Dr. Öğr. Üyesi Aydan Ömür SURLU

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Aydan Ömür SURLU

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 04 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: aydan.surlu@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1997 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Surlu, 1999 yılında aynı Fakülte’de Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Surlu, 1999 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Thomas Hobbes’un Devlet ve Hukuk Anlayışı” konulu yüksek lisans teziyle 2002 yılında tamamladı. Doktora eğitimi için, 2002 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesine göre, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne naklen atandı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevlendirildi. “H.L.A. Hart’ta Tanıma Kuralı” adlı doktora tezi, 2008 yılında, Prof. Dr. Adnan GÜRİZ, Prof. Dr. Ülker GÜRKAN, Prof. Dr. Harun TEPE, Doç. Dr. Gülriz UYGUR ve Yrd. Doç. Dr. Saim ÜYE’den oluşan jüri tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 2009 yılında, asli görev yeri olan DEÜ Hukuk Fakültesi’nde göreve başladı. 2010- 2019 tarihleri arasında, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yaptı. Haziran 2021 tarihinden itibaren, ABD başkanlığı görevi devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Thomas Hobbes’un Devlet ve Hukuk Anlayışı (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2002).
 • H.L.A. Hart’ta Tanıma Kuralı (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)

I. Makaleler

 • “H.L.A. Hart’ta Yargıcın Takdir Hakkı”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:II, S:2, s. 483-489, 2009 (Ulusal Hakemli).
 • “Léon Duguit’nin Devlet ve Hukuk Anlayışı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:XIII, S:3-4, s. 107-132, Aralık 2009 (Ulusal Hakemli).
 • “İnsan Haklarının ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yargıtay İçtihatlarına Yansıması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:87, Mart – Nisan 2010, s. 150-194 (Ulusal Hakemli-ULAKBİM).
 • “H.L.A. Hart’ın Kurallar Sistemi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2010, S:19, s. 197-204.
 • “Tanıma Kuralı: Değerlendirmeler”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı: 28, s.305-318, 2019.

II. Tebliğler

 • “H.L.A. Hart’ın Kurallar Sistemi”, İstanbul Barosu ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi tarafından ortaklaşa olarak 25–29 Ağustos 2008 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen, “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IV Sempozyumu”nda sunulan tebliğ.
 • “H.L.A. Hart’ta Yargıcın Takdir Hakkı”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30 Nisan- 2 Mayıs 2009 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen, “Yargı:Kurallar, Kurumlar, Kararlar Kolokyumu (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Toplantısı)”nda sunulan tebliğ.
 • “Tanıma Kuralına İlişkin Değerlendirmeler”, İstanbul Barosu ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi tarafından ortaklaşa olarak Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu’nda sunulan tebliğ.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
 • H.L.A Hart’ın Hukuk Teorisi

B. Yüksek Lisans Dersleri

 • Hukuki Pozitivizmin Gelişim Süreci ve H.L.A Hart

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast