Arş. Gör. Dr. Ali Selkor ATAK

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Ali Selkor ATAK

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 17 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: selkoratak@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

1999’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Selkor Atak, 2002 yılı Temmuz ayında aynı Fakülte’de Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında 2000 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Klâsik Dönem Roma Hukukunda Ortaklık Sözleşmesi (Societas)” konulu yüksek lisans teziyle 2004 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk anabilim dalında doktora öğrenimine başladı. Doktora öğreniminin bahar yarıyılında Mart 2005-Ekim 2005 tarihleri arasında Socrates-Erasmus değişim programı çerçevesinde Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora seminerlerine ve derslere katıldı. 2007 Ekim-2008 Haziran tarihleri arasında DAAD burslusu olarak Köln Üniversitesinde doktora teziyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Eylül 2014’te “Roma Hukukunda Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi-Mutuum)” konulu tezini savundu.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Roma Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Klâsik Dönem Roma Hukukunda Ortaklık Sözleşmesi (Societas)-Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
  • Roma Hukukunda Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi-Mutuum)-Yayımlanmamış Doktora Tezi

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Consortium Ercto Non Cito”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş”a Armağan, İstanbul 2011, s. 19-38.

Halen Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

  • Roma Hukuku

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast