Doç. Dr. Ali BAL

03-09-2015

Doç. Dr. Ali BAL

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 01 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ali.bal@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2003’te DEÜ Hukuk Fakültesinden mezun olan Ali BAL, 31.12.2003 tarihinde aynı Fakültede Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Bal, 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması” başlıklı yüksek lisans teziyle 2006 yılında tamamladı. 2009-2010 yılları arasında altı ay süreyle Max Planck Karşılaştırmalı Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk Enstitüsünde (MPIL) doktora araştırmasında bulundu. Ocak 2014’te “Hava Sahasının Hukukî Rejimi” başlıklı doktora tezini savundu. Kasım 2014’te Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanan Bal, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının kararıyla 24 Kasım 2020 tarihinde Milletlerarası Kamu Hukuku bilim alanında Doçent unvanı almıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Kamu Hukuku olmakla birlikte, Hava ve Uzay Hukuku, Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Tarihi ile de ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Doğması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
 • Hava Sahasının Hukukî Rejimi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2014.
 • Uluslararası Hava Hukuku – Hava Sahasının Hukukî Rejimi, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Uluslararası Adalet Divanının Geçici Tedbirler Rejimi, Seçkin Yayıncılık, 2020.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Hava-Uzay Araçlarının (Aerospacecraft) Hukukî Rejimi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, C. 15, Özel Sayı, İzmir 2013 (Basım Yılı 2014), s. 1465-1528).
 •  “Uluslararası Andlaşmaların Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi”, (Legal Hukuk Dergisi, Prof. Dr. Rona Aybay’a Armağan, C. 1, Özel Sayı, 2014, s. 459-509).
 • “Vergilerin Kanunîliği İlkesi”, Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler (Makaleler), Ed. Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Yetkin, 2017, s. 89-146 (Arş. Gör. Cemal Başar ile birlikte)
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa Konsensüsüne Başvurması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, 2019, s. 27-82.
 • “Kölelik, Zorla Çalıştırma ve Benzer Uygulamalara İlişkin Yasağın Uluslararası Hukuk ve AİHM İçtihatları Çerçevesinde Gelişimi”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/2, s. 55-112.

II. Tebliğler

 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde “Zorla Çalıştırma” Yasağı”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1: “Çalışma Hayatındaki Hukukî Sorunlar” Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Mart 2018.
 • “Bayrak Devletinin Yabancı Gemi Mürettebatı Üzerindeki (Diplomatik)Himayesi”, Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu,25-26.04.2020. Tam metin kitabı erişim:https://www.karadenizkongresi.org/kongre-kitaplari.

C. Halen Verdiği Dersler

 • Lisans Dersleri
 • Uluslararası Kamu Hukuku (2. Sınıf)
 • Uluslararası İlişkiler Tarihi (1. Sınıf)
 • Uluslararası Hava Hukuku (3. Sınıf)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast