Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 96 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burak.pinar@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2000’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burak Pınar, 2001 yılı sonunda Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, “Yargı Harçları” konulu yüksek lisans teziyle yüksek lisans programını 2003 yılında tamamlamıştır. Ardından, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nda, aynı yıl başladığı doktora çalışmalarını, halen, “Türk Bütçe Hukuku Açısından Kamu Harcamalarının Hukuki Analizi” konulu tezi ile devam ettirmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Mali Hukuk olmakla birlikte, bu alan dışında, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku ve Ticaret Hukuku ile yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Vergi Ceza Hukuku, Kamu İcra Hukuku, Kamu Harcama Hukuku, Kamu İhale Hukuku ile Yerel Yönetim Hukuku bulunmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

  • Yargı ve İcra Harçları, (Günaydın Hukuk Yayınları), İzmir 2006.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Kesin Hüküm Müessesesi Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararları İle Vergi Mahkemesi Kararlarının Birbirini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, (Mali Pusula, Yıl:2, S.18, Temmuz 2006), (Rifat Murat Önok ile birlikte).
  • “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I-Sırrın İfşası Suçu)”, (Legal Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.3, s. 633-658), (Pınar Bacaksız ile birlikte).
  • “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II-Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu)”, (Legal Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.4, s.943-965), (Pınar Bacaksız ile birlikte ile birlikte).
  • “Vergi Sorunlarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim (Hukuki Nitelik-Uygula(n)ma Koşulları-Etkileri)”, (Mali Pusula, Aralık 2006, Yıl:2, S.24, s.70-96)
  •  “İcra-İnkâr Tazminatının Vergilendirilme(me)si”, (Legal Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.5).

II. Karar İncelemeleri

  • “Konusu Para Alacağı Olan İcra Takiplerinde Takip Konusu Alacağın Taksitler Halinde Ödenmesi Durumunda Tahsil Harcının Öde(n)me Zamanı ve Şekli”, (Legal Medeni Usul ve Icra-Iflas Hukuku Dergisi, 2006, C.2, S.4, s.969-986).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast