Arş. Gör. Dr. Nazmiye GÜVEYİ

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Nazmiye GÜVEYİ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 07 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: nazmiye.guveyi@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında İzmir Kız Lisesi’nden (Anadolu), 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Ardından 2014 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve aynı yıl yüksek lisans eğitimini, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması” konulu tezini savunarak tamamlamıştır. 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında doktora eğitimini, “Feminizm Perspektifiyle Üreme Hakları” başlıklı tezini savunarak tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Feminizm Perspektifiyle Üreme Hakları, Adalet Yayınevi, Ankara 2023.
 • Feminizm Perspektifiyle Üreme Hakları, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), İzmir 2023.
 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Aşaması, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Nazmiye GÜVEYİ, “Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu’nun Kuruluşu, İşlevi, Çalışma Yöntemi ve Başlıca Faaliyetleri Üzerine Genel Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 165, 2020, ss. 972-985, (Hakemli).
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Kadın-Erkek-Doğa İlişkisinde Feminist Yaklaşımın Anlam ve Önemi: Ekofeminizm Üzerine Genel Bir İnceleme”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 171-172, 2018, ss. 173-198, (Hakemli).
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Anglo – Sakson Hukuk Sistemi ve Kara Avrupası Hukuk Sistemi Boyutuyla Ekonomik İdare Hukuku Üzerine Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21,  Sayı: 1, Yıl: 2017, ss. 83-122, (Hakemli).
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Şartlarına Etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt: 11,  Sayı: 147-148, Yıl: 2016, ss. 75-117, (Hakemli).
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Mülkiyet Hakkına Bir Müdahale Aracı Olarak Vergilendirme”, Legal Mali Hukuk Dergisi,  Cilt: 12,  Sayı: 141, Yıl: 2016, ss. 2589-2640, (Hakemli).

II. Çeviri

 • Peter T. LEESON, “Medya Özgürlüğü, Siyasal Bilgi ve Katılım”, (Çev. Nazmiye GÜVEYİ), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2015, ss. 307-344, (Hakemli).

III. Tebliğler

 • Nazmiye GÜVEYİ, “Birleşmiş Milletler’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Hususunda Kurumsallaşmanın Önemli Bir Örneği: Kadınların Statüsü Komisyonu”, 1st International World Women Conference, (07.03.2020-08.03.2020), Ankara, (Yayınlanan bildiri özeti: Konferans Özet Kitabı, ss. 6-8). 
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Platon Düşününde Devletin Ana Hatları”, III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (25.06.2019-27.06.2019), Nevşehir, (Yayınlanan tam metin bildiri: Sempozyum Tam Metin Kitabı, ss. 565-574). 
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Feminist Perspektiften Çevre: Ekofeminizm Üzerine Kısa Bir İnceleme”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, (05.10.2018-07.10.2018), Seferihisar, İzmir, (Yayınlanan bildiri özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s. 91). 
 • Nazmiye GÜVEYİ, “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Haklarının Gelişimi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”,  2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 05.05.2016- 07.05.2016, Payas-Hatay. (Yayınlanan bildirinin genişletilmiş özeti: Kongre Kitabı, ss. 176-177).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast