Arş. Gör. Hazan Dicle ÖZER

12-04-2015

Arş. Gör. Hazan Dicle ÖZER

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232)        Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: hazandicleozer@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2013 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun olan Hazan Dicle ÖZER, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olup; aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu hukuku alanında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2018 yılında İzmir Barosunda avukatlık stajını tamamladı ve bir süre avukatlık yaptı. 2019 yılı nisan ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2020 yılında “İngiltere’de Sosyal Hakları Ortaya Çıkaran Koşullar ve Pozitif Hukuka Yansımaları” başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu hukuku alanında doktora öğrenimine başladı ve halen doktora tezi çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, İnsan Hakları Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • İngiltere’de Sosyal Hakları Ortaya Çıkaran Koşullar ve Pozitif Hukuka Yansımaları (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2020)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ) 

I. Makaleler

  • “MOBESE İzleme ve Kayıtları: Gözetim Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s. 459-500, 2022.

II. Çeviriler

  • “Uluslararası Hukuk Kuramında Hans Kelsen’in Yeri”, (Jörg Kammerhofer), Uluslararası Hukuk: Teori ve Tarih (Ed. Alexander Orakhelashvili), Pinhan Yay., İstanbul 2023, s. 247-285.
  • “Değişen Toplumlarda Ailenin Hukuki Düzenlemeye Tabi Tutulması”, (Susan B. Boyd), Hukuk ve Toplum El Kitabı (Ed. Austin Saran), Islık Yay., İstanbul 2022, s. 369-389.
  • “Jüri ve Jüri Üyeleri”, (Valiere P. Hans ve Neil Vidmar), Hukuk ve Toplum El Kitabı (Ed. Austin Saran), Islık Yay., İstanbul 2022, s. 289-311. (Engin Topuzkanamış ile birlikte.)

III. Tebliğler

  • “Equality in Risk Society: Do the Risks Emerge from COVID-19 Affect Everyone Equally?”, International Conference on Human Rights in the Regime COVID 19, International Conference Online, Mayıs 2021.
  • “Hukuk Pratiğinde Uzmanlaşma ve Hukukçunun Yabancılaşması”, IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, 2-4 Ekim 2019, İstanbul

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast