Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN


tarihce-prof-kemal-oguzman15.12.1927 tarihinde Gümüşhacıköy’de doğdu. Babası hakim İsmail Hakkı Bey, annesi Arife Hanım idi.

Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı fakülteye Medeni Hukuk kürsüsüne asistan olarak atandı. 1955 yılında hukuk doktoru unvanını aldı. 1957 yılında Doçentlik, 1965 yılında Profesörlük unvanlarını kazandı.

27 Eylül 1962 tarihinde Ülken Kaynak hanım ile evlendi. Bu evliliğinden Gülgün adında bir kızı ve İsmail adında bir oğlu oldu.

1973-1974 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, 1970-1980 yılları arasında aynı Üniversite’de Hukuk Fakültesi’ni temsilen Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul’da üye sıfatıyla görev yaptı. YÖK sonrası yeni düzende, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1978 yılında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulması sırasında kurucu öğretim üyeleri arasında yer alarak iki yıl süreyle İstanbul’dan İzmir’e gelerek ders verdi.

Medeni Hukukun tüm alanlarında yoğun biçimde eserler üretirken, buna paralel olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalına da ilgi duydu. Bunun bir uzantısı olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milletlerarası Derneği üyesi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı olarak faaliyet gösterdi ve bu alanda da çeşitli kitap, makale ve karar incelemelerinden oluşan çok sayıda eser verdi; toplantılar ve sempozyumlar organize etti. Ayrıca yıllık ILO toplantılarına TİSK adına ve kimi zaman da Hükümeti temsilen katılarak aktif biçimde çalıştı.

1976 yılında Adalet Bakanlığınca yeni bir Medeni Kanun hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda görevlendirildi. Bu komisyonun çalışmalarının 1978 yılında durdurulmasından sonra, 1981 yılında oluşturulan yeni komisyona da seçildi. Bu komisyonda üye olarak görev yaptı ve ardından, 1983-1984 yıllarında komisyonun Başkanlığını üstlendi. Onun başkanlığındaki komisyon, görevini başarıyla tamamlayarak “1984 tarihli Türk Medeni Kanunu Öntasarısı” nı hazırlayıp, Bakanlığa sundu.

Bunların yanı sıra, özel sektörde, uzun süre Koç Holding’in yönetiminde görev aldı ve bu holdinge bağlı çeşitli şirketlerde danışmanlık yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden yaş haddinden dolayı emekliye ayrılma aşamasında, kuruluşunda emek verdiği ve ilk yıllarında Medeni Hukuk derslerini okuttuğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçerek burada Dekanlık görevini üstlendi.

Bu görevde iken, fakültedeki odasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda bir Cuma günü, 30 Haziran 1995 tarihinde aramızdan ayrıldı.

(*) Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast