Doç. Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

04-09-2015

Doç. Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 03 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: etopuzkanamis@gmail.com Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/e.topuzkanamis/

Akademik Özgeçmiş

2001’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılı Eylül ayında aynı Fakülte’de  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Montesquieu’nun Düşünce Dünyasında Hukuk ve Siyaset” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. 15.09.2007-30.07.2008 tarihleri arasında on ay süreyle ABD Indiana Eyaleti Purdue Universitesi ve Washington DC American Üniversitesinde bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulundu. “Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları”, konulu doktora tezini 2013 yılında tamamladı. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının kararıyla 23 Şubat 2024 tarihinde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi bilim alanında Doçent unvanını almıştır. 

Temel Çalışma Alanları

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Montesquieu’nun Düşünce Dünyasında Hukuk ve Siyaset (Yüksek Lisans 2002)
  • Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları, Zoe Kitap, 4. Baskı, İstanbul, 2022.
  • Kapuçin Maymunları Neden Salatalık Sevmez? Hukuku Anlamak için Kısa Bir Giriş, 2. Baskı, On İki Levha Yay., İstanbul, 2023.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Foucault’nun Düşüncesinde Hukuk ve İktidar”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Özel Sayı, Y. 2019, s. 1833-1850.
  • “Hukuk ve İktidar Üstüne Bir Taslak”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2, Y. 2018, s. 409-428.
  • “Hukuk ve Bireyi Anlamak üzere Notlar”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, Y. 2015, s. 4903-4915.
  • “Yeniden Paylaşım, Vergilendirme ve Adalet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 103-131, (Basım Yılı: 2013).
  • “Max Weber’de Ekonomi, Hukuk ve Rasyonalite”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2,  Yıl: 2012, Sayfa: 253-274, (Basım yılı: 2013).

II. Diğer Yayınlar

  • “İktidarsız Hukuka Edebiyat Denir”, Hukuk Felsefesi ve Soyolojisi Arkivi 28. Kitap, Edt: S. Üye, N. Özdemir, Z. İspir, F. Kaya, E. Ç. Yıldız, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, (2019), s. 324-327.
  • “Hukuk, Ahlâk ve Meslek Etiği Üstüne”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 27. Kitap, Edt: H. Ökçesiz, G. Uygur, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, (2016), s. 342-350.
  • “Alışkanlık ve Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 26. Kitap, Edt: H. Ökçesiz, G. Uygur, S. Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, (2014), s. 415- 421.
  • “Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 25. Kitap, Edt: H. Ökçesiz, G. Uygur, S. Üye, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, (2012), s. 7-12.
  • “Musıki İnkılabıyla Toplum İnşası: Müzik, Toplum ve Cumhuriyet”, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Edt: İsmail Serin, Asa, Bursa, (2010), s. 678- 694.
  • “Norbert Elias’ta Medenileşme Süreci ve Disiplin”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 21. Kitap, Edt: H.Ökçesiz-G. Uygur, İstanbul Barosu Yayınları, (2010), s. 226-233.

III. Çeviriler

  • Valiere P. Hans ve Neil Vidmar, “Jüri ve Jüri Üyeleri”, Hukuk ve Toplum El Kitabı (Ed. Austin Saran), Islık Yay., İstanbul, 2022, s. 289-312. (Hazan Dicle Özer ile birlikte).
  • Lewis A. Kornhauser, “Hukuki Kurallar ve Kurumların Analizinde İktisadi Rasyonalite”, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Teorisi Rehberi (Ed. Martin P. Golding ve William A. Edmundson), Islık Yay., 2021.
  • Norbert Elias’ın Medenîleşme Süreci Teorisi (M. W. Jackson), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Özel Sayı, 2009 (Basım Yılı: 2010).

IV. Tebliğler

  • “Hukuk Tanımları”, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Kampı, 4 Ağustos 2022, Şirince.
  • “Fakültede Hukuk Dediklerini Kahvaltıda Yerken”, İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri, 23 Şubat 2022, İzmir.
  • “Hukukçu ve Sosyolog Gözüyle: Hukuk Nedir?”, DEÜ Sosyoloji Bölümü Online Seminerler Dizisi, 10 Haziran 2021, İzmir.
  • “Hukukta Uzlaşmak”, Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu, 28-29 Nisan 2021, İzmir.
  • “Hobbes ve Freud: İnsan Doğası, Doğa Hali veya Birlikte Yaşamak Mümkün mü?”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX, 2-4 Ekim, 2019, İstanbul
  • “Hak Nedir? Hukuk Nasıl Bir Sistemdir?”, DEÜ İnsan Hakları Topluluğu Konferans, 21 Mart 2018, İzmir.
  • “Kapitalizm, Hukuk ve “Yeni İş Etiği”, Hukukta Disiplinlerarası Konferansları No.1: Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar, 15-16 Mart 2018, İzmir.
  • “İktidarsız Hukuka Edebiyat Denir”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VIII, 15-18 Mayıs 2017, İstanbul.
  • “İnsan Hakları ve Adalet”, İnsan Hakları Topluluğu Konferans, 3 Mart 2017, İzmir.
  • “Hukuk, Ahlâk ve Meslek Etiği Üstüne”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VII, 4-7 Kasım 2014, İstanbul.
  • “Sosyal Psikolojide Dört Deney” (Konferans), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Mayıs 2014, Eskişehir.
  • “Modern Toplum, Hukuk ve Ahlâk”, Uluslararası Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Etiği Sempozyumu, 10 Aralık 2013, İzmir.
  • “Modern Toplumda Hukuka Uyma”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, Ankara.
  • Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar V Sempozyumu, 13-17 Eylül 2010, İstanbul (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 25. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 7-12).
  • “Alışkanlık ve Hukuk”, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar- VI Sempozyumu, 26-29 Kasım 2012, İstanbul.
  • http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroKitaplari/HFSA25.pdf
  • Mûsıki İnkılâbıyla Toplum İnşası: Müzik, Toplum ve Cumhuriyet (14-16 Ekim 2010, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, s. 678-694). http://philosophy.uludag.edu.tr/ufk/sites/default/files/978-975-8149-42-1.pdf
  • “Norbert Elias’ta Medenîleşme Süreci ve Disiplin”, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar IV Sempozyumu, 25-29 Ağustos 2008, İstanbul (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 21. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010, s. 226-233). http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroKitaplari/hfsa21.pdf
  • “İnsan Hakları: Temel Kavramlar ve Sorular”, Necatibey Eğitim Fakültesi Seminerleri, Balıkesir Üniversitesi, 30 Mart 2009.
  • “İnsan Hakları Kavramına Genel Bir Giriş”, Saruhanlı Kaymakamlığı İnsan Hakları Haftası, 24 Aralık 2008.
  • “Hukuk ve Dil”, Necatibey Eğitim Fakültesi Seminerleri, Balıkesir Üniversitesi, 12 Nisan 2007.
  • “Adalet Kavramı”, Hümanist Düşünce Topluluğu, İzmir Sanat, Ocak-2005.
  • Sekülarizm, Çoğulcu Bir Toplumda Laiklik Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-14 Aralık 2004.

Halen Verdiği Dersler A. Lisans Dersleri

  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  • Sosyolojiye Giriş
  • Mesleki İngilizce
  • Hukuk ve Suç Sosyolojisi (DEÜ Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü)

B. Lisansüstü Dersler

  • Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları
  • Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast