Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK ODABAŞI

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK ODABAŞI

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 33 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ozge.erbek@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1997’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Özge Erbek 1999 yılında Yüksek Lisansa, 2002’de doktora çalışmasına başlamış, aynı yıl DEÜ Hukuk Fakültesinde Medenî Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. Yüksek Lisans tezi “Rekabet Hukukunda Soruşturma Usulü”dür. “Tüketici Satımlarında Satıcının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü ve İhlâlinin Sonuçları” adlı doktora tezinin danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU’dur. Doktora tezi için 2007 – 2008’de sekiz ay ve 2008 – 2009’da altı ay (DAAD – Alman Akademik Değişim Kurumunun verdiği araştırma bursuyla) olmak üzere Westfälische Wilhelms – Üniversitesi – Münster’de araştırma yapmıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Medenî Hukuk olmakla birlikte, bunun içinde özellikle, Tüketici Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  •  “Rekabet Kanunu’nda Soruşturma Usulü” Danışman: Prof. Dr. Oğuz ATALAY
  • “Tüketici Satımlarında Satıcının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü ve İhlâlinin Sonuçları” Danışman: Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Müzik Eserlerinin Umuma Açık Mahallerde Kullanılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, Basım Yılı 2009, s. 849-905.
  • “Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, Sayı 2, 2009, Basım Yılı 2011, s. 1-68.
  • Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık (İllîlik) – Soyutluk (Mücerretlik) Meselesi, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı, Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Aralık, 2013, C. I, s. 937-985.
  • “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Özel Sayı, İzmir 2017, s. 611-677.
  • “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, İzmir 2017, s. 43-109.

II. Tebliğler

  • “Çocuğun Soyadı”, İzmir Medeni Hukuk Günleri II – Aile Hukuku Sempozyumu, 27-28 Nisan 2018.
  • “Aile Konutuna İlişkin Hukuki İşlemlerde Eşin Rızasının Hukuki Niteliği”; ULUSLARARASI EŞYA HUKUKU SEMPOZYUMU – THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PROPERTY LAW, 15-16 Kasım 2019, İzmir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast