Dr. Öğr. Üyesi Münevver AKTAŞ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Münevver AKTAŞ

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 99 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: munevveraktas35@gmail.com

Akademik Özgeçmiş  

1991 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Münevver AKTAŞ, avukatlık stajının ardından 2 yıl süreyle yaptığı serbest avukatlıktan ayrılarak, 1994 yılında aynı Fakülte’de Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Aktaş, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Uluslararası Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkisi” konulu yüksek lisans teziyle 1996 yılında tamamladı. Aynı yıl Doktora programına başlayan Aktaş, “Sınıraşan Suların Ulaşım Dışı Kullanımının Hukukî Rejimi”  başlıklı doktora teziyle ilgili araştırma yapmak üzere, 1998-1999  tarihleri arasında burs almaksızın 12 ay, 2000-2001 tarihleri arasında ise DAAD burslusu olarak 10 ay süreyle Almanya’nın Regensburg şehrinde bulundu. 2004 yılında doktora tezini tamamlayan ve tezi jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunan Aktaş, 2005 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atandı ve halen bu görevine devam etmektedir. Doktora sonrasında Almanya’nın Heilderberg şehrinde bulunan “Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk Max Planck Enstitüsü”de 2005 yılında 3 ay süreyle DAAD Burslusu olarak araştırma yapan Aktaş, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Milletlerarası Hukuk olan Aktaş, temel çalışma alanları içinde özellikle, uluslararası hukuk-ulusal hukuk ilişkisi, uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması ile sınıraşan sular konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Ulusal Hukuk-Uluslararası Hukuk İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), İzmir 1996.
 • Sınıraşan Sular, Hukukî Rejim Dicle-Fırat ve Türkiye’nin Diğer Sınıraşan Suları, İstanbul 2006 (Beta Basım A.Ş.)
 • “Uluslararası Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması” konulu çalışma kitap olarak yayıma hazırlanmaktadır.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Türkiye İslâm Konferansı Örgütüne Üye midir?”, DEÜHFD, Cilt: 11, Sayı: 1, İzmir 2009, s. 1-87.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

 • 14-16.11.1997 tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir Çevre Sempozyumunda sunulan “Çevresel Etki Değerlendirmesi” başlıklı tebliğ.
 • 10-17 Aralık 2002 tarihleri arasında  Almanya’nın Osnabrück Üniversitesi’nde düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hakkında Seminer”de sunulan “Madde 6: Adil Yargılama” başlıklı tebliğ.
 • 2003 yılında “Sözde Soykırım İddiaları” bağlamında düzenlenen Konferanslardan “İzmir Kız Lisesi”nde düzenlenen Konferansta sunulan “1948 Tarihli Soykırım Sözleşmesi Bağlamında 1915 Olaylarının Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğ.
 • 23 Şubat 2010 tarihinde DEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bir öğrenci topluluğu olan “Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu” tarafından “Mahmut Esat Bozkurt”u anmak üzere düzenlenen toplantıda sunulan “Bozkurt-Lotus Davası” başlıklı tebliğ.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Milletlerarası Hukuk Dersi (2. Sınıf)
 • Hukuk Uygulamaları Dersi (4. sınıf öğrencileri)

B.  Lisansüstü Dersleri

 • Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında “Uluslararası Hukukun Türk Hukukundaki Yeri” konulu ders
 • Kamu Hukuku Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programında “AB Sular Hukuku” dersi

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast