Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

01-07-2015

Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 23 Faks: (90) (232) 420 18 32 E-Posta: sedayagmur.sumer@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Lisans öğrenimini 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Seda Yağmur SÜMER, devamında İzmir Barosu Bünyesinde avukatlık stajını tamamlamıştır. Ardından bir süre İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır. Bu süre zarfında 2017 yılında D.E.Ü Sosyal bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. Ardından “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)” isimli tezi ile 09.07.2020 tarihinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 06.10.2020 tarihinde D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında Doktora öğrenimine başlamıştır. SÜMER, 2018 yılı Nisan ayından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Tıp Ceza Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)”, İzmir 2020, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi)
  • “Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Karar İncelemeleri

  • “Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 16.02.2015 Tarih, 2014/13444 E. 2015/2705 K. Sayılı Kararının Değerlendirilmesi/ (Karar İncelemesi)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Özel Sayı, 2019, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, s. 1267-1291, 2019.

II. Tebliğler

  • 23-24.10.2014 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi’nde “Faillik-Şeriklik Ayrımına İlişkin Teoriler” konulu tebliği sunmuştur.
  • 8-9.06.2018 tarihleri arasında İzmir Barosu CMK servisi tarafından düzenlenen 84. Dönem Eğitim Semineri’nde “Kanun Yolları” ve “Yasak İfade ve Sorgu Usulleri” konulu iki tebliğ sunmuştur.
  • 29.09.2018 tarihinde İzmir Barosu CMK servisi tarafından düzenlenen 85. Dönem Eğitim Semineri’nde “Kanun Yolları” konulu tebliğ sunmuştur.

C. Ödüller

  • 19.02.2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölge İkinciliği.
  • 25-26.02.2017 tarihleri arasında İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Arası Kurgusal Duruşma Yarışması İzmir Birinciliği
  • 05-06.05.2018 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Ceza ve Ceza Muhakemesi Konulu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölge Birinciliği – Takım Eğitmenliği.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast