Dr. Öğr. Üyesi Serdar NARİN

03-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Serdar NARİN

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 37 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: serdarnarins@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Serdar Narin, 1975 yılında İzmir’de doğmuştur. 1993 yılında İzmir Özel Türk Koleji’nin İngilizce-Anadolu Lisesi bölümünü bitiren Narin, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak, 1997 yılında Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olmuştur. Narin, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan Narin, eğitimini “Türk Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Sonucunda Verdiği Kararların Hukuksal Yaptırımı Ve Etkisi” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamış ve “kamu hukuku bilim uzmanı” ünvanını almıştır. 2001 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamıştır. 2005 yılının Aralık ayında “Anayasal Sistemimizde Bakanlar Kurulu” başlıklı doktora tezi oybirliği ile başarılı bulunan Narin, “kamu hukuku bilim doktoru” ünvanını almış, 2006 yılı yazında DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2007 yılında Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı, JAMYO’da Yrd. Doç. Dr. Tğm. Rütbesi ile Hukuk Bilimleri Bölümünde, yedek subay öğretim üyesi olarak vatan hizmetini ifa etmiştir. Narin, aynı zamanda Karabağlar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Anayasa Hukukudur. Bu alan içinde anayasa yargısı, hükümet sistemleri, siyasi partiler hukuku, seçim sistemleri ve yasama, yürütme, yargı ilişkileri konularına ağırlık vermiş ve  ihtisaslaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Türk Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Sonucunda Verdiği Kararların Hukuksal Yaptırımı ve Etkisi, 2001 (Yüksek Lisans Tezi).
 • Anayasal Sistemimizde Bakanlar Kurulu, 2005 (Doktora Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Türk Anayasa Yargısında Yorumlu Ret ya da Anayasaya Uygun Yorum Kararları” (İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2009/2, s. 402-437).
 • “1982 Anayasası Düzeninde Anayasa Mahkemesi Yargıçlarında Aranan Nitelikler, Görev Süreleri ve Yargıçları Belirleme Kuralları” (İzmir Barosu Dergisi, Ocak 2009/1, s. 163-238).
 • “Başkanlık Hükümeti Sisteminin Türk Anayasal ve Siyasal Geleneğine Uygunluğu Sorunu Üzerine Düşünceler”, (İzmir Barosu Dergisi, Ekim 2011/4, s. 43-108).
 • “Türk Anayasa Yargısında ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yürürlüğü Durdurma: Hukuksal Metinlerde, Normatif ve Pozitif Bir Eksikliğin Giderilmesi Sorunu”, (İzmir Barosu Dergisi, Ocak, 2012/1, s. 89-128).
 • “1921 Anayasası’nın Genel Özellikleri Bağlamında Yer Yönünden Yerinden Yönetimler Ve Siyasal Özerkliğin Reddi”, İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2018, S: 3, s.79 vd., Araştırma(Research) Makale, Ulakbim.
 • “Küreselleşme Dinamikleri Karşısında Ulusal Kimliğin Korunması Ve Atatürk Milliyetçiliği İlkesi”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 2018, S: 1, s.205 vd., Araştırma(Research) Makale, Ulakbim.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Çerçevesinde Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağının Normatif Gelişimi”, Prof.Dr.Zafer Gören Armağanı( Essays in Honor of Zafer Gören), Ankara 2017, Yetkin Yayın Evi, Basım sayısı:1, ss.545-576, ISBN:978-605-05-0249-7.

III. Tebliğler ve Konferanslar

 • “BM Bünyesindeki İnsan Hakları Gelişmeleri ve BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, GÜZELBAHÇE, Aralık 2008.
 • “Avrupa Konseyi Bünyesinde İnsan Hakları Kavramı ve AİHS”, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, GÜZELBAHÇE, Aralık 2008.
 • Serdar NARİN,”İnsan Hakları Alanında Temel Kavramlar Ve Temel Yaklaşımlar, İnsan Hakları Kavramının Tarihsel Ve Felsefi Temelleri”, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, KARŞIYAKA, Aralık 2008.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM Kararları ve Türkiye”, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İZMİR, Aralık 2008.
 • “İnsan Hakları Kavramının Tarihsel ve Felsefi Temelleri Üzerine Düşünceler”, Dünya İnsan Hakları Günü,, İZMİR, Aralık 2008.
 • “Türkiye’de Anayasa Arayışları Ve Anayasa Değişikliği Tartışmaları”, KONAK, Kasım 2008.
 • “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, Karşıyaka Kaymakamlığınca, Ziya Gökalp Kültür Merkezinde düzenlenen, 10 Aralık 2004 tarihli, İnsan Hakları konulu  konferans, KARŞIYAKA, Aralık 2004.
 • “İnsan Hakları Ve Devlet”, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan insan hakları başlıklı toplantı, KONAK, Temmuz 2004.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ve Türkiye”, Güzelbahçe Kaymakamlığınca 14.04.2004?te düzenlenen İnsan Hakları konferansı, GÜZELBAHÇE, Nisan 2004.
 • “İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları”, Güzelbahçe Kaymakamlığınca 14.04.2004?te düzenlenen İnsan Hakları konferansı., GÜZELBAHÇE, Nisan 2004.
 • “Hekimin Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, Dokuz Eylül Üniversitesini 13-15 Eylül 2004?te Ürkmez’de düzenlediği Hekimin Sorumluluğu konulu sempozyum., SEFERİHİSAR, Nisan 2004, Uluslararası organizasyon.
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Hukukumuzdaki Yeri”, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, KONAK, Şubat 2003.
 • “2001 Anayasa Değişiklikleri Karşısında Düşünce Özgürlüğü”, 1-14 Eylül 2002 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Osnabrück Üniversitesi, Leipzig Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukukta İnsan Hakları? adlı toplantı, SEFERİHİSAR, Eylül 2002, Uluslararası organizasyon.
 • “İnsan Hakları Kavramı Ve Tarihsel Gelişim”, 3-29 Mayıs 2002 tarihleri arasında, Kemalpaşa Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu ?İnsan Hakları konulu konferans, KEMALPAŞA, Mayıs 2002.
 • Serdar NARİN,”Terör Ve İnsan Hakları”, -Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Goethe Alman Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen XVI. Hukuk İhtisas Semineri:, ÇEŞME, Nisan 2002.
 •  Heybeliada Ruhban Okulunun Açılmasının Uluslararası Hukuki Boyutları- Türk Hukuku Topluluğu-14.12.2009.
 • Sözde Ermeni Soykırımı Karşısında Türkiye’nin Hukuksal Tezleri- Türk Hukuku Topluluğu-12.11.2009.

IV. Ulusal Konferanslar

 • “1982 Anayasasına Göre Cumhuriyetin Temel Nitelikleri ve Üniter Devlet İlkesi”, Karşıyaka, İzmir 2017.
 • “Soykırım Suçunun Önlenmesi Ve Cezalandırılması Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Hocalı Katliamı”, Yakın Tarihte Ermeni Mezalimi ve Hocalı Soykırımı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2017.
 • “Amerikan ve Afrika Kıtası İnsan Hakları Belgelerinde Çocuk Hakları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Düzenlenen “Çocuğun Temel Hakları Sempozyumu, İstanbul 2017.

V. Ulusal & Uluslararası Projeler

 • TBMM- Hollanda ve Avrupa Birliği Matra Çerçeve Programı Yasama Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi, Avrupa Birliği, Araştırmacı.

VI. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

 • “Türk Tipi Bir Hükümet Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Amerikan Başkanlık Modelinden Farkları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences; İzmir Çeşme 05.12.2018-08.12.2018; Tam Metin Yayınlanmış Uluslararası Bildiri; s.2025 vd., ISBN: 978-605-254-071-8.
 • “Türk Tipi Bir Hükümet Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türk Anayasal Sistemine Getirdiği Yenilikler”  İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences; İzmir Seferihisar 05.10.2018-07.10.2018; Tam Metin Yayınlanmış Uluslararası Bildiri; s.338vd.,ISBN: 978-605-69016-0-7.

VII. Paneller

 • “Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmelerinde Temel Hak ve Özgürlük Anlayışı”, İnsan Hakları Paneli, SARUHANLI, Aralık 2008.
 • “Sözde Ermeni Soykırımı Karşısında Türkiye’nin Hukuksal Tezleri”, Sözde Ermeni Soykırımı Karşısında Türkiye’nin Hukuksal Tezleri, Buca, Kasım 2009.
 • “Heybeliada Ruhban Okulunun Açılmasının Uluslararası Hukuki Boyutları”, Heybeliada Ruhban Okulunun Açılmasının Uluslararası Hukuki Boyutları, Buca, Aralık 2009.
 • “Atatürk Devrimlerinin Geleceği”, Serkan Ekiz ile Konak Belediyesi, İzmir, Kasım 2010.
 • “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, İzmir Barosu, Konak, Ocak 2011.
 • “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğü”, Emniyet Müdürlüğü, Konak, Ocak 2011.
 • “Strengthening The Role Of Civil Society Organizations In The Turkish Legislative Process”, Turkish Academy For Legislation, Hollanda, Eylül 2011, Uluslararası Organizasyon.
 • “Draft Bill On The Law On The Establishment Of Turkish Academy For Legislation”, Turkish Academy For Legislation, Hollanda, Eylül 2011, Uluslararası Organizasyon.
 • “Administering Turkish Academy For Legislation”, Turkish Academy For Legislation, Hollanda, Eylül 2011, Uluslararası Organizasyon.
 • “Türkiye’de Anayasal Gelişmeler: Asli Kurucu İktidar ve Tali Kurucu İktidar Kavramları Bağlamında, Anayasa Yapımı Mı Anayasa Değişikliği Mi?”, Buca, Kasım 2012.
 • “Türkiye’nin Anayasal Gündemi”, Buca, Aralık 2012.
 • “Atatürk ve Kadın Hakları”, Buca, Mart 2013.
 • Demokratikleşme Paketi Üzerine Anayasal Bir Bakış”, Türk Ocağı İzmir Şubesi Geleneksel Cuma Konferansları, Konak, Ekim 2013.
 • “Hukuk Devletinde Yargı Siyasal İktidar İlişkileri”, İzmir, Ocak 2014.
 • “Hukuk Devleti”, Hukuk Devleti Paneli, Buca, Mart 2014.
 • “Yeni Anayasa Tartışılırken Türk Milli Kimliğini ve Üniter Devlet Yapısını Koruyabilmek”, 06.03.2015, Konak.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan)

 • GÜLER ASLI, (2019). Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Tarafsız Ve Bağımsız Mahkemece Yargılanabilme Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • HASANOVA SARA, (2019). Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Türkiye Ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Temel Hak Ve Hürriyetler Sistemi, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • AKDOĞAN CEM ALPER, (2019). Türk Hukuku Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Adil Yargılanma Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • MAKSUTOV MURSALIM, (2019). Demokratik Siyasal Rejim Ve Mukayeseli Anayasa Hukuku Açısından Türkiye Cumhuriyeti Ve Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümet Sistemlerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • ISSA HATIBU, (2018). İnsan Hakları Hukuku Ve Güvenceleri Açısından Doğu Afrika Ülkeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • ÇAMOĞLU AHMET, (2016). Türk Anayasa Hukukunda Yargı Organına Hâkim Temel İlkeler, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • DEMİR MELİKE, (2015). Türk Anayasa Hukukunda Anayasa Şikâyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • İRİDERE MEHMET AKİF, (2013). 12 Eylül 2010 Tarihli Referandum ve 5982 Sayılı Yasa İle Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin Türk Anayasa Yargısı Sistemine Getirdiği Yenilikler, Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yaşadığı Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • EROL ÇAĞDAŞ, (2012). Türk Anayasa Hukukunda Yüce Divan, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü->Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 • MEHMETOĞLU ENES, (2010). Azerbaycan Anayasasında Yürütme Erki, Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Doktora Tezleri

 • ÖZTÜRK GÜLCE, Anayasa Hukuku Açısından Seçim Sistemlerinin Yasama ve Yürütme Organlarına Etkisi. ( Devam Ediyor)

İdari Görevler

 • DEÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Aralık 2016
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ocak 2013- Ocak 2016

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Anayasa Hukuku (Hukuk Fakültesi)
 • Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) (Hukuk Fakültesi)
 • Anayasa Yargısı (Hukuk Fakültesi)
 • Türk Anayasa Tarihi (Hukuk Fakültesi)
 • Parlamento Hukuku (Hukuk Fakültesi)
 • Siyasi Tarih (Hukuk Fakültesi)
 • Anayasa Hukuku Bilgisi (Adalet Meslek Yüksekokulu)
 • İnsan Hakları Hukuku Bilgisi (Adalet Meslek Yüksekokulu)

B.  Yüksek Lisans Dersleri

 • Anayasa Yargısı
 • Anayasal Devlet ve Demokrasi
 • BM İnsan Hakları Sistemi: Güvenceler ve Koruma Mekanizmaları
 • İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla Korunmasında Amerikan İnsan Hakları Sistemi
 • İnsan Haklarının Mahkeme Yoluyla Korunmasında Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sistemi

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast