Arş. Gör. Semih Oğuz AYDIN

01-06-2015

Arş. Gör. Semih Oğuz AYDIN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 29 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: semihoguz.aydin@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş  

1996 yılında doğan Semih Oğuz AYDIN, lisans eğitimini 2014-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Lisans mezuniyetini takip eden bahar döneminde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilmiştir. “Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Anonim Tanık” başlıklı yüksek lisans tezini 31.01.2022 tarihinde başarıyla savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılının bahar dönemiyle birlikte doktora eğitimine başlamıştır. 2020 yılının mart ayından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Anonim Tanık, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2022.
  • Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Anonim Tanık, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi)

I. Makaleler

  • “İspat Yükünü Tersine Çeviren Suçluluk Karinelerinin Masumiyet Karinesi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Adalet Dergisi, S: 69, 2022, s. 321-350.

II. Kitap İçi Bölüm

  • “Akbay ve Diğerleri v. Almanya Kararı”, İçtihatlarla İnsan Hakları – Ceza Hukukuna İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmeleri (1) -, Ed.: Adem Sözüer, Abdullah Batuhan Baytaz, Muhammet Kahveci, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2023, s. 441-475.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast