Doç. Dr. Uğur SAMANCI

03-09-2015

Doç. Dr. Uğur SAMANCI

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 00 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta:  ugur.samanci@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1980 yılında İzmir’de doğan Uğur SAMANCI, ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlayarak 1998 yılında DEÜ Hukuk Fakültesini kazanmıştır. 2002’de DEÜ Hukuk Fakültesinden mezun olan SAMANCI, 2005 yılı Ekim ayında aynı Fakültede Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Samancı, 2006 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisans programını, 2014 yılında da DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programını tamamlamıştır. 2009-2010 yılları arasında altı ay süreyle, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law tarafından sağlanan bursla, Almanya’nın Heidelberg şehrindeki bu Kurumda misafir araştırmacı olarak doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmuştur. 2018 yılında Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanan SAMANCI, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Kamu Hukuku olup, bu alanda özellikle Uluslararası Örgütler Hukuku ve Kuvvet Kullanma konularına yoğunlaşmakta ve ayrıca Avrupa Birliği Hukuku ile de ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

I. Tezler

 • Avrupa Parlamentosu, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
 • Birleşmiş Milletler Örgütünün Uluslararası Yönetim Faaliyeti, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2014.

II. Kitap İçi Bölümler

 • “Powers of the UN Security Council under Chapter VII of the UN Charter and Situations Giving Rise to the Mass Influx as a Threat to the Peace”, (Safi, Sibel/ Önüt, Lale Burcu (Eds.), Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2022, ss.319-341).
 • “Inter-American Commission on Human Rights and Its Guidance on Human Rights Issues Related to COVID-19”, (Andò, Salvo/ Korkusuz, Refik/ Todini, Paola (Eds.), Human Rights in the Regime COVID-19, Italy, Novedrate (CO) 2021, ss.93-107).
 • “Deniz Seviyesinin Yükselmesinin Uluslararası Deniz Hukukuna Olası Etkileri”, (Sur, Melda/ Katıman, Esra (Ed.), III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı, Onikilevha, İstanbul 2021, ss.303-352).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin Denetim Organları ve Amerikalılar-Arası İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının Denetimi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, Özel Sayı (Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan), 2019, s. 1795-1832). 
 • “Dünya Sağlık Örgütü ve Normatif İşlevi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 1, 2016, s. 55-89).
 • “Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukukî Niteliği”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, 2014 (Basım Yılı 2016), s. 113-169).
 • “Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Danışma Görüşü”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 2, 2009 (Basım Yılı 2011), s. 123-194).

II. Tebliğler

 • Kitlesel Akınlar ile Uluslararası Barış ve Güvenlik Arasındaki İlişki: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletler Andlaşmasının VII. Bölümündeki Yetkileri, 23/02/2021, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı, Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi
 • SARS-COV-2 Pandemisi Sebebiyle Çin’in Olası Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme, (ortak çalışma), IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Türkiye, 09/01/2021
 • Avrupa Birliği Adalet Divanının Batı Sahra Meselesine Yaklaşımı: Front Polisario Kararı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, 10/05/2018, II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün 29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesine İlişkin 2014 Protokolü Çerçevesinde ‘Zorla Çalıştırma’ Yasağı, 15/03/2018, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1: “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar” Uluslararası Sempozyumu, DEÜ Hukuk Fakültesi

III. Çeviriler

 • Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın (ATAD) C-12/86 Sayılı (Meryem Demirel – Stadt Schwäebisch Gmünd) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 72-79).
 • ATAD’ın C-351/95 Sayılı (Selma Kadıman – Bavyera) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 138-150).
 • ATAD’ın C-386/95 Sayılı (Süleyman Eker – Baden Württemberg) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 151-158).
 • ATAD’ın C-98/96 Sayılı (Kasım Ertanır – Land Hessen) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 180-195).
 • ATAD’ın C-329/97 Sayılı (Sezgin Ergat – Stadt Ulm) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 272-285).
 • ATAD’ın C-283/03 Sayılı (Ergül Doğan – Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg) Kararı (CAN Hacı, Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB Yayını, İzmir 2006, s. 426-433).

C. Halen Verdiği Dersler Lisans Dersleri

 • Uluslararası Kamu Hukuku (2. Sınıf)
 • Uluslararası Kurumlar Hukuku (2. Sınıf)
 • İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları (3. Sınıf)

Lisansüstü Dersler

 • Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Hukukî Temelleri (Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı)
 • Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma (Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı)
 • International Organizations (Kamu Hukuku Doktora Programı)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast