Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 98 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: dildencan@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

1994’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yaşar Can Göksoy, 1996 yılı başında aynı Fakülte’de Ticaret Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Göksoy, 1995 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini “Anonim Ortaklıkta Payın Rehni” konulu yüksek lisans teziyle 1998 yılında tamamladı. Bunun ardından, 1999 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2004 yılı Ocak ayında “Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi – Maddi Hukuk Yönünden” konulu doktora teziyle tamamladı ve doktora unvanını kazandı. Eylül 1999 – Temmuz 2000 dönemleri arasında doktora çalışmalarına yönelik olarak DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) bursiyeri sıfatıyla Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Temmuz 2004 – Eylül 2004 dönemleri arasında da yine DAAD bursiyeri sıfatıyla doktora sonrası çalışmalarına yönelik olarak Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma faaliyetlerinde bulundu. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve başlangıç düzeyinde İtalyanca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları; şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, rekabet hukuku, banka hukuku ve sermaye piyasası hukuku olmakla birlikte, bu alanlar dışında kooperatifler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve taşıma hukuku alanları ile de ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, Ankara 2001 (yayınlanmış doktora tezi)
 • Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi – Maddi Hukuk Yönünden, İzmir 2004 (yayınlanmamış doktora tezi)
 • Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme Md. 1-135, İçtihatlar İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, İstanbul 2004 (Prof. Dr. Huriye Kubilay, Arş. Gör Özge Ayan ve Arş. Gör. Haydar Yıldırım ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Limited Şirketlerde Ortakların Denetleme Hakları, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1997, s. 33-75 (Prof. Dr. İrfan Baştuğ ile birlikte)
 • Limited Şirkette Payın Rehni, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 571-623 (Doç. Dr. H.Ercüment Erdem ile birlikte)
 • General Aspects of Corporations and Limited Companies Under Turkish Law, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 141-153
 • Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yeni Pay Alma Hakkının Kaldırılması, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003, s. 363-440

II. Karar İncelemeleri

 • Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması – Bir Kararın Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:85, Sayı : 2006/6, s. 2455-2470 (Yrd. Doç. Dr. Vural Seven ile birlikte)

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Ticaret Hukuku I (Hukuk Fakültesi)
 • Ticaret Hukuku Bilgisi (AMYO)
 • Banka Hukuku ve Bankacılık Bilgisi (AMYO)
 • Probleme Dayalı Öğrenim (1.Sınıf)

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Avrupa Birliği Rekabet Hukuku (Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans)
 • Hukuki Açıdan Teşebbüsler Arası Birleşme ve Devralmalar (Ekonomi Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Fikri Mülkiyet Hukuku (Özel Hukuk Yüksek Lisans)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast