1538-543X
 • Publication, The Eastern European Messenger-Magazine of All Emigrants-THEM- “Judicial Reforms in Turkey”, 2009.
 • Publication- Dualitatea, suveranitate naţională şi supranaţionalism în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia, Revista Comunique, 2009.
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal, -A Critical Analysis of legal arguments about self-determination, no. 33-34, 2010, p. 212-221, ISSN-1538-543X
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal, The future; ICC Investigation in DRC and Sudan, no. 35, 2010, p. 202-206, ISSN-1543-543X
 • Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol. 5, No. 3, 2013, Turkish Youth in the UK: An Analysis of Their Identity Formation, Belonging and Perceptions of Europe
 • “Devletler Hukukunda Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”, Hukuk Fakultesi Dergisi, Seçkin Yayınevi, C. 3, S. 2, Aralık-2014, s. 315-338, ISBN/Ref:2147292014129
 • “Türk Sığınmacıların Töre Cinayeti Sebebiyle Birleşik Krallık’a Sığınma Başvuruları ve Sığınmada Cinsiyet Boşluğu”, Küresel Bakış, Yıl: 5, Sayı: 16 (Temmuz 2015) İçişleri Bakanlığı Adalet Akademisi.<http://www.taa.gov.tr/indir/turk-siginmacilarin-tore-cinayeti-sebebiyle-birlesik-krallika-siginma-basvurulari-ve-siginmada-cinsiyet-boslugu-bWFrYWxlfGI4YzZmLTgzMTg2LWVmOGY1L TUwZmI5LnBkZnw3MjQ>.
 • “Uluslararası Hukukta Mülteciler, Sığınmacılar ve Entegrasyonun Yasal Göstergeleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Sosyal dergi hukuk), Yıl: 17, Sayı: 34, Güz 2018/2, s. 31-63, ISSN-1303-5495.
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal, Northern Cyprus; Refugees of Unrecognized and Non-EU Member State, 2019, XVII, nr. 77, ISSN-1538-543X-
 • “Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 31. ve 33. Maddelerinin İnsan Hakları Bağlamında Analizi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24 / 41 (Aralık 2019), s. 257-292.
 • Leibniz Institute for Social Science- Geopolitics Journal, XVII, nr. 81, (4-2019), Inconsistencies of Court Decisions Due to Particular Social Group Criteria in International Refugee law and Turkish Asylum Seekers in the United Kingdom, 2019, ss: 251-269, ISSN-1538-543X
 • “Mülteci Hukukunda Uluslararası Koruma Dışında Bırakma ve Çocuk Askerler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28/1 (Nisan 2020), 1-36.https://doi.org/10.15337/suhfd.644550
 • A Comparative Analysis of Forced Marriages in UK and Turkey and the Asylum Gap in International Law, Revista Geopolitica XVIII, vol: 82 (1/2020), pp.223-254.
 • “Ioane Teitiota Kiribati/Yeni Zelanda davası ve BM İnsan Hakları Komitesi’nin İklim Mültecileri ile İlgili Tarihi Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 2, s. 509-540 (Yayın tarihi: 11 Kasım 2020).
 • “BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın No: 09.8888.5300.000/DR.021.1121083ISBN:978-975-441-547-6, Basım Tarihi: 12.07.2021 Darbe (coup d’etat)

II. Kitap İçi Bölüm

 • “Darbe (coup d’etat): BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme, 15 TEMMUZ KALKIŞMASI”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, pp.32-64, 2021, ISBN: 978-975-441-547-6
 • “Evaluation of the Measures Taken Due to the Covid-19 Epidemic in the Lights of Article 15 of the ECHR and The European Court of Human Rights’ Jurisprudence, Human Rights in the Regime Covid-19”, Italia Como eCampus University Press, como, pp.77-107, 2021, ISBN 978-88-99978-41-9
 • “KADIN HAKLARININ ULUSLARARASI HUKUKTA KORUNMASI: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YASAL ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME, Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları”, Efil Yayınevi, Ankara, pp.55-71, 2021, ISBN: 978-605-2294-63-5
 • “Covid–19 Salgını Sebebiyle Alınan Önlemlerin AİHS’nin 15. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi”, başlıklı bir bölümünü yazdığım, “Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid–19”, (Editörler: Murat BATI-Sezai ÇAĞLAYAN), Seçkin Yayıncılık-776 sayfa, ISBN: 978-975-02-7054-3, Ağustos 2021, s. 181-203.
 • “Turkey’s Current Asylum Legislation and Integration Policy”, Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 1-5275-8312-0.
 • “The Exclusion Clauses Under International Refugee Protection in International Refugee Law and the Status of Child Soldiers”, The Legal System for the Protection of Orphans of Unknown Parentage in Algeria, ISBN: 978-9931-9822-2-7.

III. Çeviriler

 • Macro-environmental factors affecting integration: Turks in Germany and the Netherlands Migration Letters on International Journal of Migration studies, ISSN:1741-8984 e-ISSN:1741-8992 sayı.4, cilt.9, ss.302-310

IV. Tebliğler

1. Uluslararası Tebliğler

 • University of Bucharest, Romania. “The relationship between Turkey and EU’’-Universitatea Building, International workshop in Bucharest-Romania-’Relationship between European Union and Turkey’’ Place; Titulescu European Union  Conference Hall- Bucharest –Romania
 • “The Human Rights of the Women’’ -Cyprus Social Studies Centre-London-United Kindom, (2010)
 • International conference-Australian National University- Canberra- Australia-Honour Killing Across Culture and Time Conference. “The Comparative analysis of Case studies”, Religious and Legal Prescriptions of Honour Killings. (2011)
 • International conference-8th Annual Conference Migration Research Unit (MRUat University College London (UCL) and Roehampton University– University of Surrey-United Kingdom-The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices. ‘‘Conceptualizing honour killings in the migration context.-Surrey-United Kingdom (2012)
 • International conference-Leeds Metropolitan University- Multiculturalism.- London-United Kingdom ‘‘Turkish Youth in the UK: An Analysis of Their Identity Formation, Belonging and Perceptions of Europe.’’
 • International conference-Turkish Migration in Europe Projecting the next 50 years’’-Regents College, Regent’s Centre for Transnational Studies (RCTS) Oxford University-Turkish Migration Studies Group at Oxford University ‘‘Honour Killings Asylum applications of Turkish Asylum-seekers in the UK and Asylum gender gap’’ (2012)
 • International conference-Swansea University- Swansea-United Kingdom- Understanding Migration Experience –’Gender-Related persecution in Immigrant Culture and granting Refugee status’ (2012)
 • International conference-Kenyatta University International Conference on Gender-based Violence-Creating safe spaces for women and men – Nairobi-Kenya, Turkish youth in the UK; An Analysis of Their Identity Formation, belonging and Perceptions of Europe (2012)
 • International conference, Eastern Mediterranean University-Center for Women’s Studies-4th International Conference on Women’s Studies Gender Equality and the Law, Koç University-Centre for Gender Studies, Ankara University. –Gender Related persecution and granting Refugee status (2012)
 • International Conference on Gender and Migration, Critical Issues and Policy implications- Swansea University CMPR- London School of Economics, LSE- Marmara University- Institutionalizing Social Mores and Concept of ‘honour’ in the Refugee Context, London School of Economics, Swansea University, Marmara University (2012)
 • Sussex University UK, Ngender Spring conferences- 29th January: Claire BENNETT and Sibel SAFİ- Honour killings in refugee context and asylum gender gap (2013)
 • International Conference: Gender and Migration; Critical Issues and Policy Implications. Coventry university-Michigan State University USA, Gendes, The Legal Status of Syrians in Turkey and the Measurements of Integration (2013)
 • Ph.D conference- Kings College London-Methodological choices and challenges-Gender Studies and Methodology 
 • Gender and the law- Indiana University USA, Dokuz Eylül University Interpreting 1951 Geneva Convention on particular social group criteria (2014)
 • European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Serbia. Asylum Applications of Turkish Asylum-seekers, International Association of Social Science Research (2015)
 • Public Engagement Conference Fighting Femicide: Cultural and Legal Interventions, The School of Law, Queen Mary University of London (2015)
 • Methodology Conference on Research Design, Methodology, Method(s) and Data Analysis in Social sciences and Humanities, University of Westminster, (2016)
 • International conference -konuşmacı-Izmir Bar Association International conference-İzmir Ekonomi Üniversitesi-Syrian Asylum-seekers and the measurements of the integration, Dokuz Eylül Üniversitesi-Accessing the Cultural Value of Immigrants (2017)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi-Degiem-Demis- Info Migrants the Open University workshop, (2017).
 • Uluslararası Diplomatlar Birliği Zirvesi- KKTC Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı-KKTC ve insan hakları değerlendirmesinde self-determinasyon hakkı, mülkiyet davaları (2018)
 • Davetli Konuşmacı-keynote speaker-WPP’ Women Peacebuilders Forum-London Edition –United Kingdom, Syrian Refugees in Turkey and the peacebuilding role of the women-Londra-İngiltere-Londra (2018)
 • International Conference, Meet, Share, Inspire; Collection of Good Practices on Refugee Protection, Diakonie Katastrophenhilfe, Supportlife, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. (2019)
 • The International Rule of Law – Rise or Decline? International Symposium, Potsdam University, Berlin, Germany, The Legality and the Implications of of EU-Turkey Refugee Deal, keynote speaker, (2020).
 • International Seminar- Potsdam University, Berlin Germany, 1951 Geneva Convention and Turkey’s current situation and the compatibility of Readmission Agreement to International Law, (2020).
 • Migration: Projecting the Next Twenty Years and Beyond-22.02.2021-24.02.2021 Dokuz Eylul University Turkey’s Current Asylum Legislation and Integration Policy
 • International Conference 27-29 May- Human Rights in the Regime Covid-19-Odimed-University of Bialystok, E-Campus University.How Human Rights are Central to Interconnected Domains of Covid-19 Responses? (2021)
 • Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Uluslararası Sempozyumu oturum başkanı, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Uluslararası Sempozyumu bildiri “Denizde Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Uluslararası Hukuk Argümanları”, 9-10 Eylül 2021, İzmir
 • V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, iki panelde oturum başkanlığı, 27-28 Ağustos 2021, İzmir

2. Ulusal Tebliğler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Emval-i Metruke Calıştayı- 1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk: Mülkiyet Hukuku Çalıştayı, Oturum Başkanı (2016)
 • Dünya Engelliler Sempozyumu, Uluslalararası Hukukta Engelli Hakları, Dokuz Eylül Üniversitesi, (2019)
 • Hayata Destek webinar sempozyum, Mültecilerin mevcut durumu başlıklı panel, Doç. Dr. Sibel Safi (Mevcut durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi), Prof.Dr. Murat Erdoğan (Mevcut durumun sosyolojik tahlili) (2020).

3. Sözlü Bildiriler

 • “Artificial Intelligence Systems and Their Impact on Human Rights.” Les Droits de l’Homme Dans le Monde Arabe, 13.02.2023
 •  “1951 Cenevre Konvansiyonu ve BM İnsan Hakları Komitesi Bağlamında İklim Mültecileri” İklim Eylemi No:13, 12.04.2023
 •  “The Status of the Child Soldiers in International Criminal Law” 1st International Conference on International Conventions for the Protection of the Family and Its Effects on National Legislation, 29.04.2023

V. Ulusal Projeler

 • Mart 2023, İzmir Özelinde Deprem ve Kadın, DEÜ, Yükseköğretim Kurumlarınca Desteklenen Proje.

VI. Uluslararası Fonlarca Desteklenen Projeler

 • ESRC-2016-2020-(United Kingdom Economic and Social Research Council)- 100885 ESRC Large  Grant- Gendering international protection? ‘Refugee women’ and the global politics of asylum Coventry University-Harvard University-Uppsala University-Toronto University-Cape Down University-Melbourne University-Paris University
 • ESRC-2016-2018-(United Kingdom Economic and Social Research Council)- EmplacedES/P004857/1Emplaced: An Interdisciplinary study of Forced Displacement in Turkey, Lebanon and Greece .Durham University Anthropology
 • ESRC-2016-2018-(United Kingdom Economic and Social Research Council)- 15111 ES/P004806/1 An interdisciplinary Study on Reception and Management of Refugee Flows in Turkey (PRO-REF)Edge Hill University Law & Criminology
 • Hakemlik-SSCI expanded dergide// Book Review-Taylor and Francis-Routledge- review of “Care as mundane politics in contested familial refugee lives” for Gender, Place and Culture. Manuscript CGPC-2018-0033.R1
 • Wiley, International Migration Journal, Turkey’s Geographical Limitation: The Legal Implications of An Eventual Lifting, for International Migration, manuscript IM-19-066.R2.

Yüksek Lisans Tezleri:

 • Legal System of Copyright and a Reform to its Infringement: The Case of Piracy in Nigeria – Precious Augustine Otaigbe
 • Understanding the Principles of Vicarious Liability of Employers: An In-Depth Look at the Theory, the Applicability, Fairness and Aspects Demanding Improvements Having the United Kingdom and Nigeria as Case Study. Oshundeyi Moses Adeolu
 • An Assessment on the Syrian Refugee Crisis in Jordan- Hatem Kamal Hammad
 • Understanding the Principles of Vicarious Liability of Employers: An In-DepthLook at the Theory, the Applicability, Fairness and Aspects DemandingImprovements Having the United Kingdom and Nigeria as Case Study.-OshundeyiMoses Adeolu
 • Compiancewith International Law for the Prosecution of offences committed outsideTurkish Republic of Northern Cyprus-Mustafa İlgen
 • Examiningthe Legality of Uganda Military Intervention in Sudan in Relation to Article2(4) of United Charter- Deng Gai Gatluak
 • The International Commercial Arbitration Types, Practices and Its ProceduresChallenges in the United Arab Emirates-Rama Nader Hakouk
 • An Appraisal of International court of Justice’s Decisions on MaritimeDelimination and Its Relevance and Effect-Bilkis Sitou Ahoefa
 • Acomparison of Directors in Corporate Management Between Nigerian (Companies andAllied Matters Act) and Canadian (Canada Business Corporates Act) Act-Aideloje Onuchi Darius 
 • The Role of Legal Framework on Enforcement of Human Rights in Tanzania-Eva Philip Mchau 
 • The Six grave violations Against children During Armed Conflict and Legal Environment Surrounding the Child Soldiers in Middle Eastern Countries-Bahareh Ghoorchian 
 • Women’s Rights Between International legislation and Community Culture-Asem Khalefat
 • Human trafficking Legislations, Victims’ Protection and Asylum Applications-Ochuko Joy Agbeyegbe

Doktora Tezleri:

 • Neo-Africanism: Politics and Laws of the AU-A Comparative and Critical Study of the AU, Tochukwu Godson
 • The Autonomic Modelling Approach to Solving the Challenge of National Integration of Nigeria-Olugbenga O. James

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast