Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Serkan EKİZ

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 05 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serkanekiz26@yahoo.com

AD-SOYAD                                     Serkan EKİZ

DOĞUM TARİHİ VE YERİ         Sarıgöl 14/07/1975

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

İlkokul: Atatürk İlkokulu –Sarıgöl

Ortaokul ve Lise:   Fatih Anadolu Lisesi-Manisa

Lisans:  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (1993-1997)

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Mezuniyet tarihi: Aralık 2001)

Doktora:  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Mezuniyet tarihi: Eylül 2007)

YABANCI DİL BİLGİSİ:              İngilizce (ÜDS: 73 / 100-2002 Yılı)

TEZ BİLGİLERİ

Yüksek Lisans Tezi :

Genel Kamu Hukuku Açısından Direnme Hakkı, Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yrd.Doç.Dr. Esra ATALAY Ekim 1999 – Kasım 2001

Doktora Tezi :

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü, Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Yrd.Doç.Dr. Oğuz ŞİMŞEK, Ekim 2002-Eylül 2007.

YAYIN BİLGİLERİ

 • Serkan EKİZ, “Struggle Between a Fundamental Right and Secularism:The Islamic Headscarf in the Light of ECHR Jurisprudence and Legal Guidelines for Sweden”, Svensk rätt i EU – en antologi,Örjan Edström (redaktör),Iustus Förlag AB, Uppsala 2007, s.225-249.
 • Serkan EKİZ, “AİHS’nin 8-11. Maddelerindeki Sınırlama Rejimine Hakim Olan Temel İlkeler”, İzmir Barosu Dergisi, 3/254-290/Temmuz-2008.
 • Serkan EKİZ, “AİHM’nin Din Dersleri ve Dinsel Semboller ile ilgili Kararlarına Yönelik Liberal Bir Okuma Denemesi”, İzmir Barosu Dergisi, yıl:80, sayı:2, Mayıs 2015.
 • Serkan EKİZ; “İsveç Anayasası Üzerine Notlar”: DEÜHFD, C:20,S:1 (2018), s.63-124.
 • Serkan EKİZ; “İsveç Basın Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler”: DEÜHFD, C:20, S:2 (2018), s. 191-212.

ÇEVİRİ

 • Prof.Dr. Durmuş TEZCAN, Topluluğun Mali çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2003.

TEBLİĞLER VE KONFERANSLAR

 • “Sivil İtaatsizlik”; Hümanist Düşünce Topluluğu (2003)
 • “Avrupa Savcılığı”, Avrupa Savcılığı, İstanbul,  Aralık 2003, Topluluğun Mali Çıkarlarının Cezai Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında Yeşil Kitap.
 • “Membership of Turkey to EU: Legal Problems and Prospects” Seminar Presented on 5th of May 2005 at Umea University, Department of Law.[“Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği; Hukuksal Sorunlar ve Olasılıklar” Umea Universitesi Hukuk Fakültesi’nde 5 Mayıs 2005 tarihli sunum].
 • “Freedom of Religion or Belief Under the European Convention on Human Rights”: Seminar Presented in Lund University, Raoul Wallenberg Human Rights Institute, October 2005 [ AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü] Lund Üni. Raoul Wallenberg İnsan Hakları Ens.’nde sunulan Tebliğ, Ekim 2005].
 • “Laikliğin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Laiklik” Hümanist Düşünce Topluluğu, 2006.
 • “Din ve İnanç Özgürlüğü” İzmir Valiliği İnsan Hakları Kurulu 10 Aralık İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Atatürk Lisesi Konferans Salonu, 14 Aralık 2006.
 • “Din ve İnanç Özgürlüğü”, İzmir Valiliği İnsan Hakları Kurulu, İnsan Hakları Etkinlikleri, İzmir,  Aralık 2006.
 • Türkiye’de Laiklik ve Güncel Sorunlar, Hümanist Düşünce Topluluğu, 2006.
 • “Geçmişten Günümüze Kadının Hukuktaki ve Uygulamadaki Yeri”, Kadın-Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu , İzmir,  Aralık 2007.
 • “İnsan Haklarına İlişkin Sözleşmeler ve Hukukumuzdaki Yeri”, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Kasım 2007.
 • “İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Önemi”, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi, İzmir, Kasım 2007.
 • AİHM Yetkisi ve Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Koşulları, İnsan Hakları, AİHS ve AİHM’e Başvuru, İzmir, 2008.
 • “Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye’de İnsan Hakları”, Adalet Bakanlığı İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen “Dünya’da ve Türkiye’de İnsan Hakları” Konulu Konferans, Buca,  Kasım 2008.
 • Atatürk Devrimleri, Düşünce Derneği Toplantıları, İzmir, 2010.
 • Hukuk Mesleği ve Geleceği, Manisa fatih Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Aralık 2010.
 • Bir Hak Kategorisi Olarak Kadın Hakları İzmir Barosu, Mayıs 2010.
 • “Siyasi İktidarın Bir Sınırı Olarak İnsan Hakları ve Kuramsal Temelleri”, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Konferansı, Karşıyaka,  Mayıs 2010.
 • 2011 Yılı Çevik Kuvvet Yerinden Hizmet İçi Eğitim Programı İnsan Hakları Eğitimi İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ekim 2011
 • “Medya ve Kişilik Hakları”, Medya ve Kişilik Hakları ve Din ve İnanç Özgürlüğüne İlişkin Bazı Güncel Sorunlar, İzmir,  Yaşar Üniversitesi, Ekim 2011.
 • “Contemporary Issues in Human Rights Theory”, Seminar Presented on 11th of August 2011 at Umea University, Social Sciences Institute. (İnsan hakları Teorisinin Güncel Sorunları, Umea Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, Çarşamba Konferansları, İsveç, Ağustos 2011)
 • Politik Güç ve Şiddet, İzmir Barosu, Aralık 2014.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, İzmir Barosu, Haziran 2014.
 • İfade Özgürlüğünün Sınırlanması Sorunu Bakımından Perinçek/ İsviçre Davası İzmir Barosu, Nisan 2015.
 • Çoğulcu Demokrasi ve İnsan Hakları Üzerine Söyleşi, İzmir Barosu, Mart 2015.
 • İç Güvenlik Yasa Tasarısı İzmir Barosu, Şubat 2015.
 • AİHM’nin Perinçek/İsviçre Kararına İlişkin Hukuksal Bir Değerlendirme, Yüzyıllık Yalana Son, İzmir, 2015.
 • Bireysel Özgürlük ve Özerkliğin Hukuksal Dayanakları, Köyde Şenlik Var, İzmir, 2018.
 • Eğitim Hakkı ve Devletin Yükümlülükleri, Elsa Day Never Late For Education, İzmir, 2019.

BURSLAR

İsveç Enstitüsü, 2004.

ÖDÜLLER

Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı, 2007.

İDARİ GÖREV

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2019)

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

 • Genel Kamu Hukuku (2010-…) -Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları (2010-2017)- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Siyasi Düşünceler ve Hukuk (2010-2017) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans

 • AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü (2010-…) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Haklarının Evrenselliği ve Kültürel Görecelik (2010-…) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
 • AİHS Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü (2010-…) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Haklarının Evrenselliği ve Kültürel Görecelik (2010-…) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast