Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FIRAT ŞİMŞEK

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FIRAT ŞİMŞEK

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 32 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ayse.fsimsek@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı’nda “Çocuk Mallarının Yönetimi” konulu tez ile yüksek lisans programını, “Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık İlkesi” teziyle de doktora programını tamamladı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Medeni Hukuk

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • “Çocuk Malların Yönetimi”, İzmir 2004 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • “Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık İlkesi” İzmir 2011 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Ergin Olmayan Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:19, S:1, Ocak 2020, s.23-88.
 • “Çocuk ve Genç İşçinin İş İlişkisinde Veli ve Vasinin Rolü), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S:21, Nisan 2009 (Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ ile birlikte)
 • “Türk Hukukunda Deneme Süreli İş İlişkileri”, Tisk Akademi, C:4, S:7, 2009.
 • “Yabancı Dilde Eğitim”, DEÜSBED, C:7, S:2, 2005.

II. Tebliğler

 • “Boşanmada Manevi Tazminat ve Zina Durumunda Üçüncü Kişiye Karşı Tazminat”, İzmir Medeni Hukuk Günleri II, Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir 2018 (Hakemli)
 • “Çocuğun İş Sözleşmesi Ehliyeti”, Çocuk İşçiliği Çalıştayı, İzmir 2018 (Hakemli)
 • “Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık Denetimi”, Genel İşlem Şartları Sempozyumu, İzmir 2015 (Tam metin, İBD, S:3, 2015)
 • “Genel İşlem Şartları ve Haksız Şart Kavramı”, İzmir Barosu İlçeler Semineri, Mayıs 2016.
 • “Medeni Hukukta Rıza Kavramı”, İzmir Barosu, İzmir 2015.
 • “Çalışma Hakkı Çerçevesinde Kadının Meslek ve İş Seçimi”, Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İzmir 2007.
 • “Yabancı Dide Eğitim ve Anayasamız”, Mevzuat ve Uygulamada Türk Dili, İzmir 2004.

III. Kitap İçi Bölüm

 • “Vadeli İşlem Borsasının Yasal Çerçevesi”, Vadeli İşlemler Piyasası, (Editör: Doç. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ), 2013.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast