Arş. Gör. Alp KOCAOĞLU

02-07-2015

Arş. Gör. Alp KOCAOĞLU

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 22 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: alp.kocaoglu@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

14 Eylül 1993’te Muğla’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muğla Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra 2011 yılında Muğla Anadolu Lisesi’nden, 2016 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Muğla Barosu bünyesinde Avukatlık stajını tamamladı ve İzmir Barosu’na bağlı olarak kısa bir süre Avukatlık yaptı. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Kamu Hukuku programında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 2020 yılının Temmuz ayında“5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçu (FSEK md. 71)” adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılının Ekim ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Kamu Hukuku programında Doktora öğrenimine başladı. 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanan Alp KOCAOĞLU, halen doktora öğrenimine devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Fikri Mülkiyet ve Ceza Hukuku, Spor Ceza Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar  ve Tezler

  • “Telif Hakkının İhlali Suçları (FSEK md. 71)”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.
  • “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçu (FSEK md. 71)”, İzmir 2020, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Kitap İçi Bölüm, Karar İncelemesi, Tebliğ, Çeviri)

I. Kitap İçi Bölüm

  • “Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyayı, Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakma Suçu”, KOCAOĞLU Alp, Gümrük Ceza Hukuku (Makaleler), Editör: Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınları, Ankara 2022, s. 253-281.

II. Tebliğler

  • “Ceza Hukuku Perspektifiyle Bir Sporda Düzensizlik Eylemi: Spor Müsabakalarında Karaborsa Bilet Satışına Dair Bir Değerlendirme”, 2023/2024 Çevrimiçi Ceza Hukuku Seminerleri, 29.02.2024, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir.
  • “Überblick Zum Strafvollstreckungs Und Vollzugssytem In Der Türkei – Strafvollzugsstatistik”, Netzwerk Ost – West: Austauschseminar Tübingen/Izmir 2019, 25.09.2019-03.10.2019, Eberhard Karls Universität Tübingen.
  • “Faillik-Şeriklik Ayrımına İlişkin Teoriler”, 9. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi, 23.10.2014-24.10.2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast