Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

01-07-2015

Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 23 Faks: (90) (232) 420 18 32 E-Posta: sedayagmur.sumer@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Lisans öğrenimini 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Seda Yağmur SÜMER, devamında İzmir Barosu Bünyesinde avukatlık stajını tamamlamıştır. Ardından bir süre İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır. Bu süre zarfında 2017 yılında D.E.Ü Sosyal bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. Ardından “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)” isimli tezi ile 09.07.2020 tarihinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 06.10.2020 tarihinde D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında Doktora öğrenimine başlamıştır. SÜMER, 2018 yılı Nisan ayından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Robot ve Yapay Zeka Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)”, İzmir 2020, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi)
 • “Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
 • Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2021 (Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız ile birlikte).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Kitap İçi Bölüm, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Sümer Seda Yağmur, “Ceza Yargılamasının Geleceği: Robot Hakim”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı:2, Kasım 2021, s. 1543-1591.
 • Sümer Seda Yağmur, “Ceza Muhakemesinde Mobil Telefona/Akıllı Telefona Elkoyma ve Müdahale İmkanları”, İzmir Barosu Dergisi, Cilt: 87, Sayı: 1, 2022, s. 61-119
 • Sümer Seda Yağmur, “İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma Suçu (KTVKK m.74/1)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı: 1, 2022, s. 501-557.
 • Sümer Seda Yağmur, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 161,Temmuz-Ağustos 2022, s. 85-143.
 • Sümer Seda Yağmur, “Kanunilik İlkesi Bağlamında Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçlarında Manevi Unsur”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 81, Sayı: 1, 2023/1, s. 149-212.
 • Sümer Seda Yağmur, “6183 Sayılı AATUHK m. 110 Kapsamında Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu”, ERÜHFD, Cilt: 18, Sayı: 1, 2023, s. 283-336.

II. Karar İncelemeleri

 • “Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 16.02.2015 Tarih, 2014/13444 E. 2015/2705 K. Sayılı Kararının Değerlendirilmesi/ (Karar İncelemesi)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Özel Sayı, 2019, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, s. 1267-1291, 2019.

III. Kitap İçi Bölümler

 • Sümer Seda Yağmur, “Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m. 3/18)”, Gümrük Ceza Hukuku (Makaleler), Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Editör), Yetkin Yayınları, Ankara 2022, s. 283-350.

IV. Tebliğler

 • 23-24.10.2014 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi’nde “Faillik-Şeriklik Ayrımına İlişkin Teoriler” konulu tebliği sunmuştur.
 • 8-9.06.2018 tarihleri arasında İzmir Barosu CMK servisi tarafından düzenlenen 84. Dönem Eğitim Semineri’nde “Kanun Yolları” ve “Yasak İfade ve Sorgu Usulleri” konulu iki tebliğ sunmuştur.
 • 29.09.2018 tarihinde İzmir Barosu CMK servisi tarafından düzenlenen 85. Dönem Eğitim Semineri’nde “Kanun Yolları” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 08-10.01.2021 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tıp Hukuku Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası IV. Tıp Hukuku Kongresi’nde “TCK m. 280 Kapsamında Psikiyatristlerin Suçu Bildirme Yükümlülüğü ve Ortaya Çıkan Hukuku Sorunlar” konulu tebliği sunmuştur.
 • 27.04.2022 tarihinde DEÜ Hukuk Fakültesi, DEÜHF Adalet Meslek Yüksek Okulu, DEÜ DEKAUM ve DEÜ DEHAMER iş birliği ile düzenlenen “Yapay Zekanın Ceza Sorumluluğu, Robot Hakimler” adlı seminerde “Robot Hakimler” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 01-03 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “DIGICRIMJUS” projesi kapsamında düzenlenen “Dijital Çağın Ceza Hukukuna Yansımaları” adlı sempozyumda “Ceza Yargılamasında Yapay Zeka Kullanımı ve Robot Hakimler” konulu tebliği sunmuştur.
 • 24-25 Ekim 2022 tarihinde Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Diş Hekimleri Odası ve Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlenen 6. Sağlık Hukuku Kongresi’nde “Robotik Cerrahi Müdahaleden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 18-24 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı kapsamında “Gelecekte Eşit Olacak Mıyız? Gelişen Teknoloji Karşısında Kadının Konumu: Çevrimiçi Oyunlarda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Rıza Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme” konulu tebliğ sunmuştur.
 • 26 Kasım 2022 tarihinde İzmir Barosu tarafından düzenlenen “Ceza Muhakemesi Hukukunda Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konulu Çalıştay’da “Kadına Karşı Gerçekleştirilen Sanal Şiddette Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat Sorunu” konulu tebliği sunarak atölye grubunu yönetmiştir.
 • 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu’nda ““Compas” Örneği Çerçevesinde Yapay Zekalı Risk Değerlendirme Araçları ve Ceza Muhakemesine Hakim Olan İlkeler” konulu tebliği sunmuştur.

C. Ödüller

 • 19.02.2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölge İkinciliği.
 • 25-26.02.2017 tarihleri arasında İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Arası Kurgusal Duruşma Yarışması İzmir Birinciliği
 • 05-06.05.2018 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölge Birinciliği – Takım Eğitmenliği.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast