Dr. Öğr. Üyesi Serdar NART

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Serdar NART

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 52 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serdar.nart@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2000 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Serdar Nart, 2001 yılı başında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Nart, 2000 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması” konulu yüksek lisans tezini 2002 yılında, aynı yıl başladığı Doktora eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu)” adlı tezini tamamladı. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce konuşur. 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Hukuk olmakla birlikte, Nart, bu alanlar dışında Rekabet Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Borçlar Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler

 • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması : Yüksek Lisans Tezi (İzmir 2002).
 • Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu) : Doktora  Tezi (İzmir 2007)
 • Borçlar Hukuku, (El kitabı) İzmir 2009.
 • Medeni Hukuk, (El kitabı) İzmir 2009.
 • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler – Özel Hükümler), Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Bölüm adı: (Temsil, md.40-48) (2019)., Nart Serdar,  Vedat Yayınevi, Editör: Turgut Öz, Emre Gökyayla, Faruk Acar, Hüseyin Murat Develioğlu, 3.Bası, Sayfa Sayısı 4451, ISBN:978-605-220-3415.(s.595-750)
 • Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu, 2.Baskı, Ankara 2020, Adalet Yayın Evi, ISBN: 978-625-7088-08-4, 2020.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

 • “Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı 1, 2007.
 • Serdar Nart, Rekabetin Korunması Kapsamında Fikri ve Sınai Hakların Sınırları, DEÜ SBE Dergisi, Cilt.11, Sayı.1, Yıl: 01 Ocak-31 Mart 2009, s.113-146.
 • “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayısı Bilge Umar’a Armağan, C.11/Sayı:9/2009.
 • Neues zum Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Türkei, IPrax (Internationales Privatrechts Praxis) –. Bu makale Dr. Hakan Albaş ile birlikte kaleme alınmıştır.
 • Serdar Nart, “Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliye Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, 2020, s. 123-170, 2020, Araştırma Makale,
 • Serdar Nart, “İsviçre Borçlar Kanunu’nun Satış ve Eser Sözleşmelerinde Ayıp Sorumluluğuna Yönelik Zamanaşımı Hükümlerini (ART. 210 VE 371 OR) Revize Eden 16 Mart 2012 Tarihli İsviçre Federal Kanunu’nun Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:2018 S: 134, s.451-486, (Prof.Dr.Murat Aydoğdu ile kaleme alınmıştır)
 • Serdar Nart, “Endikasyon Dışı İlaç Tedavisinde Hekimin ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Yıl:2017, Özel Sayı, (s.729-791)
 • Serdar Nart, “Haksız Fiillerde Zamanaşımına İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi (TBK.md.72)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı/Sempozyum No: III, Prof.Dr.Cevdet Yavuz’a Armağan/ 2011 (s.226-248).
 • Serdar Nart, “Die Allgemeine Gefährdungshaftung nach Art.71 des neuen Türkischen Obligationenrecht”, Internationale Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft 2011/2012, c.1, S.1, (s.15-29).
 • Pakdemirli A, Baskın Y, Nart S., Lale Gers, Deniz Kuru, Ellidokuz H, “DESEM, Dokuz Eylül University lifelong learning center: Community-based, multilayer training support on lifelong”, SHS Web of Conferences, 26/01007/2016

III. Çeviriler

Kitap Çevirisi

 • Söğüt, Erkut/Charlie-Pentol Levy/Jack-Pentol Levy: How to Become a Football Agent: The Guide)”Futbol Menajeri Eğitimi Futbol Menajeri Nasıl Olunur? 2.bası, 2020, Rehber Kitap “, Dr.Öğr.Üyesi Serdar NART/Oğuzhan Ö.Meral, 2020.

Makale Çevirileri

 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İdari Ceza Hukuku”, Prof. Dr. Wolfram CREMER – T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, (Çeviren: Prof.Dr. Serdar NART).
 •  “Impfversuche In Den Zeiten Der Vogelgrippe Juristische Probleme bei der klinischen Prüung neuer Impfstoffe zu ansteckenden Krankheiten”,  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin DEUTSCH, (Çeviren.Serdar Nart)
 • Kus Gribi Zamanlarında Aşı Denemeleri Bulaşıcı Hastalıklara Karsı, Yeni Asılara İlişkin Yapılan Klinik Deneylerdeki Hukuksal Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Özel Sayı 2007, s.375-390).
 • Zur Internationalen Menschenrechtspolitik, Gerhart Rudolf BAUM: Çeviren: Serdar Nart, Uluslararası İnsan hakları Politikası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 2, 2007, (s.175-195).
 • Walter H. Rechberger: Reform des Mehrparteienverfahrens der ZPO: Die Geplante “Gruppenklage”, Çeviren: Serdar Nart, “Usul Kanunun Çoklu Taraf Usulüne İlişkin Reformu: Planlanan “Grup Davası”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:9, Cilt: 9, Sayı: 1, s.55-64, Ocak 2010.
 • Susanne Ahrens: Kontrollsrategien der niederlaendischen Finanzverwaltung, Çeviren: Serdar Nart, “Hollanda Maliye İdaresinin Kontrol Stratejileri”, Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyumu Kitabı, s.325-349, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
 • Peter A. Windel: Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention für das Privatrecht, Çeviren: Serdar Nart, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özel Hukuktaki Anlamı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s.17-26, Ocak 2011.
 • Xaver Ditz: Verrechnungspreise für immaterielle Wirtschaftsgüter, Çeviren: Serdar Nart, “Gayri Maddi İktisadi Kıymetlerde Transfer Fiyatlandırması”, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.193-208, İstanbul 2013. (ISBN: 978-975-400-351-2).
 • Norihisa Yoshimura: Regelungen von Verrechnungspreisen und Ihre Anwendung, Çeviren: Serdar Nart, “Japonya’da Transfer Fiyatlandırmalarına İlişkin Düzenlemeler İle Bunların Uygulanması”, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.41-60, İstanbul 2013. (ISBN: 978-975-400-351-2).

IV. Tebliğler

 • “AİHS Işığında Velayet Hakkı”, Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Çalıştayı, (10.12.2002).
 • Karşılaştırmalı Akit Dışı Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, (İstanbul, Çeşme) Çocukların ve Denetim Altında Bulunan Kimselerin Fiillerinden Oluşan Sorumluluk (Ev Başkanının Sorumluluğu).
 • (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı), 2003 Yaz Akademisi, düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), 14-28 Eylül 2003, Antalya.
 •  Türk Hukukunda Aile Kavramı, (Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf-, und Zivilrecht, Summer School der Universitäten Dokuz Eylül- Türkei und Trier- Deutschland, 1. bis 14. September 2002, Gümüldür/İzmir.
 • Türk Hukukunda Boşanma (Das Scheidungsrecht im türkischen Recht), (Der Vergleich der Rechtssysteme in Europa-Avrupa Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırmalısı, Osnabrück Üniversitesi 02.02.2005).
 • Estetik Müdahalelerde Eşin Rızası (İzmir Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, 08.12.2007, Dr. Nazan Pedükçoşkun ile birlikte).
 • “Türk Hukukunda Kadın”, Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu ve D.E.Ü ile Ege Üniversite işbirliğinde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24.11.2009, İzmir.
 • “Çocukların ve Denetim Altında Bulunan Kimselerin Fiillerinden Oluşan Sorumluluk”, “Avrupa Hukukunun İlkeleri Çerçevesinde Hazırlanan Akit Dışı Sorumluluk Hukukunun Haksız Fiile İlişkin Hükümleri İle Türk Borçlar Kanunun Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerin Karşılaştırılması Sempozyumu, (İstanbul, Çeşme), 07/04/2010, İzmir-Çeşme-İstanbul.
 • “Türk Hukukunda Avlanma Hakkı”, Yaşar Üniversitesi I.Hayvan Hakları Sempozyumu, (Dr. Ahmet Türkmen ile Birlikte) 27-28 Mayıs 2010, İzmir.
 • “Hekim ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişki”, İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”, Haziran 2011, İzmir.
 • “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”, Haziran 2011, İstanbul.
 • “Basın Özgürlüğü ve Kişilik Hakları”, Goethe Enstitüsü, DAAD ile Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kişilik Hakları Sempozyumu”, 20.10.2011, İzmir.
 • “Hekimin Tedavi Borcu” Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Hukuku Eğitim Programı”, 17-26 Mayıs 2013, İzmir.
 • “Çalışma Hayatında Kadın ve Aile”, Düzenleyen: Dokuz Eylül Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, İzmir 14.06.2013.
 • Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Hukuki Sorumluluğu. Malatya İnönü Üniversitesi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen  “Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu” (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5841416).
 • İlaç ve Eczacılık Hukuku, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Haliç Kongre Merkezi, 28.11.2014
 • “İstenmeyen Çocuktan Doğan Tazminat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Günleri 2 – Aile Hukuku Sempozyumu, (Bildiri Özeti) s.84-85.
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliye Edilmesi”, Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, İzmir, Kasım 2019, (Bildiri Özeti).
 • Pakdemirli A, Baskın Y, Nart S., Gers L, Kuru D, Ellidokuz H,”DESEM, Dokuz Eylul University Lifelong Learning Center: Community-Based, Multilayer Training Support on Lifelong Learning”, ERPA 2015, International Congresses on Education, Athens, Yunanistan
 • Nart S., Pakdemirli A, Tezel M, Kuru D, Baskın Y, Ellidokuz H,”Equal opportunities for everyone by e-learning at DESEM; Basic Education Certificate Program for Medical and Health Law.”, 47th EUCEN Conference Istanbul, İstanbul, Haziran 2015, poster bildiri

İdari Görevler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdür Yardımcısı.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Hukuk Fakültesi – Mevlana Program Koordinatörü.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM) Danışma Kurulu Üyesi

Ödüller ve Burslar

 • DAAD Araştırma Bursu, Osnabrück Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Almanya. (01.10.2004 – 31.05.2005 tarihleri arasında).
 • Erasmus Programı Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Ders Sunumu, Osnabrück Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Almanya. (Ağustos 2011).
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Bursu, Georg-August Üniversitesi, Sağlık Hukuku Enstitüsü, Göttingen, Almanya. (02.07.2013 – 29.10.2013 tarihleri arasında).
 • DAAD Araştırma Bursu, Münih Ludwig Maximilianus Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya (07-09.2019 tarihleri arasında)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast