Dr. Öğr. Üyesi Erhan BİRBEN

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BİRBEN

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 22 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: erhan.birben@deu.edu.tr Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/erhan.birben/

Akademik Özgeçmiş

Erhan Birben, 30.6.1998 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1.12.1998 tarihinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1999 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesiyle Sınırlandırılması konulu tez çalışmasıyla 7.8.2001 tarihinde tamamlayarak bilim uzmanı unvanını alan Birben, 2002 yılında başladığı doktora öğrenimi sırasında DAAD bursunu kazanarak bir yıl süreyle Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Ulrich Preis nezaretinde bilimsel araştırma faaliyetinde bulundu. “İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Ölçülülük İlkesi” konulu tez çalışmasını 30.6.2006 tarihinde Prof. Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci, Prof. Dr. M. Polat SOYER, Prof. Dr. Melda Sur ve Doç. Dr. Şükran Ertürk’ten oluşan jüri önünde savunan Birben, doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak Özel Hukuk Doktoru unvanını aldı. Halen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Dr. Birben’in esas ilgi alanı bireysel iş hukuku olup bilimsel çalışmaları ve yayınlanmış eserleri iş güvencesi hukuku ile iş yargılaması hukuku alanında yer almaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 • İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesiyle Sınırlandırılması (Yüksek Lisans Tezi).
 • İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Ölçülülük İlkesi (Doktora Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki Zorunlu Tahkim İle İhtiyari Tahkimin Karşılaştırılması”, T.Tufan YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001, s. 149 vd. (Muhammet Özekes ile ortak çalışma).
 • “İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C.II, İstanbul, 2001 (Sezgi Öktem Songu ile ortak çalışma).
 • İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesihte İşten Çıkarılacak İşçilerin Belirlenmesinde İşverenin Seçim Serbestisi ve Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 8,    Sayı : 2, 2006, s.7-27.
 • Müvekkil Tacir ile Acentenin İşçileri Arasında Bir İş İlişkisi Mevcut Mudur?, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 1, 2007, s.53-65.
 • “İşe İade Davasında Verilen (Kesin) Hükmün İşçilik Haklarına İlişkin Alacak Davasına Etkisi”, Medeni Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2007/2, S. 2, s. 349-358.
 • “İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Etkisizleşmesi”, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, 2013, (Basım Yılı 2014), s. 451-480.

II. Karar İncelemeleri

 • Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması Mümkün Müdür?, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/273-288/Yıl:2007, 2009, (SEZGİ ÖKTEM SONGU ile ortak çalışma).
 • Yasal Asgari Ücret Yargı Kararı İle Düşürülebilir Mi?”, Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, C:9/319-329/Yıl:2007, 2009 (SEZGİ ÖKTEM SONGU ile ortak çalışma).

III. Çeviriler

 •  

IV. Tebliğler

 • İşçinin Özel Yaşamı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar-II, (Editör: Prof. Dr. Tankut CENTEL), 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 135-170.
 • İş Kanunu’nun 2. Maddesindeki Müteselsil Sorumluluk Bakımından Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve bu İlişkiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, (Editörler: Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY/Arş Gör. Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ), İstanbul 2017, s. 1-19 
 • Yargı Kararları Işığında Toplu Eylem Hakkı Bakımından Ölçülük Denetimi, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-II, İstanbul, 15 Eylül 2017.

Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Sosyal Güvenlik Hukuku 
 • İş Hukuku

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast