Arş. Gör. Dr. Betül ERKANLI BAŞBÜYÜK

02-09-2015

Arş. Gör. Dr. Betül ERKANLI BAŞBÜYÜK

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 18 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: betul.erkanli@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş  

1989 yılında İzmir’de doğan Betül ERKANLI BAŞBÜYÜK, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2011 yılları arasında avukatlık stajını tamamlamış ve bir süre şirket avukatlığı yapmıştır. 2010 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimi sırasında, Almanya’nın Giessen şehrinde bulunan Justus-Liebig-Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olarak bulunmuştur. 2013 yılında yüksek lisans öğrenimini “Tarafların İş Sözleşmesinden Doğan Hak ve Yükümlülükleri” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına başlamış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2017 yılında 3 ay süreyle Erasmus değişim programı ile Trier Üniversitesi’nde (Almanya), daha sonra 6 ay süreyle ise Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde Köln Üniversitesi (Almanya) İş ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü’nde Prof. Dr. Martin HENSSLER nezdinde doktora tez çalışması için araştırmalarda bulunmuştur. 2019 yılında “İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı” başlıklı tezini savunarak doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 • Tarafların İş Sözleşmesinin Yapılması Sırasındaki Hak ve Yükümlülükleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2019.

B. Diğer Çalışmalar

I. Makaleler

 • “İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Erme Sebepleri”, (Prof. Dr. Şükran Ertürk ile birlikte), Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 91, Mart 2014, s. 45-58.
 • “İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki”, (Prof. Dr. Mustafa Alp ile birlikte), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, Mart 2016, s. 69-101.
 • “Alt İşverenlikte Asıl İş Yardımcı İş Ayrımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 2016, s. 63-111.
 • “Türk İş Hukukunda Grev Oylaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, Sayı: 19, 2017, s. 2209-2250.
 • “İş Görmekten Kaçınma Sebebi Olarak İşyerinde Cinsel Taciz”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 61, 2019, s. 127-180.
 • “İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkını Kullanması ve Hakkın Sınırları”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2020, C. 17, S. 67, s. 1159-1181.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “İş Hukuku Boyutuyla Örgütlerde Sanal Kaytarma”, (Dr. Ali Gürsoy ile birlikte), Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları, Edt: Prof. Dr. Sevinç Köse/Prof. Dr. Mustafa Alp, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020, s. 239-291.

III. Tebliğler

 • “Yargılamanın Halka Açıklığı İlkesi”, II. Üniversitelerarası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi, Ankara, 19-20 Mart 2010.
 • “İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almaması Durumunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD), Madrid 2016.
 • “İş Görmekten Kaçınma Sebebi Olarak Cinsel Taciz”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1 “Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar”, İzmir 2018.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast