Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 17 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: pinar.bacaksiz@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Pınar BACAKSIZ 3 Şubat 1980’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli yerlerde tamamladı. 2002 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.  2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ağustos 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Enstitüsü’nde doktora tezi ile ilgili araştırma bulunmuştur. 2011 yılında TCK’da Yer Alan İflas Suçları isimli tezi ile doktorasını tamamladı. 2015-2016 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu.

Temel Çalışma Alanları

Ceza Hukuku, Organize Suçluluk, Ticari Ceza Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Organize Suçlulukla Mücadelede Hak ve Alacaklara İlişkin Tedbirler, İzmir 2004 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, C.I, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2010 (Bölüm İçi Yazarlığı).
 • Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, C.II, Seçkin Yayınları, Ankara 2008 (Bölüm İçi Yazarlığı).
 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/ Bacaksız Pınar/Doğan Koray/Tepe İlker, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
 • Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, CMK İzmir Şerhi, Özbek Veli Özer, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2006 (Bölüm İçi Yazalığı).
 • Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı I, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/ Bacaksız Pınar / Doğan Koray/Tepe İlker, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
 • Açıklamalı Şematik Çalışma Kitabı II, Ceza Muhakemesi Hukuku, Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/ Bacaksız Pınar / Doğan Koray/Tepe İlker, Seçkin Yayınları, Ankara 2007.
 • Ceza Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/ Bacaksız Pınar / Doğan Koray/Tepe İlker, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
 • Ceza Muhakemesi Hukuku, Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/ Bacaksız Pınar / Doğan Koray, 2. Baskı Seçkin Yayınları, Ankara 2008.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I – Sırrın İfşası) Haziran  2006 Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Sayı :3 (Arş. Gör. Burak Pınar’la Birlikte).
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu ) Ağustos 2006 Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Sayı :4 (Arş. Gör. Burak Pınar’la Birlikte).
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu III, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Sayı :9, C.2008/I (Arş. Gör. Burak Pınar’la Birlikte).
 • İddianame Pazarlığı, Ceza Hukuku Dergisi, Y.3, S. 7, 2008.
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu ) Ağustos 2006 Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Sayı :4 (Arş. Gör. Burak Pınar’la Birlikte).
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 1, Sayı 1 (Ekim 2006). (Doç. Dr. Özer ÖZBEK ile birlikte).
 • Pınar BACAKSIZ, “Federal Cezalandırma Yönergesi Işığında Amerikan Hukukunda Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.6, S.16, Ağustos 2011, s.82-99, 2011.
 • Pınar BACAKSIZ, “Ceza Hukukunda Yükümlülüklerin Çatışması”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl 8, Sayı 21, Nisan 2013, s.119-139, 2013.
 • Bacaksız P, Bayzit Tuğba, “Yargıtay’ın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspata Yaklaşımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Özel Sayı 2019, 2019.

II. Kitap İçi Bölümler

 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA, Prof. Dr. Halis Dokgöz, “Hekimlerin Yasal Sorumlulukları”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, Edt: Prof. Dr. Halis Dokgöz, 978-605-25-8444-6, Akademisyen Kitabevi Ankara, 2019, ss.51-71.
 • Pınar Bacaksız , “Türk Sineması’nda Adalet Dağıtan Kadının Temsili” , Edebiyat ve Sinemada Hukukun Kadınla İmtihanı, 978-975-02-5925-8, Ankara, Seçkin Kitabevi, 2020, ss.11-65

III. Çeviriler

 • Ceza Hukuku İstatistikleri Işığında Baden-Württemberg’de Genç İnsanların Suçluluğu, in:Çocuklar ve Suç-Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Ankara 2005 (s.207-231) (Doç. Dr. Özer ÖZBEK ile birlikte).
 • Heinz Wolfgang, Yeni Değişken Tedbirler, Çocuklar ve Suç-Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 4, Ankara 2005.
 • Scöch Heinz, Denetimli Serbestlik Yardımı ve İnsancıl Ceza Yargısı, in: Suç Politikası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Ankara 2006.
 • Dannecker Gerhard, Ceza Hukukunun Avrupa Hukuk Kültürüne Katkısı, in; Suç Politikası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Ankara 2006.
 • Schöch Heinz, Trafikte Alkol, in: Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006.
 • Gren Stuart, Hukukta ve Hukuk Teorisinde Beyaz Yaka Suçu Kavramı, Ceza Hukuku Dergisi, Y.4, S.9, Nisan 2009.

IV. Tebliğler

 • 06-12.09.2004 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi – Dokuz Eylül Üniversitesi ve Almanya Trier Üniversitesinin birlikte hazırlamış olduğu Moot Court (Farazi Dava) çalışmasında tebliğ.
 • 15-17.10.2004 tarihleri arasında Denizli Barosu’nun düzenlemiş olduğu “Kadın Haklarının Korunması” adlı konferansta “Kadına Karşı Şiddet İstatistikleri” konulu tebliğ.
 • 08.01.2005-06.02.2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce hazırlanan “Yeni TCK ve Uygulanması” adlı sertifika programına eğitmen olarak katılım.
 • 17.04.2005 – 02.05.2005 tarihleri arasında DEHAMER tarafından düzenlenen “CMK ve Uygulaması” konulu seminer programına eğitmen olarak katılım.
 • 29.03.2006 tarihinde, Bornova Polis Meslek Yüksek Okulunda, “Yeni TCK ve Özel Hayatın Gizliliği” konulu tebliğ.
 • 27.04.2007 – 29.04.2007 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, “Yükümlülüklerin Çatışması” konulu tebliğ.
 • 15-16-17 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Barosunca Düzenlenen CMK Çalıştayı’nda “Adil Yargılanma Hakkı” ve “İletişimin Denetlenmesi” konulu tebliğler.
 • 24.11.2009 tarihinde Bornova Belediyesi, DEHADER, EKAM, DEHAMER ve İzmir Barosu Tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları konulu sempozyumda “Ceza Hukuku Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” konulu  tebliğ.
 • 19.12.2009 tarihinde Antalya Kural Hukukçular Birliği Derneği tarafından Düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanununda Koruma Tedbirleri konulu seminerde “Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Arama ve Elkoyma” konulu tebliğ.
 • Pınar BACAKSIZ, “Mali Saydamlık ve Ceza Hukuku”, IV. Stratejik Kamu Yönetim Sempozyumu, Beykoz, Ekim 2018, serbest bildiri, Hakemli organizasyon

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast