Dr. Öğr. Üyesi Cansu KOÇ BAŞAR

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KOÇ BAŞAR

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 06 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: cansu.koc@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2013 yılında İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek lisans öğrenimini, “Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası” başlıklı tezi ile bitirmiştir. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadının Siyasal Hakları” konulu tezi ile tamamlamıştır. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Tezler/Kitaplar

 • Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadının Siyasal Hakları (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2021).
 • Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadınların Siyasal Hakları, On İki Levha Yayıncılık, 2021.
 • Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası, On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler / Kitap İçi Bölümler

 • Orta Çağ Avrupası’nda Cadı Yargılamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, 2022.
 • Antik Yunan’da Cinsiyet Rolleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:2, 2021.
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyelerinde Kadınların Siyasal Hakları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, 2021, (Prof. Dr. Bihterin Dinçkol ile Birlikte).
 • Osmanlı Millet Sisteminden Ulusa Geçiş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:23, Sayı:1, 2017.
 • Ekim 2015-Mart 2016 Ayları Arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye Karşı Verdiği Kararların Türkçe Özetleri (Şubat 2016), Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, 2016.
 • Neoliberalizmde Devlet ve Kamusal Alan Üzerine Bir Bakış, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 27, Sayı: 117,  Mart-Nisan, 2015.

II. Tebliğler

 • Metaverse ve İnsan Hakları, Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Türkiye, Aralık 2022.
 • Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan’dan Modern Devlete Cinsiyet Eşitliği, 12.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Kasım 2022.
 • 2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde Adalete Erişim, World Women Conference-III, Ankara, Eylül 2021.
 • Covıd-19 Pandemisinin Uluslararası Ceza Hukukuna Olası Etkileri, Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Türkiye, Ekim 2020.
 • Orta Çağ İslam Toplumlarında Kadınların Statüsü, 5th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, Eylül 2020.

Verdiği Dersler

 • Siyasi Düşünceler ve Hukuk (D.E.Ü Hukuk Fakültesi)
 • Siyasal Katılım ve Cinsiyet Eşitliği (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi)
 • İnsan Hakları Hukuku Bilgisi (D.E.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu)
 • İnsan Hakları (D.E.Ü Ortak Dersi)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast